Edukacja uduchawiająca a uduchawianie edukacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.12.06

Słowa kluczowe:

edukacja, edukacja uduchawiająca, uduchawianie edukacji

Abstrakt

Artykuł, na bazie autorskiej definicji edukacji, traktuje generalnie o różnych okolicznościach, z jednej strony edukacji uduchawiającej, jako wprowadzającej do funkcjonowania w obrębie pewnej religii, z drugiej zaś o edukacji, do której wprowadza się tzw. kulturę wysoką, by zakończyć uwagami o bliskości kultury wysokiej i ducha religijnego.

Biogram autora

Marek Budajczak - University of Adam Mickiewicz in Poznan

Budajczak Marek – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem Laboratorium Edukacji Alternatywnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół alternatyw edukacyjnych ze szczególnym akcentem na edukację domową, semantyki w edukacji, etyki pedagogicznej i edukacyjnej. Prezes Instytutu Educatio Domestica. Autor monografii pt. Edukacja domowa (trzy wydania: 2002, 2004, 2020).

Bibliografia

Boroch, R. (2013) Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna, Warszawa, BEL Studio.
Google Scholar

Bradley, R. (2006) Solving the Crisis in Homeschooling: Exposing seven major blind spots of homeschoolers, CreateSpace Independent Publishing Platform.
Google Scholar

Gatto, J. T. (2000) The Underground History of American Education: A Schoolteacher’s Intimate Investigation Into the Problem of Modern Schooling, Odysseus Group.
Google Scholar

Heller, M. (2016) Wierzę, żeby zrozumieć, rozmawiają Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek, Zbigniew Liana, Kraków, CC Press. Znak, p. 327.
Google Scholar

Kwieciński, Z. (2017) The Sociopathology of Education, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Google Scholar

Tarkowski, A. (w rozmowie z Jerzym Illgiem i Leonardem Neugerem). Zwierciadło (2016), Kraków, Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

http://www.usreligioncensus.org/ [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://archive.org/stream/MagisterLudi-TheGlassBeadGame-HermanHesse/hesseludi_djvu.txt [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://biblehub.com/matthew/4-4.htm [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/Ignoramus_et_ignorabimus [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_former_atheists_and_agnostics [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8964325/Home-schooling-BANNEDFrance-Macrons-fight-against-Islamic-extremism.html [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-unaffiliated/ [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

https://www.unic.un.org.pl/documents/declaration.php [date accessed: 27.11.2020].
Google Scholar

Opublikowane

2021-06-14

Jak cytować

Budajczak, M. (2021). Edukacja uduchawiająca a uduchawianie edukacji. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 12(1), 77–87. https://doi.org/10.18778/2450-4491.12.06