Między elastycznością a spójnością – wykorzystanie metod asynchronicznych w jakościowym badaniu podłużnym realizowanym w trakcie pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.02

Słowa kluczowe:

techniki asynchroniczne, badanie jakościowe podłużne, COVID-19, etyka

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie doświadczeń i wniosków płynących z zastosowania technik asynchronicznych w jakościowym badaniu podłużnym prowadzonym w trakcie pandemii COVID-19. Opracowanie ukazuje korzyści i ograniczenia oraz szanse i zagrożenia podejścia metodologicznego wykorzystującego wymianę asynchroniczną i dzienniczki. Perspek­tywa temporalna pozwoliła uchwycić dynamikę zmian związaną z pandemią, determinującą ewolucję technik asynchronicznych. Wyzwaniem pozostało zachowanie równowagi między elastycznością i spójnością metodologii oraz standardów etycznych mających na względzie dobro osób zaangażowanych w badanie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jowita Radzińska - University of Social Sciences and Humanities

Dr, socjolożka i filozofka, etyczka. Naukowo zajmuje się solidarnością, siostrzeństwem i współpracą. Jako badaczka jakościowa prowadzi projekty naukowe, społeczne i biznesowe. Jest związana z ośrodkiem naukowym Młodzi w Centrum Lab SWPS.

 

Bibliografia

Alaszewski Andy (2006) Using Diaries for Social Research. London–Thousand Oaks, CA, New Delhi: Sage.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9780857020215

Bampton Roberta, Cowton Christopher J. (2002) The E-interview. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 3(2) https://doi.org/10.17169/fqs-3.2.848
Google Scholar

Batorski Dominik, Olcoń-Kubicka Marta (2006) Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne. „Studia Socjologiczne”, vol. 3(182), s. 99–132.
Google Scholar

Beck Cheryl Tatano (2005) Benefits of Participating in Internet Discussions: Women Helping Women. „Qualitative Health Re-search”, vol. 15(3), s. 411–422 https://doi.org/10.1177/1049732304270837
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1049732304270837

Bowker Natilene, Tuffin Keith (2004) Using the Online Medium for Discursive Research About People with Disabilities. „Social Science Computer Review”, vol. 22(2), s. 228–241 https://doi.org/10.1177/0894439303262561
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0894439303262561

Braun Virginia, Clarke Victoria, Boulton Elicia, Davey Louise, McEvoy Charlotte (2020) The online survey as a qualitative research tool. „International Journal of Social Research Methodology”, vol. 24(6), s. 641–654 https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550

Clarkson Gail P., Hodgkinson Gerard P. (2007) What can occupational stress diaries achieve that questionnaires can’t? „Personnel Review”, vol. 36, no. 5, pp. 684–700 https://doi.org/10.1108/00483480710773990
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/00483480710773990

Corti Louise (1993) Using Diaries in Social Research. Surrey: University of Surrey.
Google Scholar

Crivello Gina, Favara Marta (2021) COVID-19 and the ‘ethics of disruption’: Current dilemmas facing longitudinal research in low- and middle-income countries. „Methodological Innovations”, vol. 14(1), s. 1–5 https://doi.org/10.1177/2059799121994223
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/2059799121994223

Crozier Sarah E., Cassell Catherine M. (2016) Methodological considerations in the use of audio diaries in work psychology: Adding to the qualitative toolkit. „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, vol. 89(2), s. 396–419 https://doi.org/10.1111/joop.12132
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/joop.12132

Crystal David (2001) Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Dewe Philip J., O’Driscoll Michael P., Cooper Cary (2010) Coping with Work Stress: A Review and Critique. Chichester: Wiley-Blackwell https://doi.org/10.1002/9780470711712
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/9780470711712

Dillman Don A. (2007) Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method. Hoboken, NJ: Wiley.
Google Scholar

East Leah, Jackson Debra, O’Brien Louise, Peters Kathleen (2008) The benefits of computer-mediated communication in nursing research. „Contemporary Nurse”, vol. 30, s. 83–88 https://doi.org/10.5172/conu.673.30.1.83
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5172/conu.673.30.1.83

Ellis Carolyn (2007) Telling Secrets, Revealing Lives: Relational Ethics in Research with Intimate Others. „Qualitative Inquiry”, vol. 13(1), s. 3–29 https://doi.org/10.1177/1077800406294947
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1077800406294947

Głowacka Maja, Helak Monika, Kościńska Justyna (2020) Konkurs „Pamiętniki Pandemii”. Założenia, wyniki, wstępne refleksje. „Autobiografia Literatura Kultura Media”, vol. 15, s. 227–242 https://doi.org/10.18276/au.2020.2.15-17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/au.2020.2.15-17

Hall Johanna, Gaved Mark, Sargent Julia (2021) Participatory Research Approaches in Times of Covid-19: A Narrative Literature Review. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 20, s. 1–15 https://doi.org/10.1177/16094069211010087
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211010087

Hardy James (2006) Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature. „Psychology of Sport and Exercise”, vol. 7(2), s. 81–97 https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2005.04.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2005.04.002

Hermanowicz Joseph C. (2013) The Longitudinal Qualitative Interview. „Qualitative Sociology”, vol. 36, s. 189–208 https://doi.org/10.1007/s11133-013-9247-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11133-013-9247-7

Howlett Marnie (2021) Looking at the ‘field’ through a Zoom lens: Methodological reflections on conducting online research during a global pandemic. „Qualitative Research”, s. 1–16 https://doi.org/10.1177/1468794120985691
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794120985691

Hughes J. (red.) (2012) SAGE Internet Research Methods. Internet-based Interviewing. London: SAGE Publications Ltd. http://dx.doi.org/10.4135/9781446268513
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781446263327

James Nalita, Busher Hugh (2006) Credibility, authenticity and voice: Dilemmas in online interviewing. „Qualitative Research”, vol. 6(3), s. 403–420 https://doi.org/10.1177/1468794106065010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794106065010

Jankowski Nicholas W., Selm M. van (2005) Epilogue: Methodological concerns and innovations in internet research [w:] Christine Hine, red., Virtual methods: Issues in Social Research on the Internet. Oxford: Berg, s. 199–207.
Google Scholar

Joinson Adam N. (2005) Internet behaviour and the design of virtual methods [w:] Christine Hine, red., Virtual methods: Issues in Social Research on the Internet. Oxford: Berg, s. 21–34.
Google Scholar

Kilkey Majella, Ryan Louise (2021) Unsettling Events: Understanding Migrants’ Responses to Geopolitical Transformative Episodes through a Life-Course Lens. “International Migration Review”, vol. 55(1), s. 227–253 https://doi.org/10.1177/0197918320905507
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0197918320905507

Kołtan Jacek (2020) Świat wysokich prędkości i teoria krytyczna Hartmuta Rosa [w:] Hartmut Rosa, red., Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, s. 7–19.
Google Scholar

Lawrence Leigh (2020) Conducting cross-cultural qualitative interviews with mainland Chinese participants during COVID: Lessons from the field. „Qualitative Research”, vol. 22(1), s. 154–165 https://doi.org/10.1177/1468794120974157
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794120974157

Lobe Bojana, Morgan David, Hoffman Kim A. (2020) Qualitative Data Collection in an Era of Social Distancing. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 19, s. 1–8 https://doi.org/10.1177/1609406920937875
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1609406920937875

Markham Tim, Couldry Nick (2007) Tracking the Reflexivity of the (Dis)Engaged Citizen: Some Methodological Reflections. „Qualitative Inquiry”, vol. 13, s. 675–695 https://doi.org/10.1177/1077800407301182
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1077800407301182

Mazzetti Angela, Blenkinsopp John (2012) Evaluating a visual timeline methodology for appraisal and coping research. „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, vol. 85(4), s. 649–665 https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.2012.02060.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.2012.02060.x

McCoy Lauren K. (2017) Longitudinal qualitative research and interpretative phenomenological analysis: Philosophical connections and practical considerations. „Qualitative Research in Psychology”, vol. 14(4), s. 442–458 https://doi.org/10.1080/14780887.2017.1340530
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14780887.2017.1340530

Meho Lokman I. (2006) E-mail interviewing in qualitative research: A methodological discussion. „Journal of the American Society for Information Science and Technology”, vol. 57(10), s. 1284–1295 https://doi.org/10.1002/asi.20416
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20416

Menard Scott (2002) Longitudinal Research, Thousand Oaks, CA: Sage https://doi.org/10.4135/9781412984867
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781412984867

Meskell Paulina, Houghton Catherine, Biesty Linda (2021) Opening Windows Behind Closed Doors: Reflections on Working Qualitatively During a Pandemic. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 20, s. 1–4 https://doi.org/10.1177/16094069211008313
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211008313

Monrouxe Lynn V. (2009) Solicited audio diaries in longitudinal narrative research: A view from inside. „Qualitative Research”, vol. 9(1), s. 81–103 https://doi.org/10.1177/1468794108098032
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794108098032

Neale Bren (2019) Qualitative Longitudinal Research: Research Methods. New York, NY: Bloomsbury Publishing.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5040/9781350188983

O’Connor Henrietta, Madge Clare (2001) Cyber-Mothers: Online Synchronous Interviewing using Conferencing Software. „Sociological Research Online”, vol. 5(4), s. 102–117 https://doi.org/10.5153/sro.543
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5153/sro.543

Pennebaker James W., Seagal Janel D. (1999) Forming a story: The health benefits of narrative. „Journal of Clinical Psychology”, vol. 55(10), s. 1243–1254 https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199910)55:10<1243::AID-JCLP6>3.0.CO;2-N
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199910)55:10<1243::AID-JCLP6>3.0.CO;2-N

Pennebaker James W., Smyth Joshua M. (2018) Terapia przez pisanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Radzińska Jowita, Pustułka Paula (2021) A Win for the Middle Class? A Qualitative Study Mapping „Benefits” from the National Quarantine. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 65, nr 1, s. 43–63 https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.1.1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.1.1

Ratislavová Kateřina, Ratislav Jakub (2014) Asynchronous email interview as a qualitative research method in the humanities. „Human Affairs”, vol. 24(4), s. 452–460 https://doi.org/10.2478/s13374-014-0240-y
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/s13374-014-0240-y

Roberts J. Kessa, Pavlakis Alexandra E., Richards Meredith P. (2021) It’s More Complicated Than It Seems: Virtual Qualitative Research in the COVID-19 Era. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 20, s. 1–13 https://doi.org/10.1177/16094069211002959
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211002959

Rosa Hartmut (2020) Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Przełożyli Jakub Duraj i Jacek Kołtan. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
Google Scholar

Sanders Teela (2005) Researching the online sex community [w:] Christine Hine, red., Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet. Oxford: Berg, s. 67–79.
Google Scholar

Stanley Liz (1993) On Auto/Biography in Sociology. „Sociology”, vol. 27(1), s. 41–52 https://doi.org/10.1177/003803859302700105
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/003803859302700105

Surmiak Adrianna, Bielska Beata, Kalinowska Katarzyna (2022) Social Researchers’ Approaches to Research Ethics During the COVID-19 Pandemic: An Exploratory Study. „Journal of Empirical Research on Human Research Ethics”, vol. 17(1–2), s. 213–222 https://doi.org/10.1177/15562646211055056
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/15562646211055056

Swenson Geoffrey, Roll Kate (2020) Theorizing Risk and Research: Methodological Constraints and Their Consequences. „PS: Political Science and Politics”, vol. 53(2), s. 286–291 https://doi.org/10.1017/S104909651900177X
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S104909651900177X

Thurlow Crispin, Lengel Laura, Tomic Alice (2004) Computer-Mediated Communication. Thousand Oaks, CA: Sage.
Google Scholar

Tremblay Stephanie, Castiglione Sonia, Audet Li-Anne, Desmarais Michèle, Horace Minnie, Peláez Sandra (2021) Conducting Qualitative Research to Respond to COVID-19 Challenges: Reflections for the Present and Beyond. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 20, s. 1–8 https://doi.org/10.1177/16094069211009679
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211009679

Uliński Maciej (2012) Etyka troski i jej pogranicza. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
Google Scholar

Valdez Elizabeth Salerno, Gubrium Aline (2020) Shifting to Virtual CBPR Protocols in the Time of Coronavirus/COVID-19. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 19, s. 1–9 https://doi.org/10.1177/1609406920977315
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1609406920977315

Vindrola-Padros Cecilia, Chisnall Georgia, Cooper Silvie, Dowrick Anna, Djellouli Nehla, Mulcahy Symmons Sophie, Martin Sam, Singleton Georgina, Vanderslott Samantha, Vera Norha, Johnson Ginger A. (2020) Carrying out Rapid Qualitative Research During a Pandemic: Emerging Lessons from COVID-19. „Qualitative Health Research”, vol. 30(14), s. 2102–2204 https://doi.org/10.1177/1049732320951526
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1049732320951526

Ward Stephen (1999) Requirements for an Effective Project Risk Management Process. „Project Management Journal”, vol. 30, s. 37–43 https://doi.org/10.1177/875697289903000306
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/875697289903000306

Pobrania

Opublikowane

2022-08-31

Jak cytować

Radzińska, J. (2022). Między elastycznością a spójnością – wykorzystanie metod asynchronicznych w jakościowym badaniu podłużnym realizowanym w trakcie pandemii COVID-19. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(3), 10–31. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.3.02