„Boomeranging covidowy” – o powrotach dorosłych dzieci do domów. Perspektywa rodziców

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.03

Słowa kluczowe:

studium przypadku, boomeranging, dorosłość, COVID-19, praktyki rodzinne

Abstrakt

Pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację wielu rodzin. Wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się, zamykanie się kolejnych granic zatrzymało ruch w obrębie istniejących szlaków komunikacyjnych. Młode osoby dorosłe, żyjące od niedawna na własną rękę – pracując i/lub studiując, tworząc związki intymne – znalazły się w sytuacji ponownego zamieszkania ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, rodzinami.

Dla niektórych rodzin takie powroty mogą oznaczać poprawę jakości relacji, dla innych mogą być doświadczeniem trudnym i wymagającym. Wypracowanie sposobów poruszania się we wspólnej przestrzeni może okazać się wyzwaniem, podobnie jak powrót (jeśli nastąpił) do roli dziecka i roli rodzica zamieszkujących wspólne ognisko domowe „na nowo”.

Powroty i stojące za nimi motywacje, wywołane pandemią COVID-19, mają inny charakter niż powroty opisywane dotychczas. Charakterystyczny i wspólny jest ich nagły charakter oraz podobne sposoby racjonalizowania powrotu uwidaczniające się w obszarze: ekonomicznym, zdrowotnym (w rozumieniu zapewnienia bezpieczeństwa najbliższym w obliczu sytuacji kryzysowej) oraz relacyjnym. Doświadczenie „powrotów covidowych” może jednak na stałe zmienić obraz wchodzenia w dorosłość, zwiększając otwartość na etap ponownego zamieszkania w domu rodzinnym. Niniejszy artykuł, dzięki prezentacji pięciu przypadków powrotu dzieci do domu na czas pandemii, przedstawia praktyki dostosowywania się do nowych sytuacji rodzinnych i nowych rozwiązań przestrzennych, odzwierciedlając jednocześnie różne warianty i skutki tymczasowego powrotu do sytuacji pełnego gniazda.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Magdalena Żadkowska - Uniwersytet Gdański

Magdalena Żadkowska, dr, socjolożka, badaczka, wykładowczyni akademicka. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii, obroniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się badaniami nad relacjami kobiet i mężczyzn w domu, na rynku pracy i na migracji. Bada postrzeganie męskości i kobiecości w różnych kulturach jako wynik socjalizacji do realizowania stereotypowych ról płciowych. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań równościowych w instytucjach akademickich i w środowisku biznesowym. Prowadzi projekt badawczy pt. „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci... Praktyki życia codziennego par w wieku 50−64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem” (Sonata Bis 8 NCN, UMO-2018/30/E/ HS6/00159).

Magdalena Herzberg-Kurasz - Uniwersytet Gdański

Magdalena Herzberg-Kurasz, mgr, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka i badaczka w projekcie naukowym SONATA BIS 8 NCN pt. „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci… Praktyki życia codziennego par w wieku 50−64 lata z co najmniej 20-letnim stażem” (UMO-2018/30/E/ HS6/00159), kierowanym przez dr Magdalenę Żadkowską. Współpracuje jako badaczka w międzynarodowych projektach badawczych przy wdrażaniu planów równościowych w środowisku akademickim. Autorka kilku artykułów naukowych z zakresu socjologii sportu i procesów emigracyjnych. Na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim skupia swoje analizy badawcze na perspektywie kobiecej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczeń kobiet, których dorosłe dzieci opuściły rodzinny dom, odnosząc je bezpośrednio do roli matki.

Bibliografia

Arnett Jeffrey Jensen (2000) Emerging Adulthood: A Theory of Development from the Late Teens Through the Twenties. „American Psychologist”, vol. 55, s. 469–480 https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469

Beaupré Pascale, Turcotte Pierre, Milan Anne (2006) When is junior moving out? Transitions from the parental home to independence. „Canadian Social Trends”, vol. 82, s. 9–15.
Google Scholar

Benson Janel E., Furstenberg Frank F. (2006) Entry into adulthood: are adult role transitions meaningful markers of adult identity? „Advances in Life Course Research”, vol. 11 s. 199–224 https://doi.org/10.1016/S1040-2608(06)11008-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1040-2608(06)11008-4

Borlagdan Joseph (2015) Inequality and 21‐year‐olds’ negotiation of uncertain transitions to employment: A Bourdieusian approach. „Journal of Youth Studies”, vol. 18, no. 7, s. 839–854 https://doi.org/10.1080/13676261.2014.992327
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13676261.2014.992327

Bouchard Genevieve (2013) How Do Parents React When Their Children Leave Home? „An Integrative Review Journal of Adult Development Springer Journals”, s. 69–79 (DOI: 10.1007/s10804-013-9180-8).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10804-013-9180-8

CBOS (2017) Raport z badań, Pełnoletnie dzieci mieszkające z rodzicami https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_098_17.PDF [dostęp 31.08.2021].
Google Scholar

Cherlin Andrew J., Scabini Eugenia, Rossi Giovanna (1997) Still in the nest: Delayed home leaving in Europe and the United States. „Journal of Family Issues”, vol. 18, s. 572–575 https://doi.org/10.1177%2F019251397018006001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/019251397018006001

Clemens W. Audura, Axelon Leland J. (1985) The Not-So-Empty-Nest: The Return of the Fledgling Adult. „Family Relations”, vol. 34, s. 259–264 https://doi.org/10.2307/583900
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/583900

Du Bois-Reymond Manuela, López Blasco Andreu (2003) Yo-yo transitions and misleading trajectories: Towards integrated transition policies for young adults in Europe [w:] Andreu López Blasco, Wallace McNeish, Andreas Walther, eds., Young people and contradictions of inclusion: Towards integrated transition policies in Europe. Oxford: Policy Press, s. 19–42.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.46692/9781847425836.002

Fadjukoff Päivi (2007) Identity formation in adulthood. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.
Google Scholar

Galland Olivier (2003) Adolescence, Post-Adolescence, Youth: Revised Interpretations. „Revue française de sociologie”, vol. 44, Supplement: An Annual English Selection, s. 163–188.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/3323250

Gaviria Sandra (2020) Revenir Vivre en familie. Devenir adulte autrement. Lormont: Le bord de L’eau.
Google Scholar

Gerring John (2004) What is a case study and what is it good for? „American Political Science Review”, vol. 98, no 2, s. 341–354.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055404001182

Gillespie Brian J. (2019) Adolescent intergenerational relationship dynamics and leaving and returning to the parental home. „Journal of Marriage and Family”, vol. 82, no. 3, s. 997–1014 https://doi.org/10.1111/jomf.12630
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jomf.12630

Grind Kirsten (2013) Mother, Can You Spare A Room? „The Wall Street Journal” https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323699704578326583020869940 [dostęp 31.08.2021].
Google Scholar

Heinz Walter (2009) Youth transitions in an age of uncertainty [w:] Andy Furlong, (ed.), Handbook of Youth and Young. Adulthood New perspectives and agendas. London, New York: Routledge, s. 3–13 https://books.google.pl/?hl=pl [dostęp 31.08.2021].
Google Scholar

Hörschelmann Kathrin (2011) Theorising life transitions: Geographical perspectives. „Area”, vol. 43, no. 4, s. 378–383 https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2011.01056.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2011.01056.x

Kudlińska-Chróścicka Iwona (2019) Stawanie się osobą dorosłą w czasach płynnej nowoczesności w doświadczeniu wielkomiejskich młodych dorosłych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 4, s. 34–59 https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.03

Lipska Anna, Zagórska Wanda (2011) „Stająca się dorosłość” w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia. „Psychologia Rozwojowa”, t. 16, nr 1, s. 9–21 (DOI: 10.4467/20843879PR.11.001.0174).
Google Scholar

Maunaye Emmanuelle et al. (2019) Le domicile familial comme ressource? Expériences de recohabitation dans les transitions vers l’âge adulte. „Revue française des affaires sociales”, s. 143–166 https://doi.org/10.3917/rfas.192.0143
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3917/rfas.192.0143

Neale Bren (2019) What is Qualitative Longitudinal Research? London: Bloomsbury.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5040/9781350188983

Newman Susan (2013) Living with parents: Stunted development or opportunity? „Psychology Today” www.psychologytoday.com/blog/singletons/201301/living-parents-stunted-development-or-opportunity [dostęp 31.08.2021].
Google Scholar

Pustułka Paula, Buler Marta (2021) First-time motherhood and intergenerational solidarities during COVID-19. „Journal of Family Research” https://doi.org/10.20377/jfr-705
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.20377/jfr-705

Sandberg-Thomas Sara, Snyder Anastasia, Jang Bohyun J. (2015) Exiting and returning to the parental home for boomerang kids. „Journal of Marriage and Family”, vol. 77, no. 3, s. 806–818 https://doi.org/10.1111/jomf.12183
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jomf.12183

Settersten Richard Jr. (2011) Becoming adult: Meaning and makers for young Americans [w:] Waters Mary C. et al., (eds.), Coming of age in America: The transition to adulthood in twenty-first century. Berkley: University of California Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/california/9780520270923.003.0006

Settersten Richard Jr., Gannon Lynn (2005) Structure, agency, and the space between: On the challenges and contradictions of a blended view of the life course [w:] Levy Rene i in. (eds.), Towards an interdisciplinary perspective on the life course. Oxford, UK: Elsevier, s. 35–55.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1040-2608(05)10001-X

Van de Velde Cécile (2008) Devenir adult. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe. Paris: Presses Universitaires de France.
Google Scholar

White Lynn (1994) Coresindence and leaving home: Young Adults and Their Parents. „Annual Review of Sociology”, vol. 20, s.81−102 https://doi.org/10.1146/annurev.so.20.080194.000501
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.so.20.080194.000501

Winogrodzka Dominika, Sarnowska Justyna (2019) Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 4, s. 130–153 https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.07

Yin Robert K. (2002) Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage https://books.google.pl/?hl=en&tab=pp [dostęp 31.08.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-02-28

Jak cytować

Żadkowska, M., & Herzberg-Kurasz, M. (2022). „Boomeranging covidowy” – o powrotach dorosłych dzieci do domów. Perspektywa rodziców. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(1), 40–61. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.03