„Moja córkowa jest bardzo fajowa”. Aktywistyczne praktyki normalizacyjne rodziców osób LGBTQ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.04

Słowa kluczowe:

aktywizm rodzicielski, aktywizm LGBTQ, piętno społeczne, praktyki normalizacyjne

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badania dotyczącego jednej z dwóch istniejących obecnie w Polsce organizacji rodzicielskich działających na rzecz osób o nienormatywnych tożsamościach seksualnych/płciowych: My Rodzice – stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA. Jej działalność ukazana jest na tle zjawisk identyfikowanych współcześnie jako aktywizm rodzicielski. Badanie przeprowadzono w metodologii jakościowej, a metodą badawczą było studium przypadku o profilu etnograficznym, w ramach którego prowadzono m.in. obserwację uczestniczącą, wywiady indywidualne, analizę treści medialnych, analizę wybranych dokumentów, autoetnografię. W tekście omówiono wybrany aspekt tożsamości zbiorowej członkiń i członków organizacji, jakim jest rodzicielstwo normalizacyjne, przy czym normalizacja jest ujmowana przez pryzmat kategorii piętna społecznego Ervinga Goffmana. Rodzice-aktywiści podejmują różnego rodzaju praktyki neutralizujące („zacierające”, „rozpuszczające”, „osłabiające”) piętno dotyczące nienormatywnych tożsamości seksualnych i płciowych ich dzieci, korzystając z istniejących wzorów rodzicielstwa i rodziny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Danuta Uryga - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr hab., profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zainteresowania naukowe: badania teoretyczne i empiryczne w zakresie oddolnych inicjatyw społeczno-edukacyjnych, uspołecznienia oświaty, polityki edukacyjnej samorządu terytorialnego, oświaty publicznej, aktywizmu rodzicielskiego.

Bibliografia

Angrosino Michael (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Beck Urlich (2004) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Bertone Chiara, Pallotta-Chiarolli Maria (2014) Putting Families of Origin into the Queer Picture: Introducing This Special Issue. „Journal of GLBT Family Studies”, vol. 10(1–2), s. 1–14 https://doi.org/10.1080/1550428X.2013.857494
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1550428X.2013.857494

Bicchieri Cristina, Muldoon Ryan, Sontuoso Alessandro (2018) Social Norms [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/social-norms/ [dostęp: 12.09.2022].
Google Scholar

Bielska Beata (2018) Potencjał zmiany. Rezultaty działania ruchu społecznego na przykładzie aktywizmu LGBT* w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Binnie Jon (2014) Neoliberalism, Class, Gender and Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Politics in Poland. „International Journal of Politics, Culture and Society”, vol. 27(2), s. 241–257 https://doi.org/10.1007/s10767-013-9153-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10767-013-9153-8

Broad K.L. (2002) Social Movement Selves. „Sociological Perspectives”, vol. 45(3), s. 317–336 https://doi.org/10.1525/sop.2002.45.3.317
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/sop.2002.45.3.317

Broad K.L. (2011) Coming out for Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays: From support group grieving to love advocacy. „Sexualities”, vol. 14(4), s. 399–415 https://doi.org/10.1177/1363460711406792
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1363460711406792

Broad K.L., Crawley Sara L., Foley Lara (2004) Doing „Real Family Values”: The Interpretive Practice of Families in the GLBT Movement. „The Sociological Quarterly”, vol. 45(3), s. 509–527 https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2004.tb02301.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2004.tb02301.x

Broad K.L., Alden Helena, Berkowitz Dana, Ryan Maura (2008) Activist parenting and GLBTQ families. „Journal of GLBT Family Studies”, vol. 4(4), s. 499–520 https://doi.org/10.1080/15504280802191749
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15504280802191749

Buechler Steven M. (2011) Understanding Social Movements: Theories from the Classical Era to the Present. London: Routledge.
Google Scholar

Calhoun Cheshire (2003) Feminism, the family, and the politics of the closet. Lesbian and gay displacements. New York, NY: Oxford University Press https://doi.org/10.1093/0199257663.001.0001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/0199257663.001.0001

CBOS (2020) Identyfikacje przynależnościowe (Komunikat z badań Nr 53) https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_053_20.PDF [dostęp: 12.09.2022].
Google Scholar

Certeau Michel de (2008) Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2017) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Connolly Colleen M. (2005) A Process of Change. The Intersection of the GLBT Individual and Their Family of Origin. „Journal of GLBT Family Studies”, vol. 1(1), s. 5–20 https://doi.org/10.1300/J461v01n01_02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J461v01n01_02

Corning Alexandra F., Myers Daniel J. (2002) Individual Orientation Towards Engagement in Social Actions. „Political Psychology”, vol. 23(4), s. 703–729 https://doi.org/10.1111/0162-895X.00304
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/0162-895X.00304

Croteau David (2005) Which Side Are You On? The Tension between Movement Scholarship and Activism? [w:] David Croteau, William Hoynes, Charlotte Ryan, red., Rhyming Hope and History: Activists, Academics, and Social Movement Scholarship. Minneapolis, MN, London: University of Minnesota Press, s. 20–40.
Google Scholar

Czarnacka Agata (2014) Biopolityka [w:] Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Kazimiera Szczuka, Katarzyna Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa Maria Serafin, Agnieszka Wróbel, Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, s. 64–66.
Google Scholar

D’Augelli Anthony R., Grossman Arnold H., Starks Michael T. (2005) Parents’ awareness of lesbian, gay and bisexual youths’ sexual orientation. „Journal of Marriage and Family”, no. 67, s. 474–482 https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2005.00129.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2005.00129.x

Danielewski Michał (2020) Matki osób LGBT do Dudy: „Proszę nie krzywdzić naszych dzieci”. Słowa, które łapią za gardło https://oko.press/rodzice-osob-lgbt-do-dudy/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR00YuQVrYkOoF6yjZKTl2FW1SZj05oLaqt099NWWHlulTPbVzQ6MfUigYQ [dostęp: 12.09.2022].
Google Scholar

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (2011) The Discipline and Practice of Qualitative Research [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., The SAGE Handbook of Qualitative Research. Los Angeles, CA: Sage, s. 1–32.
Google Scholar

Field Taylor L., Mattson Greggor (2016) Parenting Transgender Children in PFLAG. „Journal of GLBT Family Studies”, vol. 12(5), s. 413–429 https://doi.org/10.1080/1550428X.2015.1099492
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1550428X.2015.1099492

Fields Jessica (2001) Normal Queers: Straight Parents Respond to Their Children’s “Coming Out”. „Symbolic Interaction”, vol. 24(2), s. 165–187 https://doi.org/10.1525/si.2001.24.2.165
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/si.2001.24.2.165

Gajewska Agnieszka (2014) Poststrukturalizm [w:] Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Kazimiera Szczuka, Katarzyna Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa Maria Serafin, Agnieszka Wróbel, Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, s. 414–417.
Google Scholar

Goffman Erving (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Google Scholar

Grafsky Erica (2014) Becoming the Parent of a GLB Son or Daughter. „Journal of GLBT Family Studies”, vol. 10(1–2), s. 36–57 https://doi.org/10.1080/1550428X.2014.857240
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1550428X.2014.857240

Green Gill (2009) The End of Stigma? Changes in the Social Experience of Long-Term Illness. London: Routledge.
Google Scholar

Guba Egon G., Lincoln Yvonna S. (1994) Competing Paradigms in Qualitative research [w:] Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, red., Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, s 105–117.
Google Scholar

GUS (2021) Polska w liczbach 2021 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/14/14/1/polska_w_liczbach_2021.pdf [dostęp: 12.09.2022].
Google Scholar

Heaphy Brian (2012) Situating Lesbian and Gay Cultures of Class Identification. „Cultural Sociology”, vol. 7(3), s. 303–319 https://doi.org/10.1177/1749975512457140
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1749975512457140

Herdt Gilbert, Koff Bruce (2000) Something to Tell You: The Road Families Travel When a Child Is Gay. New York, NY: Columbia University Press.
Google Scholar

Hryciuk Renata E. (2012) O znikającej matce. Upolitycznione macierzyństwo w Polsce i Ameryce Łacińskiej [w:] Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 267–288.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511175.pp.267-288

Hryciuk Renata E., Korolczuk Elżbieta (red.) (2012) Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511175.pp.7-26

Hryciuk Renata E., Korolczuk Elżbieta (2015a) Konteksty upolitycznienia macierzyństwa i ojcostwa we współczesnej Polsce [w:] Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 11–44.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323517177.pp.11-44

Hryciuk Renata E., Korolczuk Elżbieta (red.) (2015b) Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323517177

Jacobsson Kerstin, Korolczuk Elżbieta (2017) Civil Society Revisited: Lessons from Poland. New York, NY: Berghahn Books https://doi.org/10.2307/j.ctvw04jx2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvw04jx2

Johnson J.L., Best Amy L. (2012) Radical Normals: The Moral Career of Straight Parents as Public Advocates for Their Gay Children. „Symbolic Interaction”, vol. 35(5), s. 321–339 (https://doi.org/10.1002/symb.23).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/symb.23

Kacperczyk Anna (2014) Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. X, nr 3, s. 32–74.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.10.3.03

Kamberelis George, Dimitriadis Greg (2011) Focus groups: Contingent Articulations of Pedagogy, Politics, and Inquiry [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., The SAGE Handbook of Qualitative Research. Los Angeles, CA: Sage, s. 545–561.
Google Scholar

Klar Malte, Kasser Tim (2009) Some Benefits of Being an Activist: Measuring Activism and Its Role in Psychological Well-Being. „Political Psychology”, vol. 30(5), s. 755–777 https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2009.00724.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2009.00724.x

Kochanowski Jacek (2007) Poza horyzont normatywności. Ruchy społeczne lesbijek i gejów. „Societas/Communitas”, vol. 4–5(2–1), s. 133–156.
Google Scholar

Korolczuk Elżbieta (2015) Między wolnym rynkiem a Kościołem. Obywatelstwo i rodzicielstwo w kontekście sporu o in vitro w Polsce [w:] Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 273–298.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323517177.pp.273-298

Korolczuk Elżbieta (2017) When parents become activists. Exploring the intersection of civil society and family [w:] Kerstin Jacobsson, Elżbieta Korolczuk, Civil Society Revisited: Lessons from Poland. New York, NY: Berghahn Books, s. 129–152 https://doi.org/10.2307/j.ctvw04jx2.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvw04jx2.10

Kościańska Agnieszka (2012) Twórcze odgrywanie Matki Polki i Matki Boskiej. Religia a symbolika macierzyńska w Polsce [w:] Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 147–161.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511175.pp.147-164

Kubicki Paweł (2015) Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Analiza polityk publicznych we współczesnej Polsce [w:] Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 133–157.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323517177.pp.133-158

Kubisa Julia (2012) Feministyczne macierzyństwo: AKCJA! Nowe formy feministycznego aktywizmu na przykładzie Fundacji MaMa [w:] Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 289–308.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511175.pp.289-308

Kukołowicz Paula (2019) Klasa średnia w Polsce. Czy istnieje polski self-made man? Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
Google Scholar

Kulpa Robert, Mizielińska Joanna (2011) De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives. Farnham: Ashgate.
Google Scholar

Kulpa Robert, Mizielińska Joanna, Stasińska Agata (2012) (Un)translatable Queer? Or What is Lost and Can Be Found in Translation [w:] Sushila Mesquita, Maria Katharina Wiedlack, Katrin Lasthofer, red., IMPORT – EXPORT – TRANSPORT. Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion. Vien: Zaglossus e. U., s. 115–145.
Google Scholar

Kwak Anna (2005) Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Google Scholar

Kwak Anna (2008) Społeczny i indywidualny wymiar społeczeństwa [w:] Anna Kwak, red., Rodzicielstwo. Pomiędzy domem, prawem, służbami społecznymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 18–39.
Google Scholar

LaSala Michael C. (2000) Lesbians, Gay Men, and Their Parents: Family Therapy for the Coming-Out Crisis. „Family Process”, vol. 39(1), s. 67–81 https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2000.39108.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2000.39108.x

McComiskey Marita J. (2001) Passionately Political peace-activist parents: Nurturing the world while politicizing the family. Doctoral Dissertations. AAI3034022. Storrs, CT: University of Connecticut https://opencommons.uconn.edu/dissertations/AAI3034022/ [dostęp: 12.09.2022].
Google Scholar

McDonald Katrina B. (1997) Black Activist Mothering: A Historical Intersection of Race, Gender, and Class. „Gender & Society”, vol. 11, s. 773–795 https://doi.org/10.1177/089124397011006004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/089124397011006004

McDonald Katrina B. (2002) From Solidarity to Fluidarity: Social movements beyond “collective identity” – the case of globalization conflicts. „Social Movement Studies”, vol. 1(2), s. 109–128 https://doi.org/10.1017/CBO9780511520891
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1474283022000010637

Merriam Sharan B. (1997) Qualitative Research and Case Study Applications in Education: Revised and Expanded from Case Study Research in Education. San Francisco, CA: Wiley.
Google Scholar

Milan Stefania (2014) The Ethics of Social Movement Research [w:] Donatella della Porta, red., Methodological Practices in Social Movement Research. Oxford: Oxford University Press, s. 446–464 https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198719571.003.0018
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198719571.003.0018

Mizerek Henryk (2017) Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. „Przegląd Pedagogiczny”, t. 21(1), s. 9–22.
Google Scholar

Mizielińska Joanna (2022) Queer Kinship on the Edge? Families of Choice in Poland. London: Routledge https://doi.org/10.4324/9781003016571
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781003016571

Mizielińska Joanna, Abramowicz Marta, Stasińska Agata (2014) Rodziny z wyboru. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych. Warszawa: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Naples Nancy A. (1998) Grassroot Warriors. Activist mothering, community work, and the war on poverty. New York, NY, London: Routledge.
Google Scholar

Offe Claus (1995) Nowe ruchy społeczne: Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] Jerzy Szczupaczyński, red., Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 226–233.
Google Scholar

Oliver Pamela E., Marwell Gerald (1992) Mobilizing Technologies for Collective Action [w:] Aldon D. Morris, Carol McClurg Mueller, red., Frontiers in Social Movement Theory. Yale: Yale University Press, s. 241–272 https://www.ssc.wisc.edu/~oliver/PROTESTS/ArticleCopies/MobTechOliverMarwell.pdf [dostęp: 12.09.2020].
Google Scholar

Plummer Ken (1995) Telling sexual stories. London: Routledge.
Google Scholar

Polkowska Dominika (2014) Parental movements in Poland as the Bottom-up Forms of Action: Success of Failure. The Cases of First Quarter Mothers and Save the Little Ones. „Warsaw Forum of Economic Sociology”, vol. 1(9), s. 55–68.
Google Scholar

Polletta Francesca, Jasper James M. (2001) Collective Identity and Social Movements. „Annual Review of Sociology”, vol. 27, s. 283–305 https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.283
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.283

Porta Donatella della, Diani Mario (2009) Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Poulos Christopher N. (2009) Accidental ethnography: An inquiry into family secrecy. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
Google Scholar

Reeves Teresa, Horne Sharon G., Rostosky Sharon S., Riggle Ellen D.B., Bagget Linda R., Aycock Rebecca A. (2010) Family Members’ Support for GLBT Issues: The Role of Family Adaptability and Cohesion. „Journal of GLBT Family Studies”, vol. 6(1), s. 80–97 https://doi.org/10.1080/15504280903472857
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15504280903472857

Rothblum Esther D. (2010) Lesbian, gay, bisexual and transgender siblings [w:] Jonathan Caspi, red., Sibling development. Implications for mental health practitioners. New York, NY: Springer Publishing Company, s. 123–145.
Google Scholar

Salter Lee (2003) Democracy, New Social Movements, and the Internet: A Habermasian Analysis [w:] Martha McCaughey, Michael D. Ayers, red., Cyberactivism. Online Activism in Theory and Practice. New York, NY, London: Routledge, s. 117–144.
Google Scholar

Santos Anna C. (2012) Disclosed and Willing: Towards a Queer Public Sociology. „Social Movement Studies”, vol. 11(2), s. 241–254 https://doi.org/10.1080/14742837.2012.664904
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14742837.2012.664904

Schrerrer Kristin S. (2010) The Intergenerational Family Relationships of Grandparents and GLBQ Grandchildren. „Journal of GLBT Family Studies”, vol. 6, s. 229–264 https://doi.org/10.1080/1550428X.2010.490898
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1550428X.2010.490898

Schwalbe Michael L., Mason-Schrock Douglas (1996) Identity Work as Group Process. „Advances in Group Processes”, vol. 13, s. 113–147.
Google Scholar

Slany Krystyna (2002) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Slany Krystyna (2005) Dywersyfikacja form życia rodzinnego we współczesnym świecie. Przykład związków homoseksualnych [w:] Krystyna Slany, Beata Kowalska, Marcin Śmietana, red., Homoseksualizm: Perspektywa interdyscyplinarna. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 5–25.
Google Scholar

Snow David A. (2001) Collective Identity and Expressive Forms. UC IrvineCSD Working Papers https://escholarship.org/uc/item/2zn1t7bj [dostęp: 12.09.2022].
Google Scholar

Struzik Justyna (2019) Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Strzałkowski Patryk (2020) „Jesteś moim dzieckiem, nie ideologią”. Rodzice osób LGBT nieraz się boją, ale wspierają https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26036559,jestes-moim-dzieckiem-nie-ideologia-rodzice-osob-lgbt-nieraz.html [dostęp: 12.09.2022].
Google Scholar

Titkow Anna, Duch-Krzystoszek Danuta (2004) The Polish Family: Always an Institution? [w:] Mihaela Robila, red., Families in Eastern Europe. Bingley: Emerald Publishing Limited, s. 69–85 https://doi.org/10.1016/S1530-3535(04)05005-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1530-3535(04)05005-8

Titkow Anna, Duch-Krzystoszek Danuta, Budrowska Bogusława (2004) Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Google Scholar

Trawińska Marta (2015) Obywatelstwo matek w neoliberalnym mieście [w:] Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 225–246.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323517177.pp.225-246

Walczewska Sławomira (1999) Damy, rycerze i feministki. Warszawa: Wydawnictwo eFKa.
Google Scholar

Warzecha Adam (2014) Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki. „Konteksty Kultury”, t. 11(2), s. 164–189.
Google Scholar

Werbner Pnina (1999) Political Motherhood and the Feminisation of Citizenship: Women’s Activisms and the Transformation of the Public Sphere [w:] Pnina Werbner, Nira Yuval-Davis, red., Women, Citizenship, and Difference. London: Zed Books, s. 221–245.
Google Scholar

Weston Kath (1997) Families We Choose: Lesbians, Gays, Kinship. New York, NY: Columbia University Press.
Google Scholar

Winiewski Mikołaj, Bulska Dominika (2020) Uprzedzenia i przemoc wobec osób LGBT – diagnoza zjawiska i jego konsekwencje [w:] Wojciech Dragan, Grzegorz Iniewicz, red., Orientacja seksualna. Źródła i konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 97–122.
Google Scholar

Yin Robert K. (2003) Case Study Research. Thousand Oaks, CA, London, New Delhi: Sage Publications.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-11-30

Jak cytować

Uryga, D. (2022). „Moja córkowa jest bardzo fajowa”. Aktywistyczne praktyki normalizacyjne rodziców osób LGBTQ. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(4), 86–117. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.04

Numer

Dział

Artykuł