Życie rodzinne w czasach niepewności – wyzwania i dylematy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.01

Słowa kluczowe:

życie rodzinne, niepewność, dylematy reprodukcyjne, codzienność, związki emocjonalne

Abstrakt

Celem artykułu jest krótkie przedstawienie społecznych warunków tworzenia współczesnej rodziny. Podstawą jej istnienia jest samospełnienie emocjonalne jej członków. Wielość wzorów życia rodzinnego, niejasność scenariuszy ról, niestabilność źródeł utrzymania, kontraktowy charakter więzi rodzinnej nie ułatwiają jednostkom realizacji tego celu. Zmuszone do ciągłego rozstrzygania dylematów związanych z koniecznością dokonywania wyborów, jednostki znajdują się w sytuacji swoiście anomicznej. Nie tylko związek partnerski czy rodzicielstwo wiążą się z podjęciem decyzji, ale cały porządek codziennego życia jest efektem stałych wyborów i negocjacji. Realizacja niektórych, spośród wielu oferowanych przez rynek i systemy eksperckie, schematów działania przesądza nie tylko o kształcie jednostkowego życia rodzinnego i formie rodziny, lecz także o ich, przynajmniej czasowej, instytucjonalizacji, wpływając, tym samym, na całość życia społecznego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Iwona Taranowicz - Uniwersytet Wrocławski

Iwona Taranowicz, dr hab. prof. UWr, socjolożka, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Przewodnicząca Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zajmuje się przemianami życia rodzinnego, społecznymi aspektami zdrowia oraz problemami społecznymi.

Bibliografia

Adamski Franciszek (1982) Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Bauman Zygmunt (2003) Razem, osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Google Scholar

Bauman Zygmunt (2006) Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Google Scholar

Beck Urlich (2002) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Berger Peter L., Luckmann Thomas (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Bieńko Mariola (2020) Wyrafinowane projekty, dawniej znane pod nazwą dzieci [w:] Mariola Bieńko, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Ewa Wideł, red., Obrazy życia rodzinnego i intymności. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego s. 167–182.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.167-182

Castells Manuel (2013) Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

CBOS (2017) Plany prokreacyjne kobiet. Komunikat nr 117 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_117_17.PDF
Google Scholar

CBOS (2019a) Alternatywne modele życia rodzinnego w ocenie społecznej. Komunikat nr 42/2019 https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_042_19.PDF
Google Scholar

CBOS (2019b) Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat nr 22/2019 https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_022_19.PDF
Google Scholar

Cherlin Andrew J. (2004) The Deinstitutionalization of American Marriage. „Journal of Marriage and Family”, vol. 66, no. 4, s. 848–861.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x

Elias Norbert (2008) Społeczeństwo jednostek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Finch Janet (2007) Displaying Families. „Sociology”, vol. 41, no. 1, s. 65–81.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0038038507072284

Flandrin Jean-Louis (1998) Historia rodziny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen Liga Republikańska.
Google Scholar

Giddens Anthony (2001) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Giza-Poleszczuk Anna (2005) Rodzina a system społeczny. Reprodukacja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323528265

Kaufmann Jean-Claude (2004) Ego. Socjologia jednostki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Marody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna (2004) Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Morgan David H. J (2011) Rethinking Family Practices. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/9780230304680

Rosa Hartmut (2020) Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
Google Scholar

Standing Guy (2011) Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Tyszka Zbigniew (1976) Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-02-28

Jak cytować

Taranowicz, I. (2022). Życie rodzinne w czasach niepewności – wyzwania i dylematy. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(1), 6–13. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.01