Odpowiedź na polemikę, czyli więcej na temat publikacji w języku angielskim w zagranicznych czasopismach przez polskich specjalistów nauk społecznych i humanistycznych

Autor

  • Izabela Wagner Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.12

Słowa kluczowe:

publikacje naukowe, kariery, ewaluacja, impact factor

Abstrakt

Tekst jest odpowiedzią na polemikę z moją publikacją odnoszącą się do kluczowego problemu w karierach polskich naukowców (specjalistów nauk humanistycznych i społecznych) – oceny ich dorobku naukowego głównie na podstawie anglojęzycznych publikacji w pismach zagranicznych. Tym razem poruszam kwestie niezawodności działania wyszukiwarek internetowych, wiarygodności wskaźnika impact factor, a także różnego rodzaju błędów powodujących nieskuteczność operowania powszechnie stosowanymi metodami pomiaru poczytności i liczby cytowań prac naukowych w obrębie omawianych tutaj dziedzin. Ponadto został poruszony problem publikowania prac polskich uczonych w innych językach niż angielski i wykazano zasadność odmiennej od anglocentrycznej percepcji działalności świata naukowego. Tekst jest wzbogacony o literaturę przedmiotu, która uzupełnia przedstawioną tu analizę

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Izabela Wagner - Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

Izabela Wagner, adiunkt w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, associate researcher w School for Advanced Studies (EHESS) w Centre des Etudes de Mouvements Sociaux w Paryżu, visiting professor na FuDan University w Szanghaju (semestr letni 2012). Autorka książki Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych (2011).

Bibliografia

Bauman Zygmunt (1998) Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press.
Google Scholar

Callaway Ewen (2011) Report finds massive fraud at Dutch universities. „Nature”, vol. 479, November 1 [dostęp 13 czerwca 2012 r.]. Dostępny w Internecie http://www.nature.com/news/2011/111101/full/479015a.html
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/479015a

Konecki Krzysztof T., Chomczyński Piotr, red., (2012) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Kryński Stefan (b.d.) Kartki ze wspomnień starego Profesora. Kartka dwudziesta dziewiąta [dostęp 25 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie http://www.lwow.home.pl/weigl/krynski.html
Google Scholar

Lamont Michèle (2009) How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment. Cambridge: Harvard University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4159/9780674054158

LSE Public Policy Group (b.d.) Maximizing the Impacts of Your Research: A Handbook for Social Scientists [dostęp 31 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf
Google Scholar

Merton Robert (1988) The Matthew Effect in Science, II Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. „ISIS“, vol. 79, no. 4, s. 606–623 [dostęp 16 lipca 2012 r.]. Dostępny w Internecie http://www.uri.edu/advance/files/pdf/matthewii.pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/354848

Sample Ian (2012) Harvard University says it can’t afford journal publishers‘ prices. „The Guardian”, April 24 [dostęp 31 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie http://www.guardian.co.uk/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-prices
Google Scholar

Sorokowski Piotr (2012) Polemika z tekstem: Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim (Wagner 2012). „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 2, s. 260‒277. Dostępny w Internecie http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.11

Ritzer George (1993) The McDonaldization of Society. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
Google Scholar

Wagner Izabela (2012) Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstwicieli nauk społecznych w języku angielskim. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 166–187 [dostęp 29 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Wagner.pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.08

Zuckerman Harriet (1988) The Sociology of Science [w:] Neil J. Smelser, ed., Handbook of Sociology. Newbury Park: Sage Publications, s. 511–574.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-07-31

Jak cytować

Wagner, I. (2012). Odpowiedź na polemikę, czyli więcej na temat publikacji w języku angielskim w zagranicznych czasopismach przez polskich specjalistów nauk społecznych i humanistycznych . Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(2), 278–293. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.12