Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim

Autor

  • Izabela Wagner Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.08

Słowa kluczowe:

kariery naukowe, proces publikacji w naukach humanistycznych i społecznych, strategie publikacji naukowych

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę publikacji w języku angielskim prac humanistów i przedstawicieli nauk społecznych wykształconych i prowadzących badania na gruncie języka polskiego. Analizując ten problem z perspektywy socjologii karier, okazuje się, że proces publikacyjny zdeterminowany jest nie tylko kryteriami merytorycznymi, ale także niemerytorycznymi, jak przynależność do ośrodka naukowego, kultura dyscyplinarna czy też obszar referencji i posiadanej wiedzy, nie w sensie jakości, ale jej specyfiki (odwoływanie się do określonego paradygmatu czy specyficznej literatury naukowej). Na podstawie badań etnograficznych i autoetnograficznych wykazano, iż powierzchowne traktowanie kwestii strategii publikacyjnych, utrzymujące zasadność i priorytet publikowania w języku angielskim, wynika z nieznajomości socjologicznych elementów procesu publikacyjnego i mechanizmów karier naukowych realizowanych w obszarach języków narodowych (w odróżnieniu od tych dziedzin, w których językiem technicznym jest język angielski). 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Izabela Wagner - Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

Izabela Wagner, adiunkt w Zakładzie Socjologii Pracy i Organizacji IS UW, associate researcher w School for Advanced Studies (EHESS) w Centre des Etudes de Mouvements Sociaux w Paryżu. Autorka książki „Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych” (2011).  

Bibliografia

Becker Howard S. (1982) Art Worlds. Berkeley: University of California Press.
Google Scholar

Bilewicz Michał, Lewicka Maria (2011) Mądra i głupia obrona humanistyki. „Gazeta Wyborcza” 12 grudnia 2011, [dostęp 25 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://wyborcza.pl/1,75515,10778835,Madra_i_glupia_obrona_humanistyki.html
Google Scholar

Burawoy Michael (2005) Combat in Dissertation Role. „The American Sociologist”, vol. 36, no. 2, s. 43–56.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12108-005-1004-2

Chapoulie Jean-Michel (2001) La tradition sociologique de Chicago. Paris: Seuil.
Google Scholar

Cressey Paul G. (1932) The Taxi-Dance Hall. A Sociological Study in Commercialized Recreation and City Life. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Deegan Mary Jo, ed., (1991) Women in Sociology: A Bio-Bibliographical Sourcebook. New York: Greenwood Press.
Google Scholar

Fleck Ludwik (2007) Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. Sylwia Werner, Claus Zittel, Florian Schimaltz. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
Google Scholar

Gilbert G. Nigel, Mulkay Michael (1984) Opening Pandora’s Box. A sociological analysis of scientists’ discourse. New York: Cambridge University Press.
Google Scholar

Hermanowicz Joseph C. (1998) The Stars are not Enough. Scientists – Their Passions and Professions. Chicago: The University of Chicago Press.
Google Scholar

Lamont Michèle (2010) How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment. Cambridge: Harvard University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4159/9780674054158

Latour Bruno, Woolgar Steve (1986) Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton: Princeton University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9781400820412

Kagan Jerome (2009) The Three Cultures. Natural Sciences, Social Sciences, and the Humanities in the 21st Century. New York: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511576638

Klein Julie T. (2005) Humanities, Culture and Interdisciplinarity. Albany: State University of New York Press.
Google Scholar

Knorr-Cetina Karin (1999) Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4159/9780674039681

Merton Robert (1968) The Matthew Effect in Science, Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. „Science”, vol. 159 no. 3810, s. 56–63.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1126/science.159.3810.56

Merton Robert (1988) The Matthew Effect in Science, II Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. „ISIS”, vol. 79, no. 4, s. 606–623.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/354848

Morawska Ewa (2009) Badania nad imigracją/etnicznością w Europie i Stanach Zjednoczonych: analiza porównawcza. Przełożyła Joanna Krawczyk. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2009, nr 1 [dostęp 26 stycznia 2011]. Dostępny w Internecie http://www.kbnm.pan.pl/images/stories/artykuly/Morawska-artykul-2009-Nr1.pdf
Google Scholar

Najder Zdzisław (2007) Joseph Conrad: A Life. Rochester: Camden House.
Google Scholar

Niezgódka Marek i in. (2011) Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych – praktyki światowe a specyfika polska, przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady. Ekspertyza zrealizowana na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa [dostęp 11 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/20120208_EKSPERTYZA__OA__ICM.pdf
Google Scholar

Orbach Harold L. (1993) Znaniecki’s contribution to the Polish peasant [w:] Renzo Gubert, Luigi. Tomasi, eds., The Contribution of Florian Znaniecki to Sociological Theory, Milano: Angeli, s. 142–158.
Google Scholar

Rabinow Paul (1999) French DNA. Trouble in Purgatory. Chicago: The University of Chicago Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226221922.001.0001

Rustum Roy (1985) Funding science: The real defects of peer review and an alternative to it. „Science, Technology and Human Values”, vol. 10, no. 3, s. 73–81.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/016224398501000309

Shapin Steven (2008) The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation. Chicago: The University of Chicago Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226750170.001.0001

Shapin Steven (2010) Never Pure. Historical Studies of Science as if It Was Produced by People with Bodies, Situated in Time, Space, Culture, and Society, and Struggling for Credibility and Authority. Baltimore: John Hopkins University Press.
Google Scholar

Snow Charles (1959) The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Strauss Anselm L. (1978) A Social World Perspective [w:] Denzin Norman, ed., Studies in Symbolic Interaction, s. 119– 128. Greenwich, CT: JAI Press.
Google Scholar

Wagner Izabela (2005) Sprzężenie Karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1, s. 20–41 [dostęp 27 stycznia 2012]. Dostępny w Internecie http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_Wagner.pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.03

Wagner Izabela (2011) Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Ziman John (1987) Knowing Everything about Nothing. Specialization and Change in Scientific Careers. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Zuckerman Harriet (1979) Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States. New York: The Free Press.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-02-29

Jak cytować

Wagner, I. (2012). Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 166–187. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.08