Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych

Autor

  • Izabela Wagner Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż, Francja

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.03

Słowa kluczowe:

kariera, strategie profesjonalne, socjalizacja, kształcenie elit

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony interakcjom karier osób aktywnych zawodowo w środowiskach artystycznych i intelektualnych. Podstawą artykułu są dwa badania przeprowadzone w kilku ośrodkach europejskich. Pierwsze badanie dotyczy solistów skrzypków, a drugie fizyko-biochemików. W obu badanych środowiskach aktorzy są postrzegani przez specjalistów z ich dziedzin jako elita. Dziewięcioletnia praca badawcza, oparta głównie na metodach jakościowych, umożliwiła mi opracowanie procesu sprzężenia karier. Dzięki temu procesowi aktorzy przemieszczają się w swej przestrzeni zawodowej, zbliżając się do pozycji, którą postrzegają jako zawodowy sukces.

Niniejsza analiza może być zastosowana w przypadku innych środowisk profesjonalnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Izabela Wagner - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż, Francja

Izabela Wagner (doktorantka EHESS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu). Ukończyła studium doktoranckie (DEA – Diplôme d'Etudes Approfondis) EHESS-Ecole Normale Supérieure-Université Paris 8. Jest badaczem grupy naukowej GETI (Groupe de Recherches Ecole Travail Institution), która propaguje we Francji metody jakościowe. Jej badania dotyczą socjalizacji i karier osób działających w elitarnych środowiskach profesjonalnych. Tematem jej pracy doktorskiej jest  "Kształcenie i kariery solistów na przykładzie socjalizacji i karier skrzypków wirtuozów". Od trzech lat dodatkowym obiektem jej badań są kariery naukowców.

Bibliografia

Becker, Howard S. i Anselm Strauss (1956) “Careers, Personality, and adult socialisation.” The American Journal of Sociology 62(3):253-263.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/222002

Becker, Howard S. (1970) Sociological Work, Method and Substance. Chicago: Aldine.
Google Scholar

Buscatto, Marie (2003) “Chanteuse de jazz n’est point métier d’homme. L’accord imparfait entre voix et instruments en France.” Revue française de sociologie 44(1):35-62.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/3323105

Campbell, Robert A. (2003) “Preparing the Next Generation of Scientists: The Social Process of Managing Students.” Social Studies of Science 33(6):897-927.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0306312703336004

Cole, Stephen (1979) “Age and Scientific Performance.” American Journal of Sociology 84(4):958-977.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/226868

Coulangeon, Philippe (1998) Entre tertiairisation et marginalisation subventionnée. Les musiciens de jazz français à l’heure de la réhabilitation culturelle. Thèse EHESS.
Google Scholar

Coulangeon, Philippe (1999) “Les mondes de l’art à l’épreuve du salariat. Le cas des musiciens de jazz français.” Revue Française de Sociologie 10-12: XL-4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/3322855

Delamont, Sara i Paul Atkinson (2001) “Doctoring Uncertainty: Mastering Craft Knowledge.” Social Studies of Science 31(1):87-107.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/030631201031001005

Durkheim, Emile (1928) Le socialisme. Paris: PUF.
Google Scholar

Faulkner, Robert (1983) Music on Demand. New Brunswick: N. J. Transaction.
Google Scholar

Fine, Gary A (1987) With the Boys. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Freidson, Eliot (1994) “Pourquoi l’art ne peut pas être une profession” w L’art de la recherche, Essais en l’honneur de Raymonde Moulin, (Red.) P. M. Menger i J. Passeron. Paris: La Documentation Française.
Google Scholar

Glaser, Barney G. (1964) Organizational Scientists: their professional careers. Indianapolis-New York-Kansas City: The Bobbs-Merrill Company.
Google Scholar

Glaser, Barney G. i Anselm Strauss (1968) Te Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. London: Weindenfeld ad Nicolson.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

Gilemore, Samuel (1987) “Coordination and convention: the organisation of the concert world.” Symbolic Interaction 10(2):209-227.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/si.1987.10.2.209

Hall, Oswald (1949) “Types of medical careers.” The American Journal of Sociology 55(3):243-253.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/220533

Hermanowicz, Joseph (1998) The Stars are not Enough. Scientists – Their Passions and Professions. Chicago: The University Chicago Press.
Google Scholar

Hernandez, Valeria A. (2001) Laboratoire: Mode d'Emploi. Science, hiérarchies et pouvoirs. Paris: l’Harmattan.
Google Scholar

Hughes, Everett (1996) Le regard sociologique. Paris: EHESS. Oryginał: The Sociological Eye: Selected Papers (1971). Chicago: Aldine Atherton.
Google Scholar

Joliot, Pierre (2001) La recherche passionnément. Paris: Odile Jacob.
Google Scholar

Konecki, Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Korporowicz, Leszek (1997) Ewaluacja w Edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Latour, Bruno (1989) La science en action. Paris: Folio essais.
Google Scholar

Latour, Bruno i Steve Woolgar (1996) La vie de laboratoire. Paris: La Découverte/Poche. oryginalnie: Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts. (1979) Sage Publications, Inc.
Google Scholar

Lehmann, Bernard (2002) L’orchestre dans tous ses éclats. Paris: La Découverte.
Google Scholar

Merton, Robert (1968) Social Theory and Social Structure. enlarged edition. New York: The Free Press.
Google Scholar

Merton, Robert (1973) The Sociology of Science. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Merton, Robert (1996) On Social Structure of Science. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Moulin, Léo (1955) “The Nobel Prize for the Sciences from 1901-1950: an Essay in Sociological Analysis.” British Journal of Sociology 6:246-263.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/586950

Owen-Smith, Jason (2001) “Managing Laboratory Work through Skepticism: Processes of Evaluation and Control.” American Sociological Review 66(3):427-452.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/3088887

Penesco, Anne (1997) Défense et illustration de la virtuosité. Lyon: P.U.L.
Google Scholar

Peretz, Henri (1998) Les méthodes en sociologie: l’observation. Paris: La Découverte coll. Repères.
Google Scholar

Pontille, David (2004) La signature scientifique. Une sociologie pragmatique de l'attribution. Paris: CNRS Editions.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.31478

Ravet, Hyacinthe (2000) Les musiciennes d’orchestre. Interaction entre représentations et itinéraires. Thèse de Doctorat, Université Paris X.
Google Scholar

Reader, William J. (1966) Professional Men: The Rise of the Professional Classes in the nineteenth-century England. London: Weidenfeld & Nicolson.
Google Scholar

Reif, Fred i Anselm Strauss (1965) “The Impact of Rapid Discovery upon the Scientist’s Career.” Social Problems 12:297-311.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/sp.1965.12.3.03a00040

Reskin, Barbara F. (1979) “Academic Sponsorship and scientists’ career.” Sociology of Education 52:129-146.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2112319

Rosental, Claude (2002) “De la Démo-Cratie en Amérique. Formes actuelles de la démonstration en intelligence artificielle”. Actes de la Recherches en Sciences Sociales. Paris: Seuil.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/arss.2002.2827

Schwarz, Boris (1983) Great Masters of the Violin. New York: Simon and Schuster.
Google Scholar

Traweek, Sharon (1988) Beamtimes and Lifetames: The World of High Energy Physicists. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Google Scholar

Wagner, Izabela (2004) “Les liens et les réseaux dans la formation de virtuoses.” Sociétés Contemporaines 56.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3917/soco.056.0133

Walford, Geoffrey (1983) “Postgraduate Education and the Student’s Contribution to Research.” British Journal of Sociology of Education 4(3):243-254.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/0142569830040303

Ziman, John (1968) Public Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Ziman, John (1987), Knowing Everything about Nothing. Specialisation and Change in Scientific Careers. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Zuckerman, Harriett (1977) Scientific elite: Nobel Laureates in the United States. New York: Free Press.
Google Scholar

Zukerman, Ezra; Kim Tai-Young; Ukanawa Kalinda; von Rittman James (2003) ”Robust Identities or Nonentities? Typecasting in the Feature-Film Labor Market.” American Journal of Sociology 108(5):1018-1074.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/377518

Pobrania

Opublikowane

2005-12-30

Jak cytować

Wagner, I. (2005). Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1(1), 20–41. https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.03

Numer

Dział

Artykuł