Tom 59 Nr 4 (2020): Kafka, Mrożek, Lem i inni – w kontekstach filozoficznych / Kafka, Mrożek, Lem and others – in philosophical contexts