Logopedia jako nauka interdyscyplinarna w oczach logopedów. Wstępne wyniki badań

Autor

  • Danuta Pluta-Wojciechowska University of Lodz, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology and Logopaedics, Department of Polish Dialectology and Logopaedics, 171/173 Pomorska street, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-0425-6006

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.10

Słowa kluczowe:

logopedia jako nauka, interdyscyplinarność logopedii, specyficzne metody diagnozy i terapii logopedycznej

Abstrakt

Autorka przedstawia rozważania na temat logopedii jako nauki, eksponując jej interdyscyplinarność. Podejmowany w tekście problem przedstawia w kontekście dwu procesów obserwowanych w nauce, a mianowicie dzielenia i jednoczenia wiedzy. Na tym tle analizuje przedmiot i zadania logopedii, biorąc pod uwagę lingwistykę, medycynę, pedagogikę i psychologię. Przedstawia także wstępne wyniki badań ankietowych, które dotyczyły rozumienia przez logopedów interdyscyplinarności logopedii, specyfiki metod diagnozy i terapii, jakie – w opinii respondentów – są charakterystyczne dla logopedii. Wskazuje również najważniejsze zadania logopedii, które wiążą się z uporządkowaniem metodologii i metodyki postępowania, a także kształcenia.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Chrzanowska Kluczewska E., 2007, Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu, [in:] G. Szpila (ed.), Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia, Kraków: Tertium, pp. 15–23.
Google Scholar

Dubisz S. (ed.), 2004, Uniwersalny słownik języka polskiego, electronic version, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, “Audiofonologia”, vol. 10, pp. 3–20.
Google Scholar

Grabias S., 2008, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, “Logopedia”, no. 37, pp. 13–27.
Google Scholar

Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] S. Grabias, M. Kurkowski (eds.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 15–71.
Google Scholar

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] S. Grabias, J. Panasiuk. T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 13–38.
Google Scholar

Kita M., 2012, “Razem”. Konsiliencja, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność, [in:] M. Kita, M. Ślawska (eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 11–30.
Google Scholar

Koczanowicz L., 2011, Interdyscyplinarność między rabunkiem a dialogiem, [in:] R. Włodarczyk, W. Żłobicki (eds.), Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary praktyczny i teoretyczny, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, pp. 35–43.
Google Scholar

Łuczyński E., 2011, Rozgryzając tajniki mowy. Wiedza o języku polskim dla logopedów, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Michalik M., 2015, Transdyscyplinarność logopedii – między metodologiczną koniecznością a teoretyczną utopią, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, pp. 32–46.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2019, Między lingwistyką a medycyną, [in:] D. Pluta-Wojciechowska, Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 21–37.
Google Scholar

Porayski-Pomsta J., 2013, Logopedia w społeczeństwie komunikacyjnym, [in:] Z. Zaro, J. Porayski-Pomsta (eds.), Język i logopedia, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 141–147.
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/interdyscyplinarny.;2466577 (accessed: 9.12.2019).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Pluta-Wojciechowska, D. (2020). Logopedia jako nauka interdyscyplinarna w oczach logopedów. Wstępne wyniki badań. Logopaedica Lodziensia, (4), 141-155. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.10

Numer

Dział

Article