Przygotowanie logopedy do pracy z dzieckiem z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Projekt modelu kształcenia

Autor

  • Danuta Pluta-Wojciechowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-0425-6006

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.11

Słowa kluczowe:

zaburzenia mowy osób z rozszczepem, dyslalia rozszczepowa, alalia rozszczepowa

Abstrakt

W artykule przedstawiono projekt modelu kształcenia logopedycznego w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Podjęto rozważania dotyczące czasu realizacji omawianego modułu zajęć, biorąc pod uwagę cały cykl kształcenia logopedycznego, niezbędnych umiejętności, z jakimi student powinien przystąpić do proponowanych wykładów i ćwiczeń, a także przedstawiono listę zagadnień do realizacji. Projekt może być wykorzystany do opracowania szczegółowych strategii kształcenia logopedycznego podczas studiów stacjonarnych i podyplomowych, jak również różnych form doskonalenia zawodowego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antkowski F., 1957, Patologia mowy w przypadkach „palatoschisis”, „Biuletyn Fonograficzny”, nr 2, s. 27–45.
Google Scholar

Antkowski F., 1960, Uwagi o rehabilitacji (retranspozycji) mowy, „Biuletyn Fonograficzny”, nr 3, s. 59–65.
Google Scholar

Emiluta-Rozya D., 2012, Formy zaburzeń mowy, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 73–87.
Google Scholar

Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 15–71.
Google Scholar

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 13–38.
Google Scholar

Grabias S., 2019, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Hardin-Jones M. A., Jones D. L., 2005, Speech production of preschoolers with cleft palate, „The Cleft Palate-Craniofacial Journal”, vol. 42(1), s. 7–13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1597/03-134.1

Hortis-Dzierzbicka M., 2004, Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z rozszczepem podniebienia, Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Borgis.
Google Scholar

Kuehn D. P., Karlind T. M., 2000, Speech and Language Issues in the Cleft Palate Population: The State of the Art, „Cleft Palate – Craniofacial Journal”, vol. 37, no. 4, s. 348–1–348–35.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1597/1545-1569(2000)037<0348:SALIIT>2.3.CO;2

Kwiecień A., Dudkiewicz Z., 1996, Charakterystyka mowy dzieci z różnymi typami rozszczepu wargi i podniebienia, [w:] Z. Dudkiewicz (red.), II konferencja robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, s. 24–32.
Google Scholar

Łyżyczka I., 1978, Metody rehabilitacji wymowy u dzieci z rozszczepem podniebienia, „Logopedia”, nr 13, s. 53–57.
Google Scholar

Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D., 1997, Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, „Audiofonologia”, t. 10, s. 37–48.
Google Scholar

Nikhila K. G., Prasad H., 2017, A Study on Patterns of Compensatory Articulation Errors with Reference to Age of Surgery in Children with Repaired Cleft Lip and Palate, „Global Journal of Otolaryngology”, vol. 7(2), s. 15–30, https://juniperpublishers.com/gjo/GJO.MS.ID.555706.php (dostęp: 26.07.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19080/GJO.2017.07.555706

Ostapiuk B., 2013a, Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Ostapiuk B., 2013b, Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2006, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – Teoria – Praktyka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2010, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje, Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2013, Logopedyczne i foniatryczne ujęcie zakłóceń dźwięków mowy. Analiza kognitywna, „Nowa Audiofonologia”, t. 2, nr 3, s. 9–15.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17431/889259

Pluta-Wojciechowska D., 2015, Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 727–779.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2019a, Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2019b, Orofacjologopedia, „Logopedia”, nr 49, s. 137–158.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2020, Terapia strategiczna dyslalii obwodowej. Inspiracje do ćwiczeń wargi i języka dla dzieci oraz dorosłych, Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum.
Google Scholar

Styczek I., 1981, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Trost J. E., 1981, Articulatory additions to the classical description of the speech of persons with cleft palat, „Cleft Palate Journal”, no. 18, s. 193–203.
Google Scholar

Wyatt R., Sell D., Russell J., Harding A., Harland K., Albery E., 1996, Cleft palate speech dissected: a review of current knowledge and analysis, „British Journal of Plastic Surgery”, no. 49, s. 143–149.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0007-1226(96)90216-7

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Pluta-Wojciechowska, D. (2021). Przygotowanie logopedy do pracy z dzieckiem z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Projekt modelu kształcenia. Logopaedica Lodziensia, (5), 171–183. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.11