Osobista ocena polskich, słowackich i amerykańskich dzieci jąkających się na temat uzyskiwanego wsparcia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.18

Słowa kluczowe:

dziecko, Indywidualna Ocena Wsparcia w Przypadku Jąkania, jąkanie, wsparcie

Abstrakt

Wyników badań na temat tego, co dzieci, które się jąkają, postrzegają jako wsparcie, a co jako brak wsparcia ze strony słuchacza jest niewiele. Co więcej, do tej pory nie prowadzono badań międzykulturowych w tym zakresie. Takie dane są potrzebne, aby stosować odpowiednie formy interwencji logopedycznej oraz odpowiednio edukować społeczeństwo. Badanie opi­sywane w artykule miało na celu wypełnienie tej luki poprzez dokonanie oceny preferencji słuchaczy. Ankietowanymi były dzieci, które się jąkają, pochodzące z różnych środowisk.

W badaniu wzięło udział 151 dzieci jąkających się z Polski, Słowacji i USA, które wypełni­ły dziecięcą wersję kwestionariusza Indywidualna Ocena Wsparcia w Przypadku Jąkania (The Personal Appraisal of Support for Stuttering). Wyniki tego badania zostały przeanali­zowane w sposób opisowy i porównane międzykulturowo.

We wszystkich grupach pojawiły się tematy dotyczące tego, co wpiera i co nie pomaga w kon­taktach interpersonalnych. Wiele pozycji mieściło się w przedziale neutralnym, co sugeruje zmienność wśród poszczególnych respondentów.

Dane uzyskane w badanych grupach wykazały, że dzieci jąkające się przede wszystkim chcą, aby słuchacze byli cierpliwi, aby ich nie wykluczali i nie wyśmiewali się z nich, gdy z nimi rozmawiają. Inne preferencje podkreślają znaczenie pytania osób jąkających się o to, co postrzegają jako pomocne, a co jako niewspierające. Do wyników tego badania dołączono także wytyczne dla słuchaczy oraz ogólnodostępną ulotkę informacyjną o tym, jak najlepiej wspierać jąkające się dzieci.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

American Speech‑Language‑Hearing Association, n.d., Evidence Based Practice, https://www.asha .org/research/ebp/ (accessed: 12.03.2022).
Google Scholar

Blood G.W., Blood I .M., 2016, Long‑term consequences of childhood bullying in adults who stutter: Social anxiety, fear of negative evaluation, self‑esteem, and satisfaction with life, “Journal of Fluency Disorders”, No. 50, pp. 72–84.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2016.10.002

Boyle M.P., Blood G.W., 2015, Stigma and stuttering: conceptualizations, applications, and coping, [in:] K.O. St. Louis (ed.), Stuttering meets stereotype, stigma, and discrimination: An overview of attitude research, Morgantown: West Virginia University Press, pp. 43–70.
Google Scholar

Daniels D.E., Gabel R.M., Hughes S., 2012, Recounting the K–12 school experiences of adults who stutter: A qualitative analysis, “Journal of Fluency Disorders”, No. 37, pp. 71–82.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2011.12.001

Davis S., Howell P., Cooke F., 2002, Sociodynamic relationships between children who stutter and their non‑stuttering classmates, “Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines”, No. 43, pp. 939–947.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1469-7610.00093

Eggers K., Millard S., Kelman E., 2021, Temperament and the Impact of Stuttering in Children Aged 8–14 Years, “Journal of Speech, Language, and Hearing Research”, Vol. 64(2), pp. 417–432.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-20-00095

Glover H.L., St. Louis K.O., Weidner M.E., 2019, Comparing stuttering attitudes of preschool through 5 grade children and their parents in a predominately rural Appalachian sample, “Journal of Fluency Disorders”, No. 59, pp. 64–79.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2018.11.001

Hartford E., Leahy M.M., 2007, The perceptions of primary school children of a person who stutters, [in:] J. Au‑Yeung, M.M. Leahy (eds.), Proceedings of Fluency Disorders, Dublin: The International Fluency Association, pp. 217–222.
Google Scholar

Langevin M., 2015, Changing attitudes toward stuttering: What children liked about a stuttering education resource, [in:] K.O. St. Louis (ed.), Stuttering meets stereotype, stigma, and discrimination: An overview of attitude research, Morgantown: West Virginia University Press, pp. 304–309.
Google Scholar

Langevin M., Packman A., Onslow M., 2009, Peer Responses to Stuttering in the Preschool Setting, “American Journal of Speech‑Language Pathology”, No. 18, pp. 264–276, https://doi.org/10.10 44/1058-0360(2009/07-0087)
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/1058-0360(2009/07-0087)

St. Louis K.O., 2010, International Project on Attitudes Toward Human Attributes (IPATHA), Morgantown: Populore, http://www.stutteringattitudes.com (accessed: 12.03.2022).
Google Scholar

St. Louis K.O., 2015a, Epidemiology of public attitudes toward stuttering, [in:] idem (ed.), Stuttering meets stereotype, stigma, and discrimination: An overview of attitude research, Morgantown: West Virginia University Press, pp. 7–42.
Google Scholar

St. Louis K.O., 2015b, Personal Appraisal of Support for Stuttering‑Adult (PASS‑Ad), Morgantown: Populore.
Google Scholar

St. Louis K.O., Weidner M.E., 2015, Personal Appraisal on Stuttering Support‑Child, Morgantown: Populore.
Google Scholar

St. Louis K.O., Irani F., Gabel R., Hughes S., Langevin M., Rodriguez M., Scaler Scott K., Weidner M., 2017, Evidence‑based guidelines for being supportive of people who stutter in North America, “Journal of Fluency Disorders”, Vol. 53(1), pp. 1–13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2017.05.002

The Stuttering Foundation, n.d., www.stutteringhelp.org (accessed: 12.03.2022).
Google Scholar

Weidner M.E., Junuzovic‑Zunic L., St. Louis K.O., 2020, A comparison of stuttering attitudes among nonstuttering children and parents in Bosnia & Herzegovina, “Clinical Archives of Communication Disorders”, No. 5, pp. 42–53.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21849/cacd.2020.00199

Weidner M.E., St. Louis K.O., Glover H., 2018, Changing nonstuttering preschool children’s stuttering attitudes, “American Journal of Speech‑Language Pathology”, No. 27, pp. 1445–1457.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/2018_AJSLP-18-0019

Weidner M.E., St. Louis K.O., Nakıscı E., Özdemir R.S., 2017, A comparison of attitudes towards stuttering of non‑stuttering preschoolers in the United States and Turkey, “South African Journal of Communication Disorders”, No. 64, pp. 1–11.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v64i1.178

Weidner M. E., Węsierska K., St. Louis K. O., Scaler-Scott K., 2019, Supporting Children who Stutter: Experiences and Perspectives of American and Polish Parents. Presentation at the World Congress for Stuttering, Hveragerdi, Iceland.
Google Scholar

Węsierska K., St. Louis K.O., Weidner M. E., 2019, Personal Appraisals of Support from the Perspective of Polish Children who Stutter. Poster presentation at the International Association for Logopedics and Phoniatrics, Taipei, Taiwan.
Google Scholar

Węsierska K., Weidner M.E., 2022, Improving young children’s stuttering attitudes in Poland: Evidence for a cross-cultural stuttering inclusion program, „Journal of Communication Disorders”, No. 96, pp. 1–10.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2022.106183

Węsierska K., Weidner M., Sønsterud H., 2021, Let’s empower children who stutter and their parents so they can speak the changes they wish to see, ISAD 2019 on-line conference. Online: https://isad.isastutter.org/isad-2021/papers-presented-by/research-therapy-and-support/lets-empowerchildren-who-stutter-and-their-parents-wesierska-weidner-sonsterud/ (accessed: 10.03.2022).
Google Scholar

Yaruss J., 2007, Application of the ICF in Fluency Disorders, „Seminars in Speech and Language”, No. 28(4), pp. 312–322.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1055/s-2007-986528

Yaruss J.S., Murphy W.P., Quesal R.W., Reardon N.A., 2004, Bullying and teasing: Helping children who stutter, New York, NY: National Stuttering Association.
Google Scholar

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Weidner, M., Węsierska, K., Laciková, H., Sønsterud, H., Skogdal, S., Åmodt, K., Scaler‑Scott, K., & Coleman, C. (2022). Osobista ocena polskich, słowackich i amerykańskich dzieci jąkających się na temat uzyskiwanego wsparcia. Logopaedica Lodziensia, (6), 279–295. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.18