Media społecznościowe w nauczaniu języków obcych – przegląd prac

Autor

  • Natalia Tsai Department of Applied English, College of Hospitality and Tourism, Hsin Wu University of Science and Technology, No. 101, Sec. 1, Fenliao Rd, New Taipei City, Linkou District 24452, Taiwan. https://orcid.org/0000-0002-3965-5704

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.09

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, autonomia, interakcja, komunikacja, tożsamość, Facebook

Abstrakt

Celem powyższego artykułu jest ukazanie, dlaczego i w jaki sposób media społecznościowe okazują się przydatnym narzędziem w nauczaniu języków obcych. Za ramę teoretyczną przyjęto konstrukcjonizm społeczny i badania Vygotskiego. Jedną z kluczowych zalet tego typu mediów jest ich szeroka dostępność. Uwagę zwrócono także na społeczny wymiar zachodzących tam interakcji, co pomaga w nadaniu nauce języka obcego charakteru współpracy w obrębie określonej wspólnoty. Konieczność częstego, samodzielnego negocjowania znaczeń oraz daleko idąca swoboda (autonomia) w tworzeniu własnego wizerunku i dostrajaniu nauczanych treści do własnych potrzeb wzbogacają proces nauki języka obcego i owocują większą motywacją. W ostatniej części artykułu wyliczono przykłady praktycznego zastosowania mediów społecznościowych w nauczaniu.

Bibliografia

Austin R., Anderson J., 2010, Building Bridges Online: Issues of Pedagogy and Learning Outcomes, in: L. Tomei (ed.), Intercultural Education Through Citizenship, Chapter 1, New York, pp. 189–198.
Google Scholar

Blattner G., Lomicka L., 2012, Facebook-ing and the Social Generation: A New Era of Language Learning, “Alsic [En ligne]”, vol. 15, no. 1, https://doi.org/10.4000/alsic.2413
Google Scholar

boyd d. m., Ellison, N., 2007, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, “Journal of Computer-Mediated Communication” 17, December, pp. 210–230, https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
Google Scholar

Conole G., 2010, Personalisation through Technology-Enhanced Learning, in: John O’Donoghue (ed.), Technology-Supported Environments for Personalized Learning: Methods and Case Studies, Information, Science, Reference, New York, pp. 1–14.
Google Scholar

Csíkszentmihályi, M., (1991), Flow: The Psychology of Optimal Experience. Steps Toward Enhancing the Quality of Life, Philadelphia.
Google Scholar

Downes S., 2010, Learning Networks and Connective Knowledge, in: H. Hao Yang, S. Chi-Yin Yuen (ed.), Collective Intelligence and E-Learning 2.0: Implications of Web-Based Communities and Networking. New York, pp. 1–26.
Google Scholar

Dörnyei Z., Hadfield, J., 2014, Motivating Learning, London–New York.
Google Scholar

Erben T., Ban R., Castañeda M., 2008, Teaching English Language Learners through Technology, London–New York.
Google Scholar

Harrison R., Thomas M., 2009, Identity in online communities: social networking sites and language learning, “International Journal of Emerging Technologies and Society”, no. 7(2). pp. 109–124.
Google Scholar

Huang H., Cordella M., Browning C., Baumgartner R., 2016, An Innovative Model for Second Language Learning and Social Inclusion, in: M. Cordella, H. Huang (ed.), Rethinking Second Language Learning: Using Intergenerational Community Resources, Bristol, pp. 226–237.
Google Scholar

McBride K., 2009, Social-Networking Sites in Foreign Language Classes: Opportunities for Re-creation, “The next generation: Social networking and online collaboration in foreign language learning”, vol. 8, Chapter 3, pp. 35–58.
Google Scholar

Mondahl M., Razmerita L., 2014, Social media, Collaboration and Social Learning – a Case-study of Foreign Language Learning, “The Electronic Journal of e-Learning”, vol. 12, issue 4, pp. 339–352.
Google Scholar

Moran M., Seamann J., Tanti-Kane H., 2011, Teaching, Learning, and Sharing: How Today’s Higher Education Faculty Use Social Media, Boston.
Google Scholar

Newland B., Papaefthimiou M. C., 2010, e-learning: Institutional Provision and Student Expectations, in: J. O’Donoghue (ed.), Technology-Supported Environments for Personalized Learning: Methods and Case Studies, New York, pp. 74–90.
Google Scholar

Promnits-Hayashi L., 2011, A learning success story using Facebook, “Studies in Self-Access Learning Journal”, no. 2(4), pp. 309–316.
Google Scholar

Rivers D., Houghton S. A., 2013, Identities in Foreign Language Education, in: D. J. Rivers, S. A. Houghton, Social Identities and Multiple Selves in Foreign Language Education, London, pp. 1–13.
Google Scholar

Royal, C., 2011, Thinking Critically About New Media, in: R. O’Connell (ed.), Teaching with Multimedia. Pedagogy in the Websphere, vol. 1, Creskill, New Jersey, pp. 13–30.
Google Scholar

Snyder Ohta A., (2009). Second Language Learning Acquisition Process in the Classroom: Learning Japanese. New York.
Google Scholar

Talaue G. M. et al, 2018, The Impact of Social Media on Academic Performance of Selected College Students, “International Journal of Advanced Information Technology (IJAIT)”, vol. 8, no. 4/5, pp. 27–35.
Google Scholar

Wang Q., Huay Lit Woo, Choon Lang Quek, Yuqin Yang, Mei Liu, 2011, Using the Facebook group as a learning management system: An exploratory study, “British Journal of Educational Technology”, https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2011.01195.x
Google Scholar

Wenger E., 2006, Communities of Practice: A Brief Introduction, www.ewenger.com/pub/pubpapers.htm [28.08.2019].
Google Scholar

Willging, P., 2008, Online Interactions: Comparing Social Network Measures with Instructors’ Perspectives, in: R. Zheng, S. Pixy Ferris (eds.), Understanding Online Instructional Modeling. Theories and Practices, New York, pp. 150–167.
Google Scholar

Wlodkowski, R. J., Ginsberg, M. B., 2010, Teaching Intensive and Accelerated Courses. Instruction That Motivates Learning, San Francisco.
Google Scholar

Wood, C., 2010, Science for Everyone. Visions for Near-Future Educational Technology, in: L. Tomei (ed.), ICTs for Modern Educational and Instructional Advancement: New Approaches to Teaching, New York, chapter 29, pp. 344–354.
Google Scholar

Yim S., Warschauer M., 2019, Student Initiating Feedback: The Potential of Social Media, in: K. Hyland, F. Hyland (eds.), Feedback in Second Language Writing: Contexts and Issues, Cambridge, pp. 285–304.
Google Scholar

Global Web Index Social Media Flagship, https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/Social-H2-2018-report.pdf [12.05.2019].
Google Scholar

https://newsroom.fb.com/company-info/#statistics [12.05.2019].
Google Scholar

https://www.statista.com [12.05.2019].
Google Scholar

https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/ [12.05.2019]
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Tsai, N. (2019). Media społecznościowe w nauczaniu języków obcych – przegląd prac. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 149–159. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.09

Inne teksty tego samego autora