Nauka polskiego z Duolingo: studium przypadku (Tajwan )

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.03

Słowa kluczowe:

Duolingo, nauka języków wspomagana komputerowo, aplikacja, język polski jako obcy, Tajwan, studenci tajwańscy

Abstrakt

Duolingo jest obecnie jedną z najpopularniejszych aplikacji językowych, w związku z czym zwraca uwagę badaczy na całym świecie. Choć wiele artykułów poświęcono jak dotąd użyciu tego programu do nauki angielskiego, wciąż skromna jest nasza wiedza na temat zastosowania Duolingo w kontekście polonistycznym. Co więcej, znakomita większość dostępnych tekstów to badania o charakterze ilościowym. Ciągle mało jest publikacji oferujących wnikliwszy wgląd w naturę omawianego zagadnienia. Celem niniejszego studium przypadku jest wykazanie, jak aplikacja ta przysłużyć się może poznawaniu języka polskiego na Tajwanie. Autorka prezentuje w nim dane zebrane podczas serii wywiadów ze studentką tajpejskiej slawistyki. Pozwalają one zrozumieć, jak użytkowniczka ta postrzegała produkt i jego główne cechy, wśród których wymienić należy grywalizację, forum oraz użycie języka angielskiego jako pośrednika w nauce. W dużym skrócie można stwierdzić, że – z punktu widzenia informatorki – aplikacja okazała się pomocnym dodatkiem do regularnych zajęć w klasie, studentka zaś wykazała duże zaangażowanie, ucząc się praktycznie codziennie. Rozważając kierunek przyszłych badań warto rozważyć analizę sposobów na wykorzystanie Duolingo podczas lektoratu oraz przebadanie strategii, które mogą przysłużyć się studentom.

Bibliografia

Abaunza et al., 2019, Web applications in the EFL class in contexts rural school Columbian, TEEM’19, „Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality”, October 2019, pp. 613–618, doi: 10.1145/3362789.3362879
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1145/3362789.3362879

Ahmed H., 2016, Duolingo as a Bilingual Learning App: A Case Study, “Arab World English Journal”, Vol. 7 (2), pp. 255–267, doi: 1024093/awej/vol7no2.17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24093/awej/vol7no2.17

Ajisoko P., 2020, The use of Duolingo apps to improve English vocabulary learning, „iJET”, Vol. 15 (7), pp. 149–155, doi: 10.3991/ijet/v15i07.13229
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3991/ijet.v15i07.13229

Aksenova N. et al., 2015, Developing students’ motivation to learn foreign language in tertiary classroom and beyond, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, Vol. 6 (5), pp. 240–247, doi: 10.5901/mjss.2015.v6n5s1p240
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s1p240

Aleksandrowska O., Stanulewicz D., 2020, Internetowa platforma do nauki języków Duolingo – opinie użytkowników, „Neofilolog, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego”, Vol. 55 (1), pp. 125–144, doi: 10.147466/n.2020.551.8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.8

Bicen H. and Kocakoyun S., 2017, Determination of university students’ most preferred mobile applications for gamification, „World Journal of Education Technology: Current Issues”, Vol. 9 (1), pp. 18–23.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18844/wjet.v9i1.641

Bustillo J. et al., 2017, Benefits of using a mobile application in learning a foreign language, “Sistemas and Telematica”, Vol.15 (40), pp. 55–68, doi: 10.18046/syt.v15i40.2391
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18046/syt.v15i40.2391

de Castro A. et al., 2016, Duolingo: An Experience in Language Teaching, „Journal of Education and Instructional Studies in the World”, Vol. 6, (4), November 2016, pp. 59–63.
Google Scholar

Cebron N. et al., 2021, Between traditional and mobile language learning, „Bulletin of Transilvania”, University of Brasov, Series IV, Philology and Culture Studies, Vol. 14 (63), No. 2–2021, pp. 29–48, doi: 10.31926/but.pcs.2021.63.14.2.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31926/but.pcs.2021.63.14.2.2

Federova M. et al., 2018, Distance Education Opportunities in Teaching a Foreign Language to People with Limited Health Possibilities, „Astra Salvensis”, VI (2018), Supplement no. 1, pp. 631–637.
Google Scholar

Gafni R., et al., 2017, Learning foreign languages using mobile applications, „Journal of Information Technology Education: Research”, Vol. 16, pp. 301–317.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.28945/3855

Geben K., 2020, Postawa autonomiczna studenta a strategie uczenia się języka polskiego (stadium przypadku), „Prace Filologiczne”, Vol. 75 (2), pp. 29–43, doi: 10.32798/pf.689
Google Scholar

Harangus K., et al., 2021, Changes and Perspectives in Teacher Training Methodology, „Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 2”, pp. 55–70.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/ausp-2021-0013

Hidayati T. & Diana S., 2019, Students’ motivation to learn English using mobile applications: The case of Duolingo and Hello English, „Journal of English Education and Linguistic Studies”, Vol. 6 (2), pp. 189–213.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.30762/jeels.v6i2.195

Huynh D., Iida H., 2017, An analysis of winning streak’s effects in language course of Duolingo, „Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia”, Vol. 6 (2), December 2017, pp. 23–29.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17576/apjitm-2017-0602-03

Istrate A., 2018, Artificial Intelligence and Machine Learning – Future Trends in Teaching ESL and ESP, The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, April 19–20, 2018, pp. 471–476, doi: 10.12753/2066-026X-18-137
Google Scholar

Jiang X. et al., 2021, Evaluating the reading and listening outcomes of beginning-level Duolingo courses, „Foreign Language Annals”, Vol. 54 (4), pp. 974–1002, doi: 10.1111/flan.12600
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/flan.12600

Karasimos A., 2022, The battle of language learning apps: A cross-platform overview, „Research Papers in Language Teaching and Learning”, Vol. 12 (1), pp. 150–166, http://rpltl.eap.gr [21.03.2022].
Google Scholar

Karavanidou E., 2017, Is Handowriting Relevant in the Digital Era?, „Antistatis”, Vol. 7 (1), pp. 153–167.
Google Scholar

Kosch N., 2019, Czy i jaka role odgrywają zasoby elektroniczne w nauce języka polskiego jako obcego / odziedziczonego? Wyniki badan ankietowych, „Acta Universitas Lodziensis, Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 26, pp. 171–182, doi: 10.18778/0860-6587.26.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.11

Krajka J., Białek K., 2021, O stylach dydaktycznych w edukacji zdalnej w teorii I praktyce, „Języki Obce w Szkole”, Vol. 2021/1, www.jows.pl [21.03.2022].
Google Scholar

Krashen S., Does Duolingo “Trump” University-Level Language Learning? „The International Journal of Foreign Language Teaching”, Vol. 9 (11), pp. 13–15.
Google Scholar

Kvitka S. et al., 2020, Development of Ukrainian and Global Online Education, „TEM”, Journal 4, November 2020, pp. 1640–1646, doi: 10.18421/TEM94-41
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18421/TEM94-41

Loewen S. et al., 2019, Mobile assisted language learning: A Duolingo case study. ReCALL, 31 (3), September, pp. 293–311, https://doi.org/10.1017/S0958344019000056
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0958344019000065

Nushi M., Eqbali M., 2017, Duolingo: A mobile application to assist second language learning: App review, „Teaching English with Technology”, 2017/1, pp. 89–98.
Google Scholar

Nushi M., Eqbali M., 2018, 50 Languages: A mobile language learning application, „Teaching English with Technology”, 2018/1, pp. 93–104, www.ceeol.com/search/article-detail?id=606511 [21.03.2022].
Google Scholar

Pramesti A. S., 2020, Students’ Perception of the Use of Mobile Application Duolingo for Learning English, „International Journal of Scientific and Technology Research”, Vol. 9, Issue 1, pp. 1800–1804.
Google Scholar

Psychogyiou A. & Karasimos A., 2019, The effectiveness of learning a foreign language via a distance learning tool: Testing the Duolingo application, „ISTAL” 23, pp. 364–380, doi: 10.2626.2/istal.v23i0.7354
Google Scholar

Richards J., Rodgers T., 2001, Approaches and Methods in Language Teaching, Second Edition, Cambridge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511667305

Short M. et al., 2021, Gamification in mobile-assisted language learning: a systematic review of Duolingo literature from public release of 2012 to early 2020, „Computer Assisted Language Learning, Routledge”, Ahead of print, pp. 1–38, doi.org/10.1080/09588221.2021.1933540 (no page numbers within the paper).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09588221.2021.1933540

Slavuj V. et al., 2021, Automatic generation of language exercise based on a universal methodology: An analysis of possibilities, „Bulletin of Transilvania, University of Brasov, Series IV, Philology and Culture Studies”, Vol. 14 (63), No. 2–2021, pp. 29–48, doi: 10.31926/but.pcs.2021.63.14.2.3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31926/but.pcs.2021.63.14.2.3

Tafazoli D. et al., 2018, A cross-cultural study on the attitudes of English language students towards computer-assisted language learning, „Teaching English with Technology”, Vol. 18 (2), pp. 34–68.
Google Scholar

Tsai C., 2016, The Role of Duolingo on Foreign Language Learners’ Autonomous Learning, The Asian Conference on Language Learning 2016: Official Conference Proceedings, August 2016, ISSN: 2186-4691 (no page numbers available).
Google Scholar

Uchwat-Zaród D., 2020, Edukacja zdalna – od mądrej dydaktyki do narzędzi cyfrowych, „Języki Obce w Szkole”, Vol. 2, www.jows.pl [21.03.2022].
Google Scholar

www.huri.harvard.edu [04.04.2022].
Google Scholar

www.latimes.com [04.04.2022].
Google Scholar

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Tsai, N. (2022). Nauka polskiego z Duolingo: studium przypadku (Tajwan ). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 31–52. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.03

Inne teksty tego samego autora