Dodatek kwartalny

Autor

  • Lena Grzesiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
  • Joanna Konopacka Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego 4FUTURE
  • Adrian Stępniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego 4FUTURE
  • Artur Zimny Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.08

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Engle Robert F., 1982, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation, „Econometrica”, Vol. 50 (4), s. 987–1007.
Google Scholar

[www1] https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2003/engle-facts.html [dostęp: 11.06.2018].
Google Scholar

[www2] http://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/robert-engle [dostęp: 11.06.2018].
Google Scholar

[www3] http://web-static.stern.nyu.edu/rengle/research/ [dostęp: 11.06.2018].
Google Scholar

[www4] https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2003/engle-facts.html [dostęp: 11.06.2018].
Google Scholar

[www5] http://www.macromodels.uni.lodz.pl//history_publications.aspx?id=20 [dostęp: 11.06.2018].
Google Scholar

[www6] https://kkf2018.umk.pl/pages/program/ [dostęp: 11.06.2018].
Google Scholar

[www7] http://web-static.stern.nyu.edu/rengle/ [dostęp: 11.06.2018] – tłumaczenie własne.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Grzesiak, L., Konopacka, J., Stępniak, A., & Zimny, A. (2018). Dodatek kwartalny. Finanse I Prawo Finansowe, 2(18), 93–100. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.08

Numer

Dział

Other

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>