Stopy zwrotu z wybranych krytpotwalut a podatek od zysków kapitałwych na przykładzie krajów o różnym stopniu uregulowań prawnych dotyczących kryptowalut

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.35.04

Słowa kluczowe:

kryptowaluty, regulacje prawne dotyczące kryptowalut, podatek od zysków kapitałowych, BITCONE, ETC

Abstrakt

Cel artykułu/hipoteza: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu podatku od zysków kapitałowych na zwroty dwóch najpopularniejszych kryptowalut: BITCOIN i Ethereum Classic (ETC).

Metodyka: W niniejszym opracowaniu stopy zwrotu z wybranych kryptowalut zostały za-proponowane jako zmienna, na którą mogą wpływać podatki od zysków kapitałowych. Artykuł przedstawia nowe podejście do analizy zagadnień związanych z kryptowalutami.

Wyniki/Rezultaty badania: Wyniki pokazują, że dla wybranych krajów (Węgry, Włochy, Polska, USA) istnieje korelacja między stawką podatku od zysków kapitałowych a zwro-tem z ETC. W przypadku BITCON-u jednak takiej relacji nie ma.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bollen R., 2013, The Legal Status of Online Currencies: Are Bitcoins the Future? „Journal of Banking and Finance Law and Practice”, pp. 38.
Google Scholar

Czarnecki J., 2018, Cryptocurrency a financial instrument? A new proposal in the EU https://newtech.law/en/cryptocurrency-a-financial-instrument-a-new-proposal-in-the-eu/ [Accessed 10.04.2021].
Google Scholar

Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L0843 [Accessed 02.05.2021].
Google Scholar

Dobosz D., Niziołek A., 2019, Opodatkowanie kryptowalut w Polsce. „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne”, 28, pp. 275–286.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.20

ESMA 2019 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1084_advice_on_crypto_assets.pdf [Accessed 22.06.2022].
Google Scholar

Giudici G., Milne A., Vinogradov D., 2020, Cryptocurrencies: market analysis and perspectives. „Journal of Industrial and Business Economics”, 47(1), pp. 1–18.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6

Haffke L., Fromberger M., Zimmermann P., 2020, Cryptocurrencies and anti-money laundering: the shortcomings of the fifth AML Directive (EU) and how to address them. „Journal of Banking Regulation”, 21(2), pp. 125–138.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/s41261-019-00101-4

Härdle W.K., Dautel A.J., Lessmann S., Seow H.V., 2020, Forex exchange rate forecasting using deep recurrent neural networks. „Digital Finance”, 2(1), pp. 69–96.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s42521-020-00019-x

Houben R., Snyers A., 2020, Crypto-assets - Key developments, regulatory concerns and responses, „European Parliament Study” https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)648779 [Accessed 08.03.2022]
Google Scholar

Karisma K., 2022, Comparative Review of the Regulatory Framework of Cryptocurrency in Selected Jurisdictions. „Regulatory Aspects of Artificial Intelligence on Blockchain”, pp. 82–111.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7927-5.ch005

Kowalski P., 2015, Taxing Bitcoin transactions under Polish tax law. „Comparative Economic Research”, 18(3), pp. 139–152.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2015-0025

Lener R., Furnari S.L., Lorenzotti N., Di Ciommo A., Lener R.A., 2021, The Virtual Currency Regulation Review: Italy, „Lener & Partners and Verteq Capital” https://thelawreviews.co.uk/title/the-virtual-currency-regulation-review/italy [Accessed 15.03.2022].
Google Scholar

Lyons T., 2018, EU Blockchain Observatory and Forum. In Workshop Report. „Government Services and Digital Identity”, Brussels.
Google Scholar

Nakamoto S., 2008, Re: Bitcoin P2P e-cash paper. „The Cryptography Mailing List”.
Google Scholar

OECD Data https://data.oecd.org/ [Accessed 12.01.2020].
Google Scholar

OECD, 2020, Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues, „OECD”, Paris https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm [Accessed 20.02.2022].
Google Scholar

Ossinger J., Hajric V., 2021, Crypto investors turn to lesser-known tokens after Bitcoin and Ether’s rallies https://fortune.com/2021/08/30/crypto-alternative-cardano-binance-coin-avalanche-bitcoin-ether-price-rally/ [Accessed 20.02.2022]
Google Scholar

Papadimitriou T., Gogas P., Gkatzoglou F., 2020, The evolution of the cryptocurrencies market: A complex networks approach. „Journal of Computational and Applied Mathematics”, 376, pp. 112831.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.cam.2020.112831

Przyluska-Schmitt J., 2021, Bitcoin – zagadnienia prawno-podatkowe. „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, (4), pp. 115–134. https://doi.org/10.31743/ppe.12731
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/ppe.12731

Rainero C., Puddu L., Migliavacca A., Coda R., Modarelli G., 2019, “Bit Standard”- Bitcoin between reality and risks of a “halfway- money”. „African Journal of Busi-ness Management”, 13(7).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5897/AJBM2018.8724

Ramasastry A., 2014, Bitcoin: If You Can’t Ban It, Should You Regulate It? The Merits of Legalization, „Verdict Justia” https://verdict.justia.com/2014/02/25/bitcoin-cant-ban-regulate [Accessed 20.05.2021].
Google Scholar

Segendorf B., 2014, What is bitcoin. „Sveriges Riksbank Economic Review”, 2014:2, pp. 2–71.
Google Scholar

Sobiecki G., 2015, Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina–status prawny i interpretacja ekonomiczna. „Problemy Zarządzania”, (3/2015 (54), t. 1), pp. 144–163.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7172/1644-9584.54.10

The Chainalysis, 2020, Crypto Crime Report https://go.chainalysis.com/2020-crypto-crime-report [Accessed 15.02.2021]
Google Scholar

Tu K.V., Meredith M.W., 2015, Rethinking virtual currency regulation in the bitcoin age. „Washington Law Review”, 90(1), pp. 271–347.
Google Scholar

Van Eecke P., Haie A.G. 2018, Blockchain and the GDPR: The EU Blockchain Observa-tory Report. “Eur. Data Prot. L. Rev”, 4, pp. 531.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21552/edpl/2018/4/18

Vaselli G., 2019, Italy’s tax treatment of cryptocurrencies: The risks and opportunities. „THE BLOCK Blockchain Technology News”. Available from https://www.blockchaintechnology-news.com/2019/04/italys-tax-treatment-of-cryptocurrencies-the-risks-and-opportunities/ [Accessed 11.02.2020].
Google Scholar

Verbeek M., 2012, A Guide to Modern Econometrics: KU Leuven and Tilburg University. https://thenigerianprofessionalaccountant.files.wordpress.com/2013/04/modern-econometrics.pdf [Accessed 12.01.2019].
Google Scholar

Wang Z., Jin H., Dai W., Choo K.K.R., Zou D., 2021, Ethereum smart contract security research: survey and future research opportunities. „Frontiers of Computer Science”, 15(2), pp. 1–18.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11704-020-9284-9

Włosik K., 2021, Rynek kryptowalut i tokenów z perspektywy inwestycyjnej, Wydawnictwo UEP.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18559/978-83-8211-081-4

Wooldridge J.M., 2005, Fixed-effects and related estimators for correlated random-coefficient and treatment-effect panel data models. „Review of Economics and Statis-tics”, 87(2), pp. 385–390.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1162/0034653053970320

World Bank Open Data - https://data.worldbank.org/ [Accessed 12.01.2020].
Google Scholar

Opublikowane

2022-09-14

Jak cytować

Gniadkowska-Szymańska, A., Olgić Draženović, B., & Suljic Nikolaj, S. (2022). Stopy zwrotu z wybranych krytpotwalut a podatek od zysków kapitałwych na przykładzie krajów o różnym stopniu uregulowań prawnych dotyczących kryptowalut. Finanse I Prawo Finansowe, 3(35), 53–64. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.35.04

Numer

Dział

Artykuł