Wielkość obrotu a podatek od zysków kapitałowych – analiza na podstawie wybranych rynków akcji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.35.03

Słowa kluczowe:

podatki, podatek od zysków kapitałowych, rynki kapitałowe, wielkość obrotu, płynność rynków

Abstrakt

Cel artykułu/hipoteza: Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności między po-datkiem od zysków kapitałowych płaconym przez inwestorów a płynnością rynku wyra-żoną wielkością obrotu.

Metodyka: W niniejszym opracowaniu jako zmienną, na którą mogą wpływać podatki od zysków kapitałowych, zaproponowano miarę płynności rynku, wyrażoną wielkością ob-rotu. Niniejszy artykuł przedstawia nowe podejście do analizy płynności rynków kapita-łowych.

Wyniki/Rezultaty badania: Na podstawie analizy danych stwierdzono, że im wyższe po-datki od zysków kapitałowych płacą inwestorzy, tym będą oni mniej skłonni do realizacji swoich zysków i tak wygląda sytuacja na wysoko rozwiniętym rynku (analizowany rynek amerykański). Jednak, jak wynika z uzyskanych wyników, w przypadku krajów europej-skich reprezentujących rynki giełdowe po transformacji systemowej, im wyższe podatki od zysków kapitałowych, tym wyższy powinien być obrót akcjami na tych rynkach.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abankwa S., Blenman L.P. 2021, Measuring liquidity risk effects on carry trades across currencies and regimes.” Journal of Multinational Financial Management”, 60, pp. 100683.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2021.100683

Acharyal V., Pedersen L. H., 2005, Asset pricing with liquidity risk, „Journal of Financial Economics”, vol. 77(2), pp. 375–410.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.06.007

Akindayomi A., 2013, Capital gains taxation and stock market investments: empirical evidence. „Global Journal of Business Research”, 5(2), pp. 1–12.
Google Scholar

Amihud Y., Mendelson H., 1986a, Asset Pricing and a Bid-Ask Spread, „Journal of Financial Economics”, vol. 17, pp. 223–249.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90065-6

Amihud Y., Mendelson H., 1986b, Liquidity and Stock Returns, „Financial Analysts Journal”, vol. 42, No. 3, pp. 43–48.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v42.n3.43

Amihud Y., Mendelson H., Pedersen L H., 2012, Market liquidity: asset pricing, risk, and crises. Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511844393

Bakri M.A., Nordin B.A.A., Tunde M.B., Theng L.W., 2020, Moderating Role of Financial Market Development on the Relationship between Stock Liquidity and Dividend, Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance”, 16(2).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21315/aamjaf2020.16.2.4

Bertsimas D., Lo A.W., 1998, Optimal control of execution costs, „Journal of Financial Markets”, vol. 1, issue 1, pp. 1–50.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1386-4181(97)00012-8

Chan H., Faff R., 2005, Asset Pricing and Illiquidity Premium, „The Financial Review” vol. 40, pp. 429–458.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2005.00118.x

Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A., 2000, Commonality and Liquidity, „Journal of Financial Economics”, vol. 56, Issue 1, pp. 3–28.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00057-4

Dater V., Naik N., Radcliffe R., 1998, Liquidity and Stock Returns: An Alternative Test, „Journal of Financial Markets”, vol. 1, pp. 203–219.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1386-4181(97)00004-9

Demirgüç-Kunt A., Levine R., 1996, Stock markets, corporate finance, and economic growth: an overview. „The World Bank Economic Review”, 10(2), pp. 223–239.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/wber/10.2.223

Dimson E., 1979, Risk measurement when shares are subject to infrequent trading, „Journal of Financial Economics”, Elsevier, vol. 7(2), pp. 197–226.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90013-8

Globan T., Škrinjarić T., 2020, Penny wise and pound foolish: capital gains tax and trading volume on the Zagreb Stock Exchange. „Public Sector Economics”, 44(3), pp. 299–329.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3326/pse.44.3.2

Greenwood J., Jovanovic B., 1990, Financial development, growth, and the distribution of income. „Journal of political Economy”, 98(5, Part 1), pp. 1076–1107.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/261720

Hossin M.S., Hamid M.K., 2021, Capital Market Performance and Bangladesh’s Economy: An Empirical Study. „Global Business Review”.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0972150920982247

Ibrahim M., Alagidede P., 2018, Nonlinearities in financial development–economic growth nexus: Evidence from sub-Saharan Africa. „Research in International Business and Finance”, 46, pp. 95–104.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.11.001

Imai K., Kim I.S., 2021, On the use of two-way fixed effects regression models for causal inference with panel data. „Political Analysis”, 29(3), pp. 405–415.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/pan.2020.33

Karinga E.N., 2015, The announcement effect of capital gains tax on stock performance at Nairobi Securities Exchange, Doctoral dissertation, University of Nairobi.
Google Scholar

King R.G., Levine R., 1993, Finance, entrepreneurship and growth. „Journal of Monetary economics”, 32(3), pp. 513–542.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90028-E

Nordin S., Nordin N., 2016, The impact of capital market on economic growth: A Malaysian outlook. „International Journal of Economics and Financial Issues”, 6(7), pp. 259–265.
Google Scholar

Obadha L.A., 2019, An Event study on effects of Kenya’s varying application of Capital Gains Tax on stock market performance at Nairobi Securities Exchange, Doctoral dissertation, Strathmore University.
Google Scholar

Orhan A., Kirikkaleli D., Ayhan F., 2019, Analysis of wavelet coherence: service sector index and economic growth in an emerging market. „Sustainability,” 11(23), pp. 6684.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su11236684

Ouyang Y., 2016, Concept: Comprehensive Advantages of Large Countries (CAOLC). In The Development of BRIC and the Large Country Advantage, Springer, Singapore, pp. 31–56.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-0633-3_3

Pastor L., Stambaugh R.F., 2003, Liquidity risk and expected stock returns, „Journal of Political Economy” 111, pp. 642–685.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/374184

Saccone D., Deaglio M. 2020, Poverty, emergence, boom and affluence: a new classification of economies. „Economia Politica”, 37(1), pp. 267–306.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s40888-019-00166-4

Sadka R., 2006, Momentum and post-earnings announcement drift anomalies: The role of liquidity risk, „Journal of Financial Economics” 80, pp. 309–349.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.04.005

Samarasinghe A., Uylangco K., 2021, Stock market liquidity and traditional sources of bank business. „Accounting & Finance”.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/acfi.12883

Shannon P., Reilly R., Schweihs R., 2000, Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. McGraw-Hill Library of Investment and Finance, 4th Edition (Hardcover), pp. 3–28.
Google Scholar

Verbeek M., 2017, A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons.
Google Scholar

Wooldridge J.M., 2005, Fixed-effects and related estimators for correlated random-coefficient and treatment-effect panel data models. „Review of Economics and Statis-tics”, 87(2), pp. 385–390.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1162/0034653053970320

Youhao,T., 1999, On Big Country's Economy also on Chinese Economic Development Strategy „Reform of Economic System”.
Google Scholar

Opublikowane

2022-09-14

Jak cytować

Gniadkowska-Szymańska, A., & Gubareva, M. (2022). Wielkość obrotu a podatek od zysków kapitałowych – analiza na podstawie wybranych rynków akcji. Finanse I Prawo Finansowe, 3(35), 43–52. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.35.03

Numer

Dział

Artykuł