The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Competitiveness in the Public Procurement System

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.12

Słowa kluczowe:

public procurement, competition, reporting, pandemic, statutory exclusions

Abstrakt

The aim of the article/hypothesis: The impact of the pandemic on the European and global economy is unquestionable. The question is how the epidemiological situation has affected the European public procurement system. The study was limited to assessing the changes in the structure of the procedures used to award public contracts and the possible effects of a lack of dynamics in this respect. The aim of the work is to observe the effects of changes in the structure of tendering procedures and to identify other phenomena in the public procurement system, caused by the pandemic.

Methodology: Taking into account the diversity of national solutions in the field of public procurement, resulting both from the legal systems and national practice, an analysis of awarded public contracts was carried out, with particular emphasis on the domestic market. The research was conducted in the direction of determining the changes in preferences of selecting non-competitive procedures, new possibilities of awarding contracts and the analysis of changes in the preferences of the non-competitive procedure on the European Union market. The tools used for the analysis included basic statistical measures and the non-parametric Mann-Whitney test.

Results of the research: As a result of the analysis, it was found that there was a statistically significant increase in the share of the non-competitive procedure on the European market. The observation of individual national markets shows that in some Member States there has been a decrease or a very limited increase in the non-competitive mode. This may result from ad hoc legal changes and means that an unknown number of contracts of unknown value was awarded outside the control of the monitoring of the public procurement system.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andała-Stępkowska, J. and Bereszko, W. (2018). Prawo zamówień publicznych w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Borowicz, A. (2011). Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym i sektorze nieruchomości: tendencje i wnioski na przyszłość. W: S. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, red., Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Warszawa: UZP.
Google Scholar

Brzozowska, K. (2011). Innowacyjność Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w polityce inwestycyjnej jednostek sektora publicznego w Polsce. Folia Pomer., Univ. Technol., Stetin, Oeconomica, 291(65).
Google Scholar

Dmochowski, J. (1923). Mikołaja Kopernika Rozprawy o Monecie i Inne Pisma Ekonomiczne. Warszawa: Gebethner i Wolff.
Google Scholar

Koch, R. (2020). Green Public Procurement under WTO Law. Cham: Springer.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-48214-5

Kolchin, M.G. (1990). Purchasing in the industrial, institutional, governmental, and retail sectors: A comparative study. Center for Advanced Purchasing Studies, Tempe/Az.
Google Scholar

Korporowicz, Ł. and Nowak, H. (2013). Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unijnych i krajowych. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Google Scholar

OECD Public Governance Reviews (2019). Reforming Public Procurement Progress in Implementing the 2015 OECD Recommendation. Paris: OECD publishing.
Google Scholar

Pokrzywniak, J., Baehr, J. and Kwieciński, T. (2006). Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych. Warszawa–Katowice: UZP.
Google Scholar

Report of the President of the Public Procurement Office on the functioning of the public procurement system in 2020. Warsaw: UZP.
Google Scholar

Resolution of the National Appeal Chamber at the President of the Public Procurement Office of August 6, 2010, ref. No. act KIO / KD 58/10.
Google Scholar

Rhode, A. (2019). Public Procurement in the European Union. Wiesbaden: Springer Gabler.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-28073-4

Szymańska, A. and Szymański, J. (2019). Efektywność zamówień publicznych na ubezpieczenia realizowanych przez gminy w Polsce w latach 2016–2018. W: I. Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczycka, red., Ubezpieczenia Wyzwania rynku. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Szymański, J. (2015). Pozacenowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty a nowelizacja prawa zamówień publicznych. W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo UE, doi:10.15611/pn.2015.412.24.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.412.24

The Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections and infectious diseases in humans, Journal of Laws 2020.1845, i.e. of 2020.10.20.
Google Scholar

The Act of January 29, 2004, Public Procurement Law, Journal of Laws of 2004, No. 2019 item 1843 i.e.
Google Scholar

The Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, prevention and combating of COVID-19, other infectious diseases and the crisis situations caused by them, Journal Of Laws 2020, item 374.
Google Scholar

The Act of September 11, 2019, Public Procurement Law, Journal of Laws No. 2021 item 1129 i.e.
Google Scholar

Wang, S. and Bunn, M. (2004). Government/business relationships: Insights into contract implementation. Journal of Public Procurement, 4(1).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/JOPP-04-01-2004-B005

[www1] https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ [Accessed 23.09.2021].
Google Scholar

[www2] ted.europa.eu [Accessed 23.09.2021].
Google Scholar

Opublikowane

2021-12-09

Jak cytować

Szymański, J. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Competitiveness in the Public Procurement System. Finanse I Prawo Finansowe, 4(32), 189–201. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.12

Numer

Dział

Artykuł