Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2021-12-02

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo Finanse i Prawo Finansowe znajduje się w wykazie czasopism punktowanych.

Punktacja MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)