Finanse i Prawo Finansowe: Ogłoszenia https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf <div style="text-align: justify;"> <p>Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych a także ich uczestników, instytucji finansowych, i ich klientów, instrumentów i regulacji prawnych. Artykuły uwzględniające różne perspektywy od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym. Zapraszamy do współpracy Autorów, którym są bliskie nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa, ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.</p> </div> pl-PL VIII Konferencja Naukowa „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych” – 16 maja 2024 r. https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/announcement/view/214 <p><strong>Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi oraz Studencka Klinika Finansów zapraszają na VIII Konferencję Naukową pt. „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych”, która odbędzie się 16 maja 2024 r. w Łodzi.</strong></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><img title="Wydział Ekonomiczno Socjologiczny UŁ" src="https://www.kbcipf.uni.lodz.pl/fileadmin/_processed_/a/6/csm_EkSoc_LOGO_PL_d95772ad27.jpg" alt="Wydział Ekonomiczno Socjologiczny UŁ" width="339" height="105" data-htmlarea-file-table="sys_file" data-htmlarea-file-uid="65458" /></p> </td> <td> <p><img title="Logo UEP" src="https://www.kbcipf.uni.lodz.pl/fileadmin/_processed_/3/7/csm_logo_UEP_e78d297a3a.png" alt="Logo UEP" width="270" height="122" data-htmlarea-file-table="sys_file" data-htmlarea-file-uid="86955" /></p> </td> <td><img title="Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi" src="https://www.kbcipf.uni.lodz.pl/fileadmin/_processed_/7/4/csm_IEEF_logo_jpg_b9e0e026b7.jpg" alt="Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi" width="230" height="182" data-htmlarea-file-table="sys_file" data-htmlarea-file-uid="64544" /></td> <td> <p> <img title="Studencka Klinika Finansów" src="https://www.kbcipf.uni.lodz.pl/fileadmin/_processed_/5/8/csm_header__1__161b554b09.png" alt="Studencka Klinika Finansów" width="269" height="122" data-htmlarea-file-table="sys_file" data-htmlarea-file-uid="64545" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Konferencja będzie zorganizowana w formie <strong>hybrydowej</strong>, stacjonarnie i online. Mamy jednak nadzieję, że skorzystają Państwo z możliwości spotkania i osobistej wymiany poglądów podczas obrad na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.</p> <p>Główny cel Konferencji to wymiana poglądów i doświadczeń związanych z problematyką ochrony i bezpieczeństwa uczestników rynku usług finansowych, zwłaszcza konsumentów. Przedmiotem Konferencji będzie bezpieczeństwo finansowe w szerokiej i wąskiej perspektywie. Organizatorzy Konferencji zakładają w ramach dyskusji wymianę opinii i rezultatów badań dotyczących stanu dzisiejszego i perspektyw ochrony oraz bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego.</p> <p><strong>Tematyka Konferencji:</strong></p> <ul class="list-normal"> <li>Mechanizmy funkcjonowania uczestników rynku finansowego w świetle teorii ekonomicznych.</li> <li>Ochrona i bezpieczeństwo uczestników na rynku usług bankowych, ubezpieczeniowych, kapitałowych i w ramach systemu podatkowego.</li> <li>Efektywność systemu ochrony konsumentów.</li> <li>Edukacja finansowa.</li> <li>Zarządzanie budżetem gospodarstw domowych.</li> <li>Etyka w działalności instytucji finansowych.</li> <li>Transformacja cyfrowa a ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego.</li> <li>Bezpieczeństwo finansowe samorządów terytorialnych w dobie kryzysu.</li> <li>Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo finansowe.</li> </ul> <p>Zapraszamy do wysyłania tekstów referatów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowane zostaną w jednym z czasopism (punktacja według listy MNiSW ze stycznia 2024 r.):</p> <ul class="list-normal"> <li>Finanse i Prawo Finansowe – Journal of Finance and Financial Law (40 pkt.),</li> <li>Bezpieczny Bank (40 pkt.),</li> <li>Comparative Economic Research. Central &amp; Eastern Europe (100 pkt.).</li> </ul> <p><strong>Ważne terminy:</strong></p> <p><strong>29.03.2024 r. </strong>– termin rejestracji, zgłaszania abstraktów (poprzez stronę internetową Konferencji:<a title="Link zostanie otwarty w nowym oknie" href="https://www.uni.lodz.pl/pasconference" target="_blank" rel="noopener"> www.uni.lodz.pl/pasceonference</a>) oraz wniesienia opłaty konferencyjnej;</p> <p><strong>30.04.2024 r. </strong>– termin przesłania prezentacji lub posteru. Nieprzesłanie prezentacji lub posteru do tej daty oznacza rezygnację z wystąpienia na Konferencji;</p> <p><strong>16.05.2024 r. </strong>– Konferencja;</p> <p><strong>30.06.2024 r.</strong> – przesłanie pełnego tekstu artykułu.</p> <p>Rejestracja – przez formularz rejestracyjny dostępny pod <a title="Link zostanie otwarty w nowym oknie" href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOw6fGm_U_D5ElDRb9_-G2GdUN0pUWTVMQkRHVE9GTjY1STdMV1c3TDVJTC4u" target="_blank" rel="noopener noreferrer">linkiem</a></p> <p>Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji: <a title="Link zostanie otwarty w nowym oknie" href="https://www.uni.lodz.pl/pasconference" target="_blank" rel="noopener">www.uni.lodz.pl/pasceonference</a></p> Finanse i Prawo Finansowe 2024-03-20 Zmiana dotycząca Dodatku Kwartalnego https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/announcement/view/209 <p>Redakcja Czasopisma informuje, że począwszy od numeru 1/2024 dodatek kwartalny, który dotychczas znajdował się na końcu poszczególnych numerów zostaje umieszczony na stronie internetowej Czasopisma pod zakładką DODATEK KWARTALNY.</p> Finanse i Prawo Finansowe 2024-02-17 Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/announcement/view/196 <p><strong>Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo <em>Finanse i Prawo Finansowe</em> znajduje się w wykazie czasopism punktowanych.</strong></p> <p><strong>Punktacja MEiN: <a href="https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-5-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych">40 punktów (styczeń 2024)</a></strong></p> Finanse i Prawo Finansowe 2023-08-03 Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Naukowego Rektor UŁ. https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/announcement/view/181 <p><em><strong>Czasopismo JOFFL otrzymało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Naukowego Rektor UŁ na 2023 rok.</strong></em></p> <p><em><strong>Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację strategii rozwoju czasopisma, obejmującą działania zmierzające do podniesienia jakości poziomu praktyk wydawniczych oraz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia.</strong></em></p> Finanse i Prawo Finansowe 2023-04-04