Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2023-08-03

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo Finanse i Prawo Finansowe znajduje się w wykazie czasopism punktowanych.

Punktacja MEiN: 40 punktów (styczeń 2024)