Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2023-08-03

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo Finanse i Prawo Finansowe znajduje się w wykazie czasopism punktowanych.

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023)