Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Naukowego Rektor UŁ.

2023-04-04

Czasopismo JOFFL otrzymało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Naukowego Rektor UŁ na 2023 rok.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację strategii rozwoju czasopisma, obejmującą działania zmierzające do podniesienia jakości poziomu praktyk wydawniczych oraz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia.