Jak obejrzeć tysiąc zdjęć na raz? O narzędziach kategoryzacji obrazów fotograficznych w projekcie „Niewidzialne Miasto”

Autor

  • Maciej Frąckowiak Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.03

Słowa kluczowe:

socjologia wizualna, fotografia, klucz kategoryzacyjny, nasycanie kategorii, etnografia procesu badawczego, „Niewidzialne Miasto”, codzienny urbanizm

Abstrakt

Niezależnie od obserwowanego wzrostu popularności badań wizualnych temat klucza kategoryzacyjnego, w szczególności wykorzystywanego w niekrytycznych paradygmatach do analiz dużej ilości materiału oraz umożliwiającego triangulację technik jakościowych z ilościowymi, jest w polskiej literaturze przedmiotu niemalże nieobecny. Celem niniejszego artykułu jest próba choćby częściowego wypełnienia tej luki. Autor realizuje to zamierzenie, przyjmując szeroką perspektywę dla rekonstrukcji sposobu, w jaki zaprojektowano i wykorzystywano klucz kategoryzacyjny w ogólnopolskim badaniu „Niewidzialne Miasto”. Śledzi, na przykładzie wybranej realizacji, zasady jego budowy i działania nie tylko w odniesieniu do założeń, które bezpośrednio poprzedzały jego konstrukcję, ale szuka ich również w regułach fotograficznej dokumentacji materiału, wstępnej kategoryzacji danych oraz doborze próby. Analizuje także cele i konsekwencje pozainstytucjonalnych form modyfikowania przestrzeni dużych polskich miast oraz metodologiczne problemy ich badania z użyciem danych wizualnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maciej Frąckowiak - Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maciej Frąckowiak, doktorant w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytutcie Socjologii UAM w Poznaniu, przygotowuje pracę doktorską poświęconą zjawisku fotografii interwencyjnej; zainteresowany obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań relacji społecznych.

Bibliografia

Berger John (2008) Sposoby widzenia. Przełożył Mariusz Bryl. Warszawa: Alatheia.
Google Scholar

Britton Paul (2010) Profil mordercy. Przełożył Przemysław Kiliński. Kraków: Znak.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2009) Teoria Ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Frąckowiak Maciej i in. (2010) Spacer po „Niewidzialnym Mieście”, [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: http://kuratorart.pl/amm/wp-content/uploads/2010/10/spacer-po-niewidzialnym-miescie.pdf
Google Scholar

Grady John (2007) Advertising images as social indicators: depictions of blacks in LIFE Magazine, 1936–2000. „Visual Studies”, vol. 22, no. 3, s. 211–239.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14725860701657134

Houck Max M. (2007) Forensic science. Modern methods in solving crime. Westport: Praeger.
Google Scholar

Knowles Caroline, Sweetman Paul, red., (2004) Picturing the Social Landscape. Visual Methods and the Sociological Imagination. London: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203694527

Konecki Krzysztof T. (2005) Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1 [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.04

Konecki Krzysztof T. (2010) Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2 [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.6.2.01

Krajewski Marek (2006) Niewidzialne Miasto. Analiza pozainstytucjonalnych form społecznej aktywności [w:] Marek Nowak, Michał Nowosielski, red., Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce. Poznań: Instytut Zachodni, s. 193–203.
Google Scholar

Krajewski Marek (2010) Raport z analizy zdjęć zgromadzonych w bazie Niewidzialne Miasto [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: http://nw2.10sa.com/wp-content/uploads/2010/10/Raport-z-analizy-zdj%C4%99%C4%87-zgromadzonych-w-bazie-Niewidzialne-miasto.pdf
Google Scholar

Krajewski Marek, Olszewski Lechosław (2008) Animator w Mieście, czyli Niewidzialne Miasto [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: http://nmbadania.info/wp-content/uploads/2010/10/Amator-wmiescie-czyli-Niewidzialne-Miasto-2008.pdf
Google Scholar

Kvale Steinar (2004) InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Trans Humana.
Google Scholar

Latour Bruno (1990) Visualisation and cognition. Drawing things together [w:] Michael Lynch, Steve Woolgar red., Representation in Scientific Practice. Cambridge–London: The MIT Press, s. 19–68.
Google Scholar

Lutz Catherine, Collins Jane L. (1993) Reading National Geographic. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Łączyńska Ewa (2008) Nie-widzialne miasto, c.d. „Obieg”, 1 grudnia 2008 [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.obieg.pl/print/4610
Google Scholar

Podgórski Michał (2008) Portrety zaginionych. Reformatowanie społecznego doświadczania miasta. „Czas Kultury”, nr 1, s. 72–81.
Google Scholar

Podgórski Michał, Rogowski Łukasz (2008) Niewidzialne Miasto [w:] Tadeusz Wieczorek, red., 7 Warsztaty Twórczego Niepokoju Kieszeń Vincenta. Poznań: Centrum Sztuki Dziecka, strony nienumerowane.
Google Scholar

Rose Gillian (2010) Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Przełożyła Ewa Klekot. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Suchar Charles (1997) Grounding Visual Research In Shooting Scripts. „Qualitative Sociology”, vol. 20, no. 1, s. 33–55.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024712230783

Thorwald Jürgen (2009) Stulecie detektywów. Przełożyli Karol Bunsch i Wanda Kragen. Kraków: Znak.
Google Scholar

Tufte Edward (1997) Visual Explanations: Images and Quantities. Evidence and Narrative. Ceshire: Graphic Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1063/1.168637

Wright Terence (1999) The Photography Handbook. New York: Routledge.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-02-29

Jak cytować

Frąckowiak, M. (2012). Jak obejrzeć tysiąc zdjęć na raz? O narzędziach kategoryzacji obrazów fotograficznych w projekcie „Niewidzialne Miasto”. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 46–59. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.03