Teorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregulars

Autor

  • Łukasz Marciniak Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.1.03

Słowa kluczowe:

pragmatyzm społeczny, teorie pracujące, Chicago School Irregulars, interakcjonizm symboliczny, badania jakościowe

Abstrakt

Artykuł przybliża inicjatywę podjętą przez grupę amerykańskich badaczy na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku związaną z wypracowaniem praktycznych wniosków ze stosowania założeń pragmatyzmu w badaniach społecznych. Choć brak jest jednego, spójnego dokumentu podsumowującego ustalenia badaczy, analiza późniejszych dokonań uczestników spotkań grupy, ich osiągnięć metodologicznych i empirycznych pozwala na zrekonstruowanie kluczowych założeń, jakich trzymali się w swojej pracy naukowej oraz przeformułowanie ich we wskazówki dla kontynuatorów. Pośród różnorodnych przedstawianych w artykule ustaleń kluczowe miejsce zajmują te dotyczące oczekiwanych rezultatów pracy badawczej – teorii spełniających fundamentalne założenia nauki pragmatycznej, nazwanych tutaj teoriami pracującymi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Łukasz Marciniak - Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

Łukasz Marciniak, dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia stosowana, pragmatyzm, metodologia badań jakościowych i teorii ugruntowanych, metodyka wspierania rozwoju kompetencji społecznych i organizacyjnych. Jest aktywnym badaczem i praktykiem innowacji społecznych.

Bibliografia

Addams Jane (1906) Newer Ideals of Peace. New York: Macmillan.
Google Scholar

Addams Jane (1909) The Spirit of Youth and the City Streets. New York: Macmillan.
Google Scholar

Anderson Nels (1964) Urbanism and Urbanization. Leiden: E. J. Brill.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004510012

Atkinson Paul, Delamont Sara (2010) Qualitative Research Methods. Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9780857028211

Bergman Mats (2010) Serving Two Masters: Peirce on Pure Science, Useless Things, and Practical Applications. „Nordic Studies in Pragmatism”, vol. 1, s. 17–37.
Google Scholar

Biernacki Patrick (1986) Pathways From Heroin Addiction: Recovery Without Treatment. Philadelphia: Temple University Press.
Google Scholar

Bryant Antony (2009) Grounded Theory and Pragmatism: The Curious Case of Anselm Strauss. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 10, no. 3, art. 2.
Google Scholar

Charmaz Kathy (1991) Good Days, Bad Days: The Self in Chronic Illness and Time. New Brunswick: Rutgers University Press.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2006) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2009) Recollecting Good and Bad Days [w:] A. P uddephatt, W. Shaffir, S. Kleinknecht, eds., Ethnographies Revisited: Constructing Theory in the Field. London, New York: Routledge, s. 48‒62.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2010) Disclosing Illness and Disability in the Workplace. „Journal of International Education in Business”, vol. 3, no. 1/2, s. 6‒19.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/18363261011106858

Charmaz Kathy, Antony Bryant (2011) Grounded Theory [w:] M. Williams, W. P. Vogt, eds., The Sage Handbook of Innovation in Social Research Methods, s. 205–225. London: Sage.
Google Scholar

Colapietro Vincent (2006) Practice, Agency & Solidarity: An Orthogonal Reading of Classical Pragmatism. „International Journal for Dialogical Science”, vol. 1, no. 1, s. 23–31.
Google Scholar

Davis Fred (1966) On Nursing Profession. New York: Wiley & Sons.
Google Scholar

Davis Fred (1990) Passage Through Crisis: Polio Victims and Their Families. London: Transaction Publishers.
Google Scholar

Dewey James (1938) Logic: The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt.
Google Scholar

Dewey James (2006) Szkoła i dziecko. Przełożyła Hanna Błeszyńska. Warszawa: Żak.
Google Scholar

Doyle Arthur Conan (2012) Znak Czterech. Przełożyła Ewa Łozińska-Małkiewicz. Toruń: Algo.
Google Scholar

Frazier Franklin (1932) The Negro Family in Chicago. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Frazier Franklin (1939) The Negro Family in the United States. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2292637

Glaser Barney (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley: Sociology Press.
Google Scholar

Glaser Barney (1992) Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence vs. Forcing. Mill Valley: Sociology Press.
Google Scholar

Glaser Barney (2001) The Grounded Theory Perspective: Conceptualization Contrasted With Description. Mill Valley: Sociology Press.
Google Scholar

Glaser Barney (2006) Doing Formal Grounded Theory: A Proposal. Mill Valley: Sociology Press.
Google Scholar

Glaser Barney (2007) All Is Data. „Grounded Theory Review”, vol. 6, no. 2, s. 1–22.
Google Scholar

Glaser Barney, Strauss Anselm (1965) Awareness of Dying. Chicago: Aldine de Gruyter.
Google Scholar

Glaser Barney, Strauss Anselm (1967) The Discovery of Grounded Theory, Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine de Gruyter.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

Glaser Barney, Strauss Anselm (1968) Time for Dying. Chicago: Aldine de Gruyter.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00000446-196812000-00048

Gorzko Marek (2008) Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Hensoldt Agnieszka (2012) Maksyma pragmatyczna a dychotomia teorii i praktyki. „Przegląd Filozoficzny”, nr 3, s. 505‒520.
Google Scholar

Hookway Christopher (2012) The Pragmatic Maxim. Essays on Peirce and Pragmatism. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199588381.001.0001

Irwin John K. (1971) The Struggle for Justice. New York: Hill and Wang.
Google Scholar

Irwin John K. (1980) Prisons in Turmoil. Boston: Little Brown.
Google Scholar

Irwin John K. (2009 ) Lifers: The Long Road to Redemption. London: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203876220

James William (2004) Pragmatyzm. Przełożył Michał Filipczuk. Kraków: Zielona Sowa.
Google Scholar

James William (2006) Z wybranych problemów filozofii. Przełożył Michał Filipczuk. Kraków: Zielona Sowa.
Google Scholar

Kolb David, Fry Ronald (1975) Toward an Applied Theory of Experiential Learning [w:] C. Cooper, ed., Theories of Group Process. London: John Wiley, s. 33–58.
Google Scholar

Konecki Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Konecki Krzysztof (2009) Teoretyzowanie w socjologii ‒ czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analizy danych empirycznych [w:] B. Glaser, A. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos, s. VII–XXIX.
Google Scholar

Kuhn Thomas S. (2001) Struktura rewolucji naukowych. Przełożyły Helena Ostromęcka, Justyna Nowotniak. Warszawa: Aletheia.
Google Scholar

Lakatos Imre (1977) The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Lakatos Imre (2005) Dowody i refutacje. Logika odkrycia matematycznego. Przełożyli Michał Kozłowski, Katarzyna Lipszyc. Warszawa: TIKKUN.
Google Scholar

Leight Star Susan (2007) Living Grounded Theory: Cognitive and Emotional Forms of Pragmatism [w:] K. Charmaz, A. Bryant, eds., The Sage Handbook of Grounded Theory. London: Sage, s. 75–94.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781848607941.n3

Lofland John (1969) Foreword. „Chicago School Irregulars Newsletter”, vol. 1, no. 2, s. 1–4.
Google Scholar

Lofland John (1976) Doing Social Life: The Qualitative Analysis of Human Interaction in Natural Settings. New York: Wiley.
Google Scholar

Lofland John (1982) Crowd Lobbying: An Emerging Tactic of Interest Group Influence in California. Davis: UC Davis Press, Institute on Governmental Affairs.
Google Scholar

Lofland John (1985) Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movements. London: Transaction.
Google Scholar

Lofland John (1990) Peace Action in the Eighties: Social Science Perspectives. New Brunswick: Rutgers.
Google Scholar

Lofland John (1996) Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities. Chicago: Aldine de Gruyter.
Google Scholar

Lofland Lyn (1980) Reminiscences of Classic Chicago. The Blumer—Hughes Talk. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 9, no. 3, s. 251‒281.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/089124168000900301

Lofland Lyn (1985) A World of Strangers: Order and Action in Urban Public Space. Illinois: Waveland Press.
Google Scholar

Lofland Lyn (1998) The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Social Territory Chicago: Aldine de Gruyter.
Google Scholar

Lofland John, Lofland Lyn (1971) Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Belmont: Wadsworth.
Google Scholar

Lofland John, Lofland Lyn (1984) Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Belmont: Wadsworth.
Google Scholar

Lofland John i in. (2004) Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Belmont: Wadsworth.
Google Scholar

Marciniak Łukasz (2012) Kryteria oceny teorii ugruntowanej [w:] K. Konecki, P. Chomczyński , red., Słownik Socjologii Jakościowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 151–151.
Google Scholar

Messinger Sheldon, Emerson Robert (1977) The Micro-Politics of Trouble. „Social Problems”, vol. 25, no. 2, s. 121‒134.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/sp.1977.25.2.03a00010

Messinger Sheldon, Carlin Jerome E., Howard Jan (1967) Civil Justice and the Poor. „Law & Society Review”, vol. 1, no. 1, s. 9‒90.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/3053046

Messinger Sheldon i in. (1985) The Foundations of Parole in California. „Law & Society Review”, vol. 19, no. 1, s. 69‒106.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/3053395

Olesen Virginia, Woods Nancy F. (1986) Culture, Society, And Menstruation. New York: Health Care for Women International, Taylor & Francis Publication.
Google Scholar

Olesen Virginia, Clarke Adele E. (1999) Revisioning Women, Health and Healing: Feminist, Cultural and Technoscience Perspectives. New York: Psychology Press.
Google Scholar

Park Robert, Burgess Ernest (1925) The City. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Peirce Charles S. (1965a) Jak uczynić nasze myśli jasnymi [w:] H. Buczyńska, red., Peirce. Warszawa: Wiedza Powszechna, s. 123–151.
Google Scholar

Peirce Charles S. (1965b) Utrwalanie przekonań [w:] H. Buczyńska, red., Peirce. Warszawa: Wiedza Powszechna, s. 107–127.
Google Scholar

Prus Robert (1997) Subcultural Mosaics and Intersubjective Realities. New York: State University Press.
Google Scholar

Prus Robert (2007) Aristotle’s Nicomachean Ethics: Laying the Foundations for a Pragmatist Consideration of Human Knowing and Acting. „Qualitative Sociology Review”, vol. 3, no. 2, s. 5‒45.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.3.2.02

Prus Robert (2011) Defending Education and Scholarship in the Classical Greek Era: Pragmatist Motifs in the Works of Plato (c420-348BCE) and Isocrates (c436-338BCE). „Qualitative Sociology Review”, vol. 7, no. 1, s. 1‒35.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.07.1.01

Prus Robert (2013) Representing, Defending, and Questioning Religion: Pragmatist Sociological Motifs in Plato’s Timaeus, Phaedo, Republic, and Laws. „Qualitative Sociology Review” vol. 9, no. 1, s. 6‒42.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.09.1.01

Quint Jeanne (1964) Mastectomy, Symbol of Cure or Warning Sign? „General Practice”, vol. 29, s. 119–124.
Google Scholar

Quint Jeanne (1965) Institutionalized Practices of Information Control. „Psychiatry”, vol. 28, s. 118–132
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00332747.1965.11023422

Quint Jeanne (1966) Awareness of Death and the Nurse’s Composure. „Nursing Research”, vol. 15, s. 49–55.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00006199-196601510-00009

Quint Jeanne (1967) The Nurse and the Dying Patient. New York: Macmillan.
Google Scholar

Quint Benoliel Jeanne (1996) Grounded Theory and Nursing Knowledge. „Qualitative Health Research”, vol. 6, s. 406–428.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/104973239600600308

Quint Benoliel Jeanne (2001) Expanding Knowledge About Women Through Grounded Theory. „Health Care for Women International”, vol. 22, no. 1–2, s. 7–19.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/073993301300003045

Quint Jeanne, Strauss Anselm (1964) Nursing Students, Assignments, and Dying Patients. „Nursing Outlook”, vol. 12, s. 24–37.
Google Scholar

Reichertz Jo (2007) Abduction. The Logic of Discovery in Grounded Theory [w:] K. Charmaz, A. Bryant, eds., The Sage Handbook of Grounded Theory. London: Sage, s. 214–228.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781848607941.n10

Strauss Anselm, ed. (1973) Where Medicine Fails. New Brunswick: Transaction Books.
Google Scholar

Strauss Anselm, ed. (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists. New York: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511557842

Strauss Anselm, ed. (1991) Creating Sociological Awareness. Collective Images and Symbolic representations. London: Transaction Publishers.
Google Scholar

Strauss Anselm, ed. (1993) Continual Permutations of Action. New York: Aldine de Gruyter.
Google Scholar

Strauss Anselm, Barney Glaser (1970) Anguish. San Francisco: Sociology Press.
Google Scholar

Strauss Anselm, Barney Glaser (1975) Chronic Illness and the Quality of Life. St. Louis: C.V. Mosby.
Google Scholar

Strauss Anselm, Schatzman Leonard (1972) Field Research: Strategies for a Natural Sociology. New Jersey: Prentice Hall Methods of Social Science Series.
Google Scholar

Strauss Anselm, Howard Jan (1975) Humanizing Health Care. New York: Wiley.
Google Scholar

Strauss Anselm, Corbin Juliet (1990) Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park: Sage.
Google Scholar

Strauss Anselm i in. (1985) The Social Organization of Medical Work. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Struebing Jorg (2007) Research as Pragmatic Problem-Solving: The Pragmatist Roots of Empirically Grounded Theorizing [w:] K. Charmaz, A. Bryant, eds., The Sage Handbook of Grounded Theory. London: Sage, s. 580–602.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781848607941.n27

Wiseman Jacqueline (1970) Stations of the Lost: The Treatment of Skid Row Alcoholics. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Wiseman Jacqueline (1991) The Other Half: Wives of Alcoholics and Their Social-Psychological Situation New Jersey: Aldine Transaction.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-02-28

Jak cytować

Marciniak, Łukasz. (2015). Teorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregulars. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(1), 40–53. https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.1.03