Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje

Autor

  • Krzysztof T. Konecki Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.1.02

Słowa kluczowe:

Anselm L. Strauss, interakcjonizm symboliczny, pragmatyzm, szkoła chicagowska, socjologia jakościowa

Abstrakt

W artykule zaprezentuję dokonania Anselma Straussa i kontekst filozoficzno-socjologiczny powstawania jego koncepcji socjologii. Przedstawię skrótowo jego biografię i rozwój naukowy, dorobek z zakresu psychologii społecznej, metodologii nauk społecznych, socjologii pracy oraz teorii socjologicznej, gdzie nawiążę do inspiracji wywodzących się z idei pragmatyzmu. Elementem spajającym całość dorobku naukowego A. Straussa jest i procesualne, i interakcyjno-konstruktywistyczne ujęcie rzeczywistości społecznej, procesualno-strukturalne ujęcie jaźni i tożsamości oraz kategoria interakcji będąca podstawą wszelkiego działania, gdzie temporalność jest jednym z głównych wymiarów analizy życia społecznego. Zaprezentuję także jego koncepcję tożsamości i jej interakcyjno-konstruktywistyczny charakter wywodzący się z tradycji pragmatyzmu społecznego. Przedstawię ponadto uwarunkowania powstawania jego dokonań metodologicznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Krzysztof T. Konecki - Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź

Krzysztof T. Konecki, prof., kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, członek Executive Committee of European Sociological Association, Prezydium Komitetu Socjologii PAN, Zarządu PTS i przewodniczący Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS. Jego obszar zainteresowań naukowych to m.in.: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia wizualna oraz socjologiczne badania nad medytacją i jogą.

Bibliografia

Baert Patrick (2003) Pragmatism, Realism, and Hermeneutics. „Foundations of Science”, vol. 8, no. 1, s. 89–106.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1022445814115

Baert Patrick (2005) Towards a Pragmatist-Inspired Philosophy of Social Science. „Acta Sociologica”, vol. 48, no. 3, s. 191–203.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0001699305056562

Baszanger Isabelle (1998) The Work Sites of an American Interactionist: Anselm L. Strauss, 1917–1996. „Symbolic Interaction”, vol. 21, no. 4, s. 353‒378.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/si.1998.21.4.353

Bauman Zygmunt (1994) Ponowoczesne wzory osobowe [w:] tenże, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury, s. 7–39.
Google Scholar

Becker Howard S. (1963) Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press of Glencoe.
Google Scholar

Becker Howard S. (1982) Art Worlds. Berkeley: University of California Press.
Google Scholar

Becker Howard S. (2009) Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Przełożyła Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Becker Howard S., Strauss Anselm L. (1956) Careers, Personality, and Adult Socialization. „American Journal of Sociology”, vol. 62, no. 3, s. 253–263.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/222002

Blumer Herbert (2009) Interakcjonizm symboliczny. Przełożyła Grażyna Woroniecka. Kraków: Nomos.
Google Scholar

Bokszański Zbigniew (1986) Koncepcja tożsamości jednostki w pracach Anselma L. Straussa. „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 89‒110.
Google Scholar

Bourdeaux Robert M. (1972) John Dewey’s Concept of Functional Self. „Educational Theory”, vol. 22, no. 3, s. 334–343.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1972.tb00569.x

Bucher Rue, Strauss Anselm L. (1961) Professions in Process. „American Journal of Sociology”, vol. 66, no. 4, s. 325‒334.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/222898

Burgess Ernest W. (1928) Factors Determining Success or Failure on Parole [w:] A. A. Bruce, ed., The Workings of the Indeterminate Sentence Law and Parole in Illinois. Springfield: Illinois State Parole Board, s. 205‒249.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Clarke Adele E. (1991) Social Worlds/Arenas Theory as Organizational Theory [w:] D. R. Maines, ed., Social Organization and Social Process. Essays in Honor of Anselm Strauss. New York: Aldine de Gruyter, s. 119–158.
Google Scholar

Clarke Adele E. (2006) Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Conrad Peter, Bury Mike (1997) Anselm Strauss and the Sociological Study of Chronic Illness: A Reflection and Appreciation. „Sociology of Health & Illness”, vol. 19, no. 3, s. 373‒376.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11057611

Cooley Charles Horton (1922) Human Nature and the Social Order. New York: Charles Scribner’s Sons.
Google Scholar

Deegan Mary Jo (2007) The Chicago School of Ethnography [w:] P. Atkinson i in., eds., Handbook of Ethnography. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, s. 11‒23 .
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781848608337.n1

Dewey John (2002) Jak myślimy. Przełożyła Zofia Bastegenówna. Warszawa: De Agostini, Altaya.
Google Scholar

Fagerhaug Shizuko, Strauss Anselm L. (1980) How to Manage Your Patient’s Pain... And How Not To. „Nursing”, vol. 10, s. 44–47.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00152193-198002000-00011

Fine Allan G., ed., (1995) A Second Chicago School? The Development of Postwar American Sociology. Chicago: Chicago University Press.
Google Scholar

Fisher Berenice, Strauss Anselm L. (1978a) Interactionism [w:] T. Bottomore, R. Nisbet, eds., A History of Sociological Analysis. New York: Basic Books, s. 457‒499.
Google Scholar

Fisher Berenice, Strauss Anselm L. (1978b) The Chicago Tradition: Thomas, Park, and Their Successors. „Symbolic Interaction”, vol. 1, no. 2, s. 5‒23.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/si.1978.1.2.5

Gerhardt Uta (2000) Ambivalent Interactionist: Anselm Strauss and the „Schools” of Chicago Sociology. „The American Sociologist”, vol. 40, s. 34–64.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12108-000-1010-3

Glaser Barney (1978) Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press.
Google Scholar

Glaser Barney (1992) Basics of Grounded Theory Analysis. Mill Valley: The Sociology Press.
Google Scholar

Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1964) Awareness Contexts and Social Interaction. „American Sociological Review”, vol. 29, no. 5, s. 669‒679.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2091417

Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1965a) Awareness of Dying. Chicago: Aldine de Gruyter.
Google Scholar

Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1965b) Temporal Aspects of Dying as a Non-Scheduled Status Passage. „American Journal of Sociology”, vol. 71, no. 1, s. 48‒59.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/223992

Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine de Gruyter.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1968) Time for Dying. New York: Aldine de Gruyter.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00000446-196812000-00048

Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1971) Status Passage. A Formal Theory. Chicago: Aldine de Gruyter.
Google Scholar

Goffman Erving (1956) The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.
Google Scholar

Goffman Erving (1961) Asylums: Essays on Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City: Anchor Books.
Google Scholar

Goffman Erving (1963) Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Penguin.
Google Scholar

Goffman Erving (1981) Człowiek w teatrze życia codziennego. Przełożyli Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: PIW.
Google Scholar

Goffman Erving (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: GWP.
Google Scholar

Goffman Erving (2011) Instytucje totalne. Przełożyli Olena Waśkiewicz, Jacek Łaszcz. Sopot: GWP.
Google Scholar

Hammerslay Martyn (1989) The Dilemma of Qualitative Method. Herbert Blumer and the Chicago Tradition. London, New York: Routledge.
Google Scholar

James William (2004) Pragmatyzm. Przełożył Michał Filipczuk. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
Google Scholar

Kacperczyk Anna (2005) Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych [w:] E. Hałas, K. T. Konecki, red., Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, s. 169–191.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (1988) Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. „Studia Socjologiczne”, t. 1, s. 225‒245.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (1992) Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2007) Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego [w:] J. Leoński, U. Kozłowska, red., W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Economicus, s. 72–115.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T., Chomczyński Piotr (2012) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Legewie Heiner, Schervier-Legewie Barbara (2004) Research is Hard Work, It’s Always a Bit Suffering. Therefore on the Other Side it Should Be Fun. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Research”, vol. 5, no. 3 [dostęp 15 grudnia 2005 r.]. Dostępny w Internecie http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/562/1219
Google Scholar

Lindesmith Alfred R., Strauss Anselm L., eds., (1949) Social Psychology. New York: Dryden.
Google Scholar

Lindesmith Alfred R., Strauss Anselm L., eds., (1952) Comparative Psychology and Social Psychology. „American Journal of Sociology”, vol. 58, no. 3, s. 272‒279. Maines David (1991) Reflections, Framing, and Appreciations [w:] tenże, Social Organization and Social Process. Essays in Honor of Anselm Strauss. New York: Aldine de Gruyter, s. 3‒9.
Google Scholar

Marciniak Łukasz T., Rogala-Marciniak Sylwia (2011) Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Mead Georg H. (1956) The Social Psychology of George Herbert Mead. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Mead Georg H. (1975) Umysł, osobowość i społeczeństwo. Przełożyła Zofia Wolińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Miliken Jane, Schreiber Rita (2012) Examining the Nexus Between Grounded Theory and Symbolic Interactionism. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 11, no. 5, s. 684–696.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/160940691201100510

Mingers John, Brocklesby John (1997) Multimethodology: Towards a Framework for Mixing Methodologies. „Omega”, vol. 25, no. 5, s. 489–509.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-0483(97)00018-2

Papachristos Andrew (2012) The Chicago School of Sociology [w:] W. S. Bainbridge, ed., Leadership in Science And Technology. A Reference Handbook. Thousand Oaks: Sage, s. 472‒479.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781412994231.n53

Park Robert E., Burgess Ernest W., McKenzie Roderick D. (1925) The City. Chicago: Chicago University Press.
Google Scholar

Prus Robert (1997) Anselm Strauss (A Tribute): Contributions to Symbolic Interaction. „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 21, s. 9–12.
Google Scholar

Reichertz Jo (2009) Abduction: The Logic of Discovery of Grounded Theory. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 11, no. 1 [dostęp 6 marca 2014 r.]. Dostępny w Internecie http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1001135
Google Scholar

Riemann Gerhard, Schütze Fritz (1991) „Trajectory” as a Basic Theoretical Concept for Analyzing Suffering and Disorderly Social Processes [w:] D. R. Maines, ed., Social Organization and Social Processes. Essays In Honor of Anselm Strauss. Hawthorne: Aldine de Gruyter, s. 333‒347.
Google Scholar

Rorty Richard (1982) Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Google Scholar

Rorty Richard (1999) Philosophy and the Social Hope. London: Penguin.
Google Scholar

Schatzman Leonard, Strauss Anselm L. (1955) Social Class and Modes of Communication. „American Journal of Sociology”, vol. 60, no. 4, s. 329‒338.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/221564

Schatzman Leonard, Strauss Anselm L. (1973) Field Research. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Google Scholar

Schuessler Karl, Strauss Anselm L. (1950) A Study of Concept Learning by Scale Analysis. „American Sociological Review”, vol. 15, no. 6, s. 752‒762.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2086608

Seale Clive (1999) Classics Revisited. Awareness of Method: Re-Reading Glaser & Strauss. „Mortality”, vol. 4, no. 2, s. 195–202.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/713685970

Star Susan L., Strauss Anselm L. (1999) Layers of Silence, Arenas of Voice: The Ecology of Visible and Invisible Work. „Computer Supported Cooperative Work”, vol. 8, no. 1/2, s. 9–30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1008651105359

Star Susan L., Griesemer James R. (1989) Institutional Ecology, “Translations” and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley Museum of Vertebrate Zoology, 1907–1939. „Social Studies of Science”, vol. 19, no. 3, s. 387–420.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/030631289019003001

Strauss, Anselm L. (1942) Critical Analysis of the Concept of Attitude. Niepublikowana praca magisterska. University of Chicago.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1946a) The Influence of Parent-Images Upon Marital Choice. „American Sociological Review”, vol. 11, no. 5, s. 554‒559.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2087262

Strauss, Anselm L. (1946b) The Ideal and the Chosen Mate. „American Journal of Sociology”, vol. 52, no. 3, s. 204‒208.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/219985

Strauss, Anselm L. (1954a) Strain and Harmony in American-Japanese War-Bride Marriages. „Marriage and Family Living”, vol. 16, no. 2, s. 99‒106.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/347761

Strauss, Anselm L. (1954b) The Development of Conceptions of Rules in Children. „Child Development”, vol. 25, no. 3, s. 193‒208.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1126336

Strauss, Anselm L. (1956) Introduction [w:] tenże, The Social Psychology of George Herbert Mead. Chicago: University of Chicago Press, s. IV–XVI.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1959) Mirrors and Masks. Glencoe: Free Press.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1973) America: In Sickness and Health. „Society”, vol. 35, s. 108–114.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF02838134

Strauss, Anselm L. (1976) Images of the American City. New Brunswick: Transaction Publishers.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1978a) Negotiations. San Francisco: Jossey-Bass.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1978b) A Social World Perspective. „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 1, s. 119–128.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1982) Social World and Legitimation Processes. „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 4, s. 171–190.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511557842

Strauss, Anselm L. (1992) Introduction [w:] tenże, Miroirs et Masques. Une Introduction à l’interactionnisme. Paris: Métailié.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1993) Continual Permutations of Action. New York: Aldine de Gruyter.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. (1995) Identity, Biography, History, and Symbolic Representations. „Psychology Quarterly”, vol. 58, no. 1, s 4‒12.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2787139

Strauss, Anselm L. (2013) Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości. Przełożyła Agnieszka Hałas. Kraków: Nomos.
Google Scholar

Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1990) Basics of Qualitative Research. London: Sage.
Google Scholar

Strauss Anselm L., Glaser Barney, eds., (1975) Chronic Illness and the Quality of Life. St. Louis: C.V. Mosby.
Google Scholar

Strauss Anselm L. i in. (1964) Psychiatric Ideologies and Institutions. New York: Free Press of Glencoe.
Google Scholar

Strauss, Anselm L. i in. (1985) Social Organization of Medical Work. Chicago, London: University of Chicago Press.
Google Scholar

Strübing Jörg (2004) Grounded Theory. Zur Sozialtheoretischen und Epistemologischen Fundierung des Verfahrens der Empirisch Begründeten Theoriebildung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften,
Google Scholar

Strübing Jörg (2007a) Research as Pragmatic Problem-Solving: The Pragmatist Roots of Empirically-Grounded Theory [w:] A. Bryant, K. Charmaz, eds., The SAGE Handbook of Grounded Theory. Los Angeles: Sage, s. 580–602.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781848607941.n27

Strübing Jörg (2007b) Anselm Strauss. Konstanz: UVK Verlags GmbH.
Google Scholar

Timmermans Stefan, Tavory Iddo (2012) Theory Construction in Qualitative Research: From Grounded Theory to Abductive Analysis. „Sociological Theory”, vol. 30, no. 3, s. 167–186.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0735275112457914

Pobrania

Opublikowane

2015-02-28

Jak cytować

Konecki, K. T. (2015). Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(1), 12–39. https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.1.02

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>