Current Issue

Vol. 56 No. 1 (2020): Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku

edited by  Jolanta Fiszbak

Published: 2020-03-31

Articles

View All Issues

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „ Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę