Ogłoszenia

Call for papers 3/2022

2021-06-22

Call for papers 3/2022   Tom dziennikarski: Kryzys – zagrożenie bezpieczeństwa, szansa na zmianę

Kryzysy zawsze towarzyszyły jednostkom i społeczeństwom, wpływając w istotny sposób na funkcjonowanie człowieka, jego otoczenie, kulturę. Na przestrzeni dziejów zmianie ulegały obszary występowania kryzysów, nieustannie pojawiają się ich nowe rodzaje, będące konsekwencją dotychczas nieznanych zagrożeń. Problematyka kryzysowa często wiązana jest z sytuacją zagrożenia, ale nie należy zapominać, że nie są to terminy synonimiczne. Kryzys może też generować pewne szanse warunkujące pozytywne zmiany.

Proponujemy rozpoznania kryzysu, w jakim znalazł się współczesny człowiek i otaczający go świat z różnych perspektyw. Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów do przyszłorocznego dziennikarskiego numeru kwartalnika naukowego „Folia Litteraria Polonica” (20 punktów na liście MEiN). 

Termin nadsyłania artykułów: 1.09.2021 r.

Przeczytaj więcej na temat Call for papers 3/2022

Aktualny numer

Tom 60 Nr 1 (2021): Przestrzenie życia, przestrzenie komunikacji: między słowem a wirtualnością
Wyświetl wszystkie numery

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „ Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę