Dodatek Kwartalny

Redakcja Czasopisma informuje, że począwszy od numeru 1/2024 dodatek kwartalny, który dotychczas znajdował się na końcu poszczególnych numerów zostaje umieszczony na stronie internetowej Czasopisma pod zakładką DODATEK KWARTALNY.