Historia

Kwartalnik JoFFL jest wydawany regularnie od 2014 roku. Od początku funkcjonowania proces publikacji jest przygotowywany przez pracowników Instytutu Finansów, w szczególności Katedry Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zasadniczą wersją czasopisma jest forma elektroniczna. W celu rozszerzenia grupy czytelników w czasopiśmie stopniowo, ukazują się także opracowania w języku angielskim. Od roku 2020 jest to preferowany język publikacji.