Raport z badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządu

Autor

  • Radosław Pastusiak Katedra Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
  • Magdalena Jasiniak Katedra Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
  • Jakub Keller Katedra Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
  • Bartłomiej Krzeczewski Katedra Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2016.1

Abstrakt

Niniejszy raport prezentuje wyniki projektu realizowanego w ramach projektu badawczego nr UMO-2013/09/B/HS4/, pt. Efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych, przez zespół Katedry Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem dr hab. Radosława Pastusiaka, prof. nadzw. UŁ. w składzie: dr Magdalena Jasiniak, mgr Jakub Keller, mgr Bartłomiej Krzeczewski. Zasadniczym celem badania było określenie efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce (SSE). SSE poprzez działalność przedsiębiorstw, które ulokowały w nich swoje inwestycje oddziałują na otoczenie społeczne i gospodarcze. Projekt miał za zadanie oszacować ten wpływ na gospodarkę regionalną oraz krajową. W ramach projektu została zbadana rola społeczna i gospodarcza przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie SSE w Polsce.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Pastusiak, R. ., Jasiniak, M., Keller, J., & Krzeczewski, B. (2016). Raport z badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządu. Finanse I Prawo Finansowe, (1), 1–99. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2016.1