Deposit Guarantee Systems in Russia and the USA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.28.05

Słowa kluczowe:

deposit guarantees, deposit guarantee systems, Russia, USA

Abstrakt

The purpose of the article/hypothesis: The purpose of the article was to indicate the results of operations of deposit guarantee systems in Russia and the USA. The research hypothesis was that the deposit guarantee system in Russia during the 2004–2018 research period was more heavily burdened with guarantee activities.
Methodology: The article is largely based on a review, analysis and synthesis selected publications and available statistical data, and also expanded on the conclusions of the authors and the results of research in the discussed area.
Results of the research: The results of the conducted research indicate a high burden on the institution guaranteeing deposits in Russia (DIS). This is primarily the result of actions aimed at stabilizing the Russian banking sector.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abdymomunov A, Curti F., Mihov A, 2019, U.S. Banking Sector Operational Losses and the Macroeconomic Enviroment, „Journal of Money, Credit and Banking”, vol. 52, no. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jmcb.12661

Aharony J., Swary I., 1983, Contagion Effects of Bank Failures: Evidence from Capital Markets, „Journal of Business”, vol. 56, no. 3.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/296203

Baka W. (red.), 2005, Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie: dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Cerron R., 2018, Deposit guarantee reform in Europe: does European deposit insurance scheme increase banking stability?, „Journal of Economic Policy Reform”, vol. 21, no. 3.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/17487870.2017.1400434

Chan A., Godwin A., Ramsey I., 2018, Depositor preference and deposit insurance schemes — challenges for regulatory convergence and regulatory coordination in Asia, „Law and Financial Markets Review”, vol. 12, no. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/17521440.2018.1466477

Constantinescu L.A., 2015, Challenges For Deposit Insurance And Financial Stability In European Cooperative Banks, „Knowledge Horizons – Economics”, vol. 7, no. 3.
Google Scholar

Demirgüç-Kunt A., Kane E.J., Laeven L., 2007, Determinants of Deposit-Insurance Adoption and Design, „Journal of Financial Intermediation”, vol. 17(3).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2007.03.009

Demirgüç-Kunt A., Kane E.J., Laeven L., 2015, Deposit insurance around the world: A comprehensive analysis and database, „Journal of Financial Stability”, vol. 20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.08.005

Domańska M., 2016, Rosyjski sektor bankowy: rok w kryzysie, Komentarze OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, nr 204 [accessed 24.03.2016].
Google Scholar

Official Journal of the European Communities, L 135/5, Directive 94/19 / EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes.
Google Scholar

FDIC, 2018, Federal Deposit Insurance Corporation, Annual Report.
Google Scholar

Golubev A., Rodionov A., Ryabov O., 2019, Analysis of the transformation of the Russian banking system, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 497, doi:10.1088/1757-899X/497/1/012041.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/497/1/012041

Horsch A., Sysoyeva L., Bogma S., 2018, Deposit insurance systems of post-Soviet countries: A comparative analysis, „Journal of International Studies”, vol. 11(4).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2018/11-4/2

Howarth D., Quaglia L., 2018, The difficult construction of a European Deposit Insurance Scheme: A step too far in Banking Union?, „Journal of Economic Policy Reform”, vol. 21.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/17487870.2017.1402682

Khromov M., 2017, Russia’s banking sector, [w:] Sinelnikov-Murylev (red.), Russian Economy in 2016, Trends and Outlooks (Issue 38), Moskwa.
Google Scholar

Kruglova A., Ushakova Y., 2017, Effect of Banking Sector Resolution on Competition and Stability, „Bank of Russia Working Papers”, no. 22.
Google Scholar

Li B.Z.L., Zhou Y., Yang W., 2019, How Does Information Disclosure Affect Bank Systemic Risk in the Presence of a Deposit Insurance System?, „Emerging Markets Finance and Trade”, vol. 55:11, p. 2497–2522.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1570127

Małecka E., Włodarczyk B., 2012, Systemy gwarantowania depozytów – konwergencja rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse”, r. 10, no. 4, p. 1, 521–535.
Google Scholar

Merton R.C., 1977, An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees, „Journal of Banking and Finance”, vol. 1, p. 3–11.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0378-4266(77)90015-2

Obal T., 2004, Podstawowe cechy systemów gwarantowania depozytów i działalności pomocowej w państwach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, „Bezpieczny Bank”, nr 1 (22).
Google Scholar

Pawlikowski A., 2004, Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza różnych wariantów rozwiązań, „Bank i Kredyt”, no. 10.
Google Scholar

Rolnick A.J., 2010, Interview with Thomas Sargent, „Federal Reserve Bank of Minneapolis The Region”, June.
Google Scholar

Savchenko T.G., Kovács L., 2017, Trust in the banking sector: EU experience and evidence from Ukraine, „Financial Markets, Institutions and Risks”, vo. 1(1).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21272/fmir.1(1).29-42.2017

Semenova M., Shapkin A., 2019, Currency Shifts as a Market Discipline Device: The Case of the Russian Market for Personal Deposits, „Emerging Markets Finance and Trade”, vol. 55, p. 2149–2163.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1562890

Zaleska M., 2007, Współczesna bankowość. Tom I, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Zdanowicz B., 2007, Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank”, t. 1, no. 34.
Google Scholar

Żukowska H., Żukowski M., 2011, System gwarancji depozytów bankowych osób fizycznych w Rosji, „Bezpieczny Bank”, t. 3, no. 45.
Google Scholar

[www 1] https://www.iadi.org/en/deposit-insurance-systems/dis-worldwide/ [accessed 15.03.2020].
Google Scholar

[www 2] https://www.iadi.org/en/core-principles-and-research/publications/glossary/paybox-plus/ [accessed 22.04.2020].
Google Scholar

[www 3] https://www.iadi.org/en/core-principles-and-research/publications/glossary/loss-minimiser/ [accessed 22.04.2020].
Google Scholar

Opublikowane

2020-12-31

Jak cytować

Florczak, T., & Paduszyńska, M. (2020). Deposit Guarantee Systems in Russia and the USA. Finanse I Prawo Finansowe, 4(28), 79–99. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.28.05

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>