Dodatek kwartalny

Autor

  • Lena Grzesiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
  • Artur Zimny Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  • Anna Łapkowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego 4FUTURE
  • Marta Braciak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego 4FUTURE
  • Magda Witecka Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego 4FUTURE
  • Radosław Witczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.19.08

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Balcerowicz L., 2014, Wstęp do wydania polskiego, książka Theodore’a W. Schultza: Ekonomia kapitału ludzkiego, Oficyna a Wolters Kluwers, Warszawa.
Google Scholar

Bowman M., 1980, On Theodore W. Schultz's Contributions to Economics, „The Scandinavian Journal of Economics”, Vol. 82(1).
Google Scholar

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979, https://www.nobelprize.org/prizes/economics/1979/summary/ [dostęp: 19.08.2018].
Google Scholar

Theodore W. Schultz – Cirriculum Vitae. https://www.nobelprize.org/prizes/economics/1979/schultz/cv/ [dostęp: 19.08.2018].
Google Scholar

Theodore William Schultz, The Library of Economics and Liberty, https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Schultz.html [dostęp: 19.08.2018].
Google Scholar

Zalewska-Turzyńska M., 2014, O zastosowaniu podejścia prakseologicznego do koncepcji kapitału ludzkiego Th. Davenporta, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 349.
Google Scholar

[www1] https://www.nobelprize.org/prizes/economics/1979/schultz/lecture/ – wykład [dostęp: 19.08.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-09-15

Jak cytować

Grzesiak, L., Zimny, A., Łapkowska, A., Braciak, M., Witecka, M., & Witczak, R. (2018). Dodatek kwartalny. Finanse I Prawo Finansowe, 3(19), 91–103. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.19.08

Numer

Dział

Other

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>