Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego

Autor

  • Anna Wojtasińska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Koło Naukowe Inżynierii Finansowej przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.10

Słowa kluczowe:

inwestycje, rynek kapitałowy, rynek metali szlachetnych, forex

Abstrakt

Inwestycje finansowe są ważnym elementem finansów gospodarstw domowych. Dają szansę na zapewnienie im dobrobytu finansowego i poczucia bezpieczeństwa. Niosą jednak za sobą pewne zagrożenia. Inwestowanie to proces, podczas którego inwestor konstruuje portfel aktywów finansowych, odzwierciedlający określone cele inwestycyjne, np. maksymalizację zysku i/lub minimalizację ryzyka. Założeniem inwestycji jest zysk. Jednak nie zawsze inwestorom udaje się odnieść pożądany wynik często przez źle podejmowane decyzje inwestycyjne. Każdy z inwestorów ma świadomość, że im większa oczekiwana stopa zwrotu tym wyższe akceptowalne ryzyko inwestycyjne.
Celem artykułu jest pokazanie rentowności wybranych form inwestycji w instrumenty ryzykowne oraz przeprowadzenie analizy dochodowości inwestycji w te walory z uwzględnieniem poziomu ryzyka na wybranych segmentach rynku finansowego – kapitałowym, metali szlachetnych i na rynku forex.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borowski K., 2008, Rynek złota i monet, [w:] I. Pruchnickia-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Frączek B., 2012, Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Jajuga K., Jajuga T., 2011, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kulpaka P. 2007, Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Mayo Herbert B., 2014, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Sieroń A., 2014, Inwestycje Alternatywne, Profit S.A. Warszawa, czerwiec.
Google Scholar

Wiśniewski T., 2008, Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Google Scholar

witryna internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: www.gpw.pl.
Google Scholar

witryna internetowa www.forbes.pl.
Google Scholar

witryna internetowa poradnik forex www.poradnik-forex.com.
Google Scholar

witryna internetowa www.stooq.pl.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-10-11

Jak cytować

Wojtasińska, A. (2017). Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego. Finanse I Prawo Finansowe, 3(15), 123–138. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.10

Numer

Dział

Artykuł