Wiedza studentów na temat produktów finansowych i źródła jej pochodzenia

Autor

  • Anna Magdalena Korzeniowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Bankowości

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.04

Słowa kluczowe:

młodzi dorośli, finanse osobiste, wiedza finansowa

Abstrakt

Celem niniejszego artykuły jest ocena wiedzy posiadanej przez studentów w zakresie produktów finansowych, z których korzystają lub planują korzystać uwzględniając źródła pochodzenia tej wiedzy. Analizę przeprowadzono w oparciu o badania na grupie studentów siedmiu uczelni Lublina (pięciu publicznych i dwóch prywatnych) zrealizowane w formie ankiety. W tym celu wykorzystano podstawowe wskaźniki statystyczne takie jak: częstość, średnia, odchylenie standardowe ponieważ zestaw zebranych danych nie pozwolił na obliczenie korelacji pomiędzy oceną wiedzy o produktach a źródłami tej wiedzy co wykluczyło budowę modelu regresji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Herd P., Holden K., Yung Ting Su, 2012, The Links between Early-Life Cognition and Schooling and Late-Life Financial Knowledge, „Journal of Consumer Affairs”, no. 46, http://10.0.4.87/ j.1745-6606.2012.01235.x.
Google Scholar

Knoll M.A.Z., Houts C.R., 2012, The Financial Knowledge Scale: An Application of Item Response Theory to the Assessment of Financial Literacy, „Journal of Consumer Affairs”, no. 46, http://10.0.4.87/j.1745-6606.2012.01241.x.
Google Scholar

Koźliński T., 2013, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa, maj.
Google Scholar

Mishkin F., 2008, The Importance of Economic Education and Financial Literacy, Speech before the Federal Reserve Board at the Third National Summit on Economic and Financial Literacy, Washington, DC.
Google Scholar

Perry V.G., Morris M.D., 2005, Who Is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior, „Journal of Consumer Affairs”, no. 39, http://10.0.4.87/j.1745-6606.2005.00016.x>.
Google Scholar

Shim S., Serido J., Tang Ch., Card N., 2015, Socialization Processes and Pathways to Healthy Financial Development for Emerging Young Adults, „Journal of Applied Developmental Psychology”, no 38, http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2015.01.002.
Google Scholar

Wąsowicz-Kiryło G., 2008, Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka, Difin, Warszawa.
Google Scholar

http://lublin.eu/biznes-i-nauka/nauka/potencjal-edukacyjny-miasta/15.02.2016.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-10-11

Jak cytować

Korzeniowska, A. M. (2017). Wiedza studentów na temat produktów finansowych i źródła jej pochodzenia. Finanse I Prawo Finansowe, 3(15), 41–52. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.04

Numer

Dział

Artykuł