Mickiewicz – Stasiuk –Haydamaky. Literacko-muzyczne podróże po stepach Akermanu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.07

Słowa kluczowe:

Adam Mickiewicz, Andrzej Stasiuk, Haydamaky, muzyka, płyta, Sonety krymskie

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę współczesnej roli twórczości Adama Mickiewicza na przykładzie wydanej w 2017 roku płyty muzycznej Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky. Autor opisuje pomysł ukraińskiego zespołu „Haydamaky”, który wraz z polskim pisarzem Andrzejem Stasiukiem dokonał ciekawych muzycznych interpretacji utworów Adama Mickiewicza (Sonetów krymskich, Upiora, Reduty Ordona i fragmentu Konrada Wallenroda). Badacz zwraca też uwagę na nowe ukraińskie tłumaczenia Mickiewiczowskich utworów, przygotowane przez Jurija Andruchowycza oraz Serhieja Żadana. Analizie poddane zostaje tłumaczenie sonetu Stepy akermańskie. Autor dowodzi, że sięgnięcie po XIX-wieczne utwory Mickiewicza stanowi udaną próbę pokazania uniwersalnych możliwości i wieloaspektowego charakteru jego dzieł.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Wojciech Maryjka - Uniwersytet Rzeszowski

Wojciech Maryjka – adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury XIX wieku oraz Badań Mitoznawczych Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor monografii „Nieśmiertelne pieśni”? Twórczość Adama Mickiewicza w „młodej” poezji polskiej po 1989 roku (Rzeszów 2016). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na dziedzictwie romantycznym w literaturze polskiej XX i XXI wieku oraz na poezji najnowszej. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Studiach Norwidianach”, „Tematach i Kontekstach” i „Frazie”.

Bibliografia

Bagłajewski A., Obecność romantyzmu, Lublin 2015.
Google Scholar

Czapliński P., Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2016.
Google Scholar

http://www.haydamaky.com [dostęp 30.09.2018].
Google Scholar

Jestem Polakiem i czuję, że mój kraj postępuje źle, z A. Stasiukiem rozmawia E. Prugar, wywiad dla programu telewizyjnego „Magazyn TVN24” – https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/jestem-polakiem-i-czuje-ze-moj-kraj-postepuje-zle,140,2502 [dostęp 30.09.2018].
Google Scholar

Maryjka W., „Nieśmiertelne pieśni”? Twórczość Adama Mickiewicza w „młodej” poezji polskiej po 1989 roku, Rzeszów 2016.
Google Scholar

Mickiewicz A., Akermansʹkì stepi, tłum. M. Rylski – https://ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=313 [dostęp 20.10.2018].
Google Scholar

Mickiewicz A., Dzieła, t. 1, oprac. C. Zgorzelski, Warszawa 1993.
Google Scholar

Mickiewicz by dzisiaj rapował, z A. Stasiukiem rozmawia Z. Karaszewska – http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/9966/mickiewicz-by-dzisiaj-rapowal---wywiad-z-andrzejem-stasiukiem [dostęp 30.09.2018].
Google Scholar

Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky, Wydawnictwo Agora, 2017, płyta CD (digipack).
Google Scholar

Mickiewicz to jest żywioł, z A. Stasiukiem rozmawia A. Passent, wywiad dla magazynu telewizyjnego „Xięgarnia” – https://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/mickiewicz-to-jest-zywiol-andrzej-stasiuk-w-xiegarni,1707436.html?playlist_id=27924/ [dostęp 30.09.2018].
Google Scholar

Patrząc na wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm, A. Stasiuk, M. Wilk, J. Hugo-Bader, M. Skopek, J. Morawiecki, M. Książek, W. Górecki, M. Jastrzębski, W. Radziwinowicz, W. Śmieja, W. Pawluczuk w rozmowie z P. Brysaczem, Białystok 2013.
Google Scholar

Pilch J., Pociąg do życia wiecznego, Warszawa 2007.
Google Scholar

Rabizo-Birek M., Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.
Google Scholar

Rawita-Gawroński F., Taras Szewczenko i Polacy, „Zdrój” 1918, nr 2, s. 55–58.
Google Scholar

Rawita-Gawroński F., Taras Szewczenko i Polacy, „Zdrój” 1918, nr 3, s. 89–92.
Google Scholar

Rawita-Gawroński F., Taras Szewczenko i Polacy, „Zdrój” 1918, nr 4, s. 118–120.
Google Scholar

Rawita-Gawroński F., Taras Szewczenko i Polacy, „Zdrój” 1918, nr 5, s. 154–157.
Google Scholar

Rawita-Gawroński F., Taras Szewczenko i Polacy, „Zdrój” 1918, nr 6, s. 183–185.
Google Scholar

Regiewicz A., Muzyka jako przestrzeń dyskursu imagologicznego. Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky, „Fìlologìčnij časopis” 2018, nr 2 (12), s. 110–118.
Google Scholar

Spólna A., Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej, Radom 2018.
Google Scholar

Stasiuk A., Nie ma ekspresów przy żółtych drogach, Wołowiec 2013.
Google Scholar

Stasiuk A., Osiołkiem, Wołowiec 2016.
Google Scholar

Syga T., Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza, Warszawa 1956.
Google Scholar

Szewczenko T., Kobziarz, przeł. P. Kupryś, Lwów–Lublin 2014.
Google Scholar

Zarębina M., O przekładach „Pana Tadeusza” na języki słowiańskie, „Stylistyka” 1998, nr 7, s. 67–92.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Maryjka, W. (2021). Mickiewicz – Stasiuk –Haydamaky. Literacko-muzyczne podróże po stepach Akermanu. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 139–150. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.07

Numer

Dział

Articles