Czy przekazy pieniężne wzmacniają rozwój finansowy na rynkach przejściowych?

Autor

  • Kunofiwa Tsaurai Ph.D., Associate Professor at the University of South Africa, Department of Finance, Risk Management and Banking, Pretoria, South Africa
  • Patience Hlupo Lecturer at Bindura University of Technology, Bindura, Zimbabwe

DOI:

https://doi.org/10.2478/cer-2019-0033

Słowa kluczowe:

przekazy pieniężne, rozwój finansowy, gospodarki przejściowe

Abstrakt

W artykule przeanalizowano (1) wpływ przekazów pieniężnych na rozwój finansowy oraz (2) zbadano czy interakcja między przekazami pieniężnymi a rozwojem kapitału ludzkiego miała wpływ na rozwój finansowy w gospodarkach przejściowych. Wykorzystano dynamiczne podejście GMM w oparciu o dane z okresu 1996–2014. Przyjęcie jako miar rozwoju finansowego wartości obrotów giełdowych, wolumenu obrotów na rynku akcji, kredytów krajowych dla sektora prywatnego udzielanych przez banki oraz rozwoju sektora obligacji publicznych, pozwoliło na wykazanie, że przekazy pieniężne miały nieistotny pozytywny wpływ na rozwój finansowy w gospodarkach przejściowych. Kiedy jako mierniki rozwoju finansowego przyjęto kapitalizację rynku akcji, kredyty krajowe dla sektora prywatnego udzielane przez sektor finansowy oraz rozwój sektora obligacji prywatnych, przekazy pieniężne nie miały istotnego negatywnego wpływu na rozwój finansowy. Zastosowanie wszystkich innych miar rozwoju finansowego, z wyjątkiem kapitalizacji rynku akcji (która dawała znak ujemny) pozwoliło na wykazanie, że interakcja między przekazami pieniężnymi a rozwojem kapitału ludzkiego miała nieznaczny pozytywny wpływ na rozwój finansowy. Wzywa się zatem gospodarki przejściowe, aby unikały nadmiernego polegania na wpływach z przekazów pieniężnych i na rozwoju kapitału ludzkiego jako źródłach rozwoju finansowego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abida, Z. and Sghaier, I.M. (2014), Remittances, Financial Development and Economic Growth: The Case of North African Countries, “Romanian Economic Journal”, 17 (51), pp. 137–170.
Google Scholar

Aggarwal, R., Demirguc‑Kunt, A. and Martinez Peria, M.S. (2006), Do workers’ remittances promote financial development? World Bank, (2014). “Annual Remittance Data”, in World Bank (ed.), Remittance Data, Washington D.C.
Google Scholar

Aggarwal, R., Demirgüç‑Kunt, A. and Peria, M.S.M. (2011), Do remittances promote financial development?, “Journal of Development Economics”, 96 (2), pp. 255–264.
Google Scholar

Agosin, M.R. and Machado, R. (2005), Foreign Investment in Developing Countries: Does it Crowd in Domestic Investment?, “Oxford Development Studies”, 33 (2), pp. 149–162.
Google Scholar

Ajilore, T. and Ikhide, S. (2012), A bounds testing analysis of migrant remittances and financial development in selected Sub‑Sahara African countries, “Review of Finance & Banking”, 4 (2), pp. 79–96.
Google Scholar

Almalki, A. and Batayneh, K. (2015), The relationship between inflation and financial development in Saudi Arabia, Proceedings of the Australasian Conference on Business and Social Science 2015, Sydney (in partnership with The Journal of Developing Areas), pp. 421–427.
Google Scholar

Ambrosius, C. (2011), Remittances and financial sector development. Lessons from the Salvadoran case, “Savings and Development”, 35 (1), pp. 1–27.
Google Scholar

Arcand, J.L., Berkes, E. and Panizza, U. (2015), Too Much Finance?, “Journal of Economic Growth”, 20 (2), pp. 105–48.
Google Scholar

Arellano, M. and Bond, S. (1991), Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, “The Review of Economic Studies”, 58 (2), pp. 277–297.
Google Scholar

Azam, M. and Raza, S.A. (2016), Do workers’ remittances boost human capital development, “Pakistan Development Review”, 55 (2), pp. 123–150.
Google Scholar

Becker, G.S. (1964), Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, University of Chicago Press, Chicago.
Google Scholar

Bettin, G. and Zazzaro, A. (2012), Remittances and financial development: substitutes or complements in economic growth?, “Bulletin of Economic Research”, 64 (4), pp. 509–536.
Google Scholar

Bhattacharya, M., Inekwe, J. and Paramati, S.R. (2018), Remittances and financial development: empirical evidence from heterogeneous panel of countries, “Applied Economics”, 50 (38), pp. 4099–4112.
Google Scholar

Bittencourt, M. (2008), Inflation and Financial Development: Evidence from Brazil, Working Papers 67, Economic Research Southern Africa.
Google Scholar

Bongini, P., Iwanicz‑Drozdowska, M., Smaga, P. and Witkowski, B. (2017), Financial Development and Economic Growth: The Role of Foreign‑Owned Banks in CESEE Countries, “Sustainability”, 9 (3), p. 335.
Google Scholar

Brown, R.P., Carmignani, F. and Fayad, G. (2013), Migrants’ remittances and financial development: Macro‐and micro‐level evidence of a perverse relationship, “The World Economy”, 36 (5), pp. 636–660.
Google Scholar

Cherono, M.R. (2013), The effect of remittances and financial development on private investment in Kenya.
Google Scholar

Chindo, S. and Rahim, A.S. (2017), Air pollution and life expectancy in G7 countries: An application of panel dynamic ordinary least squares (DOLS) approach, Kuala Lumpur International Communication, Education, Language and Social Science Conference.
Google Scholar

Choi, I. (2003), Unit root tests for panel data, “Journal of International Money and Finance”, 20 (2), pp. 249–272.
Google Scholar

Chowdhury, M. (2016), Financial development, remittances and economic growth: Evidence using a dynamic panel estimation, “The Journal of Applied Economic Research”, 10 (1), pp. 35–54.
Google Scholar

Cojocaru, L., Falaris, E.M., Hoffman, S.D. and Miller, J.B. (2016), Financial system development and economic growth in transition economies: New empirical evidence from the CEE and CIS countries, “Emerging Markets Finance and Trade”, 52 (1), pp. 223–236.
Google Scholar

Coulibaly, D. (2015), Remittances and financial development in Sub‑Saharan African countries: A system approach, “Economic Modelling”, 45, pp. 249–258.
Google Scholar

Das, A. (2009), The Effect of Transfers on Investment and Economic Growth: Do Remittances and Grants Behave Similarly? Memo, University of Manitoba.
Google Scholar

Demetriades, P.O. and Rousseau P.L. (2015), The Changing Face of Financial Development, Department of Economics Working Paper No. 15/20, University of Leicester.
Google Scholar

Demirgüç‑Kunt, A., Córdova, E.L., Peria, M.S.M. and Woodruff, C. (2011), Remittances and banking sector breadth and depth: Evidence from Mexico, “Journal of Development Economics”, 95 (2), pp. 229–241.
Google Scholar

Dorrucci, E. Meyer‑Cirkel, A. and Santabarbara, D. (2009), Domestic development in emerging economies: evidence and implications, European Central bank, Occasional paper series, No. 102.
Google Scholar

Esteves, R. and Khoudour‑Castéras, D. (2011), Remittances, capital flows and financial development during the mass migration period, 1870–1913, “European Review of Economic History”, 15 (3), pp. 443–474.
Google Scholar

Freund, C. and Spatafora, N. (2008), Remittances, transaction costs, and informality, “Journal of Development Economics”, 86 (2), pp. 356–366.
Google Scholar

Fromentin, V. (2015), Migrant’s remittances and Financial Development in Latin America and the Caribbean countries: A dynamic approach, Cahier de Recherche, pp. 2–27.
Google Scholar

Giuliano, P. and Ruiz‑Arranz, M. (2009), Remittances, financial development, and growth, “Journal of Development Economics”, 90 (1), pp. 144–152.
Google Scholar

Gupta, S., Pattillo, C.A and Wagh, S. (2009), Effect of Remittances on Poverty and Financial Development in Sub‑Saharan Africa, “World Development”, 37 (1), pp. 104–115.
Google Scholar

Huybens, E. and Smith, B. (1999), Inflation, financial markets and long-run real activity. “Journal of Monetary Economics”, 43 (2), pp. 283-315.
Google Scholar

Im, K. S., Pesaran, M.H. and Shin, Y. (2003), Testing unit roots in heterogeneous panels, “Journal of Econometrics”, 115 (1), pp. 53–74.
Google Scholar

International Monetary Fund (2015). World Economic Outlook: Adjusting to Lower Commodity Prices. Washington (October).
Google Scholar

Kao, C. (1999), Spurious regression and residual –based tests for co‑integration in panel data, “Journal of Econometrics”, 90, pp. 1–44.
Google Scholar

Karikari, N.K., Mensah, S. and Harvey, S.K. (2016), Do remittances promote financial development in Africa?, “SpringerPlus”, 5 (1), pp. 1–21.
Google Scholar

Kimani, K. and Mutuku, M. (2013), Inflation Dynamics on the Overall Stock Market Performance: The Case of Nairobi Securities Exchange in Kenya, “Economics and Finance Review Journal”, 2 (11), pp. 1–11.
Google Scholar

Kumar, R.R., Stauvermann, P.J., Patel, A. and Prasad, S. (2018), The effect of remittances on economic growth in Kyrgyzstan and Macedonia: accounting for financial development, “International Migration”, 56 (1), pp. 95–126.
Google Scholar

Levin, A., Lin, C.F. and Chu, C.S.J. (2002), Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite‑sample properties, “Journal of Econometrics”, 108 (1), pp. 1–24.
Google Scholar

Lucas, R.E.B. and Stark, O. (1985), Motivations to remit: Evidence from Botswana, “Journal of Political Economy”, 93, pp. 901–918.
Google Scholar

Madala, G.S. and Wu, S. (1999), A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, Special Issue, pp. 631–652.
Google Scholar

Mallick, H. (2012), Inflow of remittances and private investment in India, “The Singapore Economic Review”, 57 (01), 1250004.
Google Scholar

Mbaye, L. (2016), Working Paper 232‑Remittances and Access to rural credit markets Evidence from Senegal, African Development Bank.
Google Scholar

Mbulawa, S. (2015), Determinants of economic growth in Southern Africa development community: The role of institutions, “Applied Economics and Finance”, 2 (2), pp. 91–102.
Google Scholar

McKinnon R.I. (1973), Money and capital in economic development, Brookings Institute, Washington, D. C.
Google Scholar

Meisenberg, G. and Lynn, R. (2011), Intelligence: A measure of human capital in nations, “The Journal of Social, Political and Economic Studies”, 36 (4), pp. 421–454.
Google Scholar

Misun, J. and Tomsik, V. (2002), Does Foreign Direct Investment Crowd in or Crowd Out Domestic Investment, “Eastern European Economics”, 40 (2), 38–56.
Google Scholar

Mundaca, B.G. (2009), Remittances, financial market development, and economic growth: the case of Latin America and the Caribbean, “Review of Development Economics”, 13 (2), pp. 288–303.
Google Scholar

Nor, N.H.H.M, Ripain, N. and Ahmad, N.W. (2015), Financial development and FDI‑Growth nexus: Panel Analysis, Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah, pp. 435–446.
Google Scholar

Rajan, R.G. and Zingales, L. (2003), The great reversals: The politics of financial development in the twentieth century, “Journal of Financial Economics”, 69 (2), pp. 5–50.
Google Scholar

Rapoport, H. and Docquier, F. (2005), The Economics of Migrants’ Remittances, IZA discussion papers, Institute for the Study of Labor (IZA).
Google Scholar

Ratha, D., Eigen‑Zucchi, C. and Plaza, S. (2016), Migration and remittances Factbook 2016, ed. World Bank Group (World Bank Publications).
Google Scholar

Robinson, J. (1952), The generalization of the general theory, in the rate of interest and other essays. London: Macmillan.
Google Scholar

Romer, P. (1986), Increasing returns and long run economic growth, “Journal of Political Economy”, 94 (5), pp. 1002–1037.
Google Scholar

Satrovic, E. (2017), Financial Development and Human Capital in Turkey: ARDL Approach, “Cappadocia Academic Review”, 1 (2), pp. 1–15.
Google Scholar

Shahzad, S.J.H., Adnan, N., Sajid, A.L.I. and Naveed, R.A.Z.A. (2014), Impact of Remittances On Financial Development In South Asia, “Review of Economic and Business Studies”, 7 (2), pp. 11–29.
Google Scholar

Sogut, E. (2008), The determinants of Financial development and private sector credits: Evidence from panel data, Middle East Technical University, Masters thesis.
Google Scholar

Stahl, C.W. (1982), Labour emigration and economic development, “International Migration Review”, 16 (4), pp. 869–899.
Google Scholar

Tsaurai, K. (2018), FDI‑led financial development hypothesis in emerging markets: the role of human capital development, “International Journal of Education Economics and Development”, 9 (2), pp. 109–123.
Google Scholar

Wahid, M.N.A., Shahbaz, M. and Azim, P. (2011), Inflation and financial sector correlation: The case of Bangladesh, “International Journal of Economics and Financial Issues”, 14 (2), pp. 145–152.
Google Scholar

Williams, K. (2016), Remittances and Financial Development: Evidence from Sub‐Saharan Africa, “African Development Review”, 28 (3), pp. 357–367.
Google Scholar

World Bank (2006), Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances.
Google Scholar

Yang, D. (2008), International Migration, remittances and household investment: Evidence from Philippine Migrants’ Exchange Rate Shocks, “Economic Journal”, 118 (528), pp. 591–630.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Tsaurai, K., & Hlupo, P. (2019). Czy przekazy pieniężne wzmacniają rozwój finansowy na rynkach przejściowych?. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 22(4), 73–89. https://doi.org/10.2478/cer-2019-0033

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora