Opłaty

Opłata za publikację w Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe


Koszt opublikowania artykułu wynosi:

  • 500 PLN + 23% VAT: osoby spoza UŁ, pracownicy UŁ bez finansowania UŁ
  • 500 PLN: pracownicy UŁ z finansowaniem UŁ,
  • 150 USD + 23% VAT: zagraniczne osoby fizyczne i firmy.

Opłaty za publikację należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania od redakcji maila z informacją o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji (po akceptacji recenzentów oraz redaktora naczelnego).

Wraz z mailem otrzymają Państwo formularz, który należy uzupełnić danymi niezbędnymi do wystawienia faktury, podpisać i odesłać niezwłocznie jego skan na adres: comparative@uni.lodz.pl.


Wpłaty należy dokonać na konto:

  • IBAN: PL 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
  • KOD SWIFT: PKOPPLPW
  • Nazwa i adres banku: Bank PeKaO II O/Łódź, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
  • Nazwa i adres beneficjenta: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
  • Tytuł przelewu: publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie CER (Vol. ….,   No. ….., imię i nazwisko autora/autorów)

Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura na płatnika, której skan zostanie przesłany mailem. Na żądanie dokument w formie papierowej może zostać przesłany pocztą na wskazany w formularzu adres.