Oświadczenie autora artykułu

 

Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Autor podpisuje z Wydawnictwem UŁ oświadczenie autorskie w języku polskim lub w języku angielskim.