Indeksowanie

Czasopismo Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta
Baidu Scholar
BazEkon
Biblioteka Nauki
Cabell's Directory
CNPIEC
CEEOL
CEJSH
Celdes
CEON Biblioteka Nauki
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
EconBiz
EconLit
ECONIS
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB
EuroPub
Genamics JournalSeek
Google Scholar
Index Copernicus
J-Gate
Journal Guide
JournalTOCs
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
MIAR
Microsoft Academic
Naviga (Softweco)
PBN Polska Bibliografia Naukowa
POL-index
Primo Central (ExLibris)
ProQuest (relevant databases)
Publons
ReadCube
Research Papers in Economics (RePEc)
ResearchGate
SCImago (SJR)
SCOPUS (Elsevier)
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
Web of Science – Emerging Sources Citation Index
Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
WanFang Data
WorldCat (OCLC)

Czasopismo Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.