Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 71
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 86
Liczba otrzymanych recenzji – 80
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 52%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – około 9 miesiecy