Instrukcja redakcyjna

Prosimy o przesyłanie artykułów w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi edytorskimi na adres poczty elektronicznej czasopisma:

comparative@uni.lodz.pl

W przypadku prac doktorantów wymagana jest opinia promotora wraz z rekomendacją.

Nadsyłane artykuły powinny uwzględniać  aspekty porównawcze.

Należy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi reguł zachowania rzetelności naukowej oraz stosownym oświadczeniem autora, a także z oświadczeniem Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 42 635 55 42, 42 635 53 63 lub przesyłając zapytanie na ww. adres e-mail.