Archiwum

 • Tom 20 Nr 4 (2017)

  Zadanie „ Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 • Tom 20 Nr 3 (2017)

  Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’” finansowane w ramach umowy 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Tom 20 Nr 2 (2017)

  Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’” finansowane w ramach umowy 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Tom 20 Nr 1 (2017)

  Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’” finansowane w ramach umowy 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

   

 • Tom 19 Nr 5 (2016)

  Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’” finansowane w ramach umowy 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Tom 19 Nr 4 (2016)

  Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’” finansowane w ramach umowy 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Tom 19 Nr 3 (2016)

  Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’” finansowane w ramach umowy 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Tom 19 Nr 2 (2016)

  Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’” finansowane w ramach umowy 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

1-25 z 53