Rozwój kapitału ludzkiego, przekazy pieniężne i ubóstwo w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej: co mówią nam dane?

Autor

  • Kunofiwa Tsaurai Ph.D., Full Professor at the University of South Africa, Department of Finance Risk Management and Banking, Pretoria, South Africa https://orcid.org/0000-0001-8041-1181

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.02

Słowa kluczowe:

rozwój kapitału ludzkiego, przekazy pieniężne, ubóstwo, analiza danych panelowych

Abstrakt

Opracowanie przedstawia analizę wpływu rozwoju kapitału ludzkiego na poziom ubóstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC) przy użyciu dynamicznych uogólnionych metod momentów (GMM), metody efektów stałych, efektów losowych i metody pooled OLS na podstawie danych panelowych z okresu 2008–2019. Wykorzystując te same metody analizy danych panelowych i zestaw danych, zbadano również wpływ komplementarności między rozwojem kapitału ludzkiego a osobistymi przekazami pieniężnymi na ubóstwo w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Powodem podjęcia tego tematu był fakt, że dostępna na ten temat literatura jest niepełna, rozbieżna i bardzo sprzeczna. Poziom ubóstwa z roku poprzedniego, przekazy pieniężne, interakcje między rozwojem kapitału ludzkiego a przekazami pieniężnymi, otwartość na handel, bezrobocie i częściowo rozwój finansowy znacznie zwiększyły wskaźniki śmiertelności niemowląt w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej. Z drugiej strony stwierdzono, że rozwój kapitału ludzkiego, rozwój infrastruktury i częściowo rozwój finansowy zmniejszyły wskaźniki śmiertelności niemowląt. Wyniki te oznaczają, że rozwój kapitału ludzkiego, rozwój finansowy i rozwój infrastruktury ograniczyły ubóstwo w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej w badanym okresie. W związku z tym wzywa się kraje Europy Środkowej i Wschodniej do opracowania i wdrożenia polityki rozwoju finansowego, rozwoju infrastruktury i rozwoju kapitału ludzkiego w celu zwalczania ubóstwa. Przyszłe badania empiryczne mogłyby również wykazać, przy jakim poziomie rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju finansowego i infrastrukturalnego możliwa byłaby znacząca redukcja ubóstwa w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adekoya, O.D. (2018), Impact of human capital development on poverty alleviation in Nigeria, “International Journal of Economics and Management Sciences”, 7 (4), pp. 1–8.
Google Scholar

Afzal, M., Malik, M.E., Begum, I., Sarwar, K., Fatima, H. (2010), Relationship among education, poverty and economic growth in Pakistan: An Econometric analysis, “Journal of Elementary Education”, 22 (1), pp. 23–45.
Google Scholar

Ahmad, R., Bashir, F., Hussain, A. (2018), Human capital, governance and poverty reduction: A panel data analysis, “Review of Economics and Development Studies”, 4 (1), pp. 103–113, https://doi.org/10.26710/reads.v4i1.285
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26710/reads.v4i1.285

Anyanwu, J.C., Erhijakpor, A.E.O. (2010), Do international remittances affect poverty in Africa?, “African Development Review”, 22 (1), pp. 51–91, https://doi.org/10.1111​/j.1467-8268.2009.00228.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2009.00228.x

Awan, M.S., Iqbal, N., Waqas, M. (2011), The impact of human capital on urban poverty: The case of Sargodha City, “Journal of Sustainable Development”, 4 (1), pp. 143–150, https://doi.org/10.5539/jsd.v4n1p143
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5539/jsd.v4n1p143

Aye, G.C., Edoja, P.E. (2017), Effect of economic growth on C02 emission in developing countries: Evidence from a dynamic panel threshold model, “Cogent Economics and Finance”, 5 (1), pp. 1–22, https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1379239
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1379239

Azher, B.A. (1995), Rural savings: Their magnitude, determinants and mobilization, “Pakistan Development Review”, 34 (4), pp. 779–786, https://doi.org/10.30541/v3​4i4IIpp.779-788
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.30541/v34i4IIpp.779-788

Babasanya, A.O., Oseni, L.O., Subair, A.S. (2018), Human capital development: A catalyst for achieving SDGS in Nigeria, “Acta Universitatis Danubius. Oeconomica”, 14 (4), pp. 25–41.
Google Scholar

Bidemi, O.J., Sylvester, U., Bright, A.K. (2018), Human capital investment and poverty reduction in Nigeria, “International Journal of Research in Business, Economics and Management”, 2 (1), pp. 104–115.
Google Scholar

Boukhatem, J. (2016), Assessing the direct effect of financial development on poverty reduction in a panel of low and middle‑income countries, “Research in International Business and Finance”, 37, pp. 214–230, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.008

Cattaneo, C. (2005), International migration and poverty: A cross country analysis, “World Economy”, 32 (8), pp. 1180–1202, https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2009​.01178.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2009.01178.x

Chaudhry, I.S., Rahman, S. (2009), The impact of gender inequality in education on rural poverty in Pakistan: An empirical analysis, “European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences”, 15, pp. 174–188.
Google Scholar

Chukwubudom, C.J. (2016), Impact of human capital development on poverty reduction in Nigeria, Munich Personal RePEc Archive Paper Number 74696.
Google Scholar

Daepp, M.I.G., Arcaya, M.C. (2017), The effect of health on socioeconomic status: using instrumental variables to revisit a successful randomized controlled trial, “Economics & Human Biology”, 27, pp. 305–314, https://doi.org/10.1016/j.ehb.2017.09.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ehb.2017.09.002

David, O.O.K., Awe, E.O., Sesan, A. (2018), Perceived relation of human capital development and poverty alleviation in Nigeria (1970–2016): A linear probability model approach, “International Journal of Development Research”, 8 (3), pp. 19687–19694.
Google Scholar

Ewubare, D.B., Mark, T. (2018), Human capital development and poverty reduction in Nigeria, “The Asian Institute of Research Journal of Economics and Business”, 1 (2), pp. 150–163, https://doi.org/10.31014/aior.1992.01.02.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31014/aior.1992.01.02.13

Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y. (2003), Testing unit roots in heterogeneous panels, “Journal of Econometrics”, 115 (1), pp. 53–74, https://doi.org/10.1016/S0304-4076​(03)00092-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7

Jahan, S., McCleery, R. (2005), Making infrastructure work for the poor: Synthesis report of four country studies – Bangladesh, Senegal, Thailand and Zambia, UNDP, New York.
Google Scholar

Kao, C. (1999), Spurious regression and residual‑based tests for co‑integration in panel data, “Journal of Econometrics”, 90 (1), pp. 247–259, https://doi.org/10.1016/S03​04-4076(98)00023-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00023-2

Levin, A., Lin, C.F., Chu, C.S.J. (2002), Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite‑sample properties, “Journal of Econometrics”, 108 (1), pp. 1–24, https://doi.org​/10.1016/S0304-4076(01)00098-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7

Olopade, B.C., Okodua, H., Oladosum, M., Asaleye, A.J. (2019), Human capital and poverty reduction in OPEC member countries, “Heliyon”, 5, pp. 1–7.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02279

Oshio, T. (2019), Exploring the health‑relevant poverty line: a study using the data of 663,000 individuals in Japan, “International Journal of Equity Health”, 18, pp. 98–112, https://doi.org/10.1186/s12939-019-1118-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1186/s12939-019-1118-8

Pradhan, B.K., Mahesh, M. (2014), Impact of trade openness on poverty: A panel data analysis of a set of developing countries, “Economic Bulletin”, 34 (4), pp. 2208–2219.
Google Scholar

Rajan, R., Zingales, L. (1998), Financial dependence and growth, “American Economic Review”, 88 (2), pp. 560–586.
Google Scholar

Sajjad, W., Saqib, S.E., Ali, M., Khan, M. (2019), An empirical analysis of education, earning and household expenditure financing. The case of Swabi district, “Journal of Geography and Social Sciences”, 1 (1), pp. 17–29.
Google Scholar

Tembo, J. (2018), Regional financial integration and its impact on financial sector development: The case of Southern Africa, Unpublished Doctoral Thesis, University of South Africa, Pretoria.
Google Scholar

Tsaurai, K. (2021), Is economic growth a panacea for poverty reduction in emerging markets?, “The Journal of Developing Areas”, 55 (2), pp. 22–41, https://doi.org/10​.1353/jda.2021.0041
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/jda.2021.0041

Wang, Q., Hua, Y., Tao, R., Moldovan, N. (2021), Can health human capital help the Sub‑Saharan Africa out of the poverty trap? An ARDL model approach, “Original Research”, 9, pp. 1–11, https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.697826
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.697826

Winters, P., Chiodi, V. (2008), Human capital investment and long‑term poverty reduction in rural Mexico, Paris School of Economics Working Paper Number 2008–51.
Google Scholar

Wisniewski, M., and Stead, R. (1996), Foundation quantitative methods for business, Pitman Publishing, London.
Google Scholar

Opublikowane

2022-03-22

Jak cytować

Tsaurai, K. (2022). Rozwój kapitału ludzkiego, przekazy pieniężne i ubóstwo w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej: co mówią nam dane?. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(1), 23–38. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.02

Numer

Dział

Artykuły