Prekursorki edukacji/oświaty dorosłych / pracy społecznej w pokoleniu historycznym Radlińskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.14

Słowa kluczowe:

biografia ponadindywidualna, pokolenie historyczne, prekursorki edukacji/oświaty dorosłych / pracy społecznej, Helena Radlińska

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza biografii ponadindywidualnych jedenastu prekursorek edukacji, oświaty dorosłych, pracy społecznej, które żyły i działały w drugiej połowie XIX w. i pierwszej połowie XX w. w kilku europejskich krajach frankofońskich (Belgii Francji, Szwajcarii) oraz w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W tekście przyjmuje się, że linie biograficzne, które można wyprowadzić z lektury tych opisów życia i aktywności, pozwalają skonstruować wyobrażenie o tych wybitnych kobietach, działających na przełomie wieków i tworzących symbolicznie ujmowane pokolenie historyczne. Jego uczestniczką była też Helena Radlińska. Biografie te zebrane zostały przez zespół badaczy skupionych w sieci Recherche en éducation et Formation (REF) i opublikowane w analizowanej w tym tekście książce, przygotowanej pod redakcją Françoise F. Laot, Claudie Solar (2018b).

Biogram autora

Ewa Marynowicz-Hetka - Uniwersytet Łódzki

Ewa Marynowicz-Hetka – pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, d.h.c. Uniwersytetu w Ostrawie. Redaktor naczelny czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, wydawanego przez Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą namysłu nad podstawami działania pedagoga społecznego w polu praktyki, kształcenia do profesji społecznych i działania w polu pracy socjalnej/społecznej, epistemologicznych i metodologicznych przesłanek konstruowania narzędzi analizy aktywności w polu praktyki. Ostatnio ukazały się jej książki: Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki (2019), Social Pedagogy: Comprehending Activity in the Field of Practice (2020).

Bibliografia

Balińska M. A. (2012[1995]) Ludwik Rajchman. Życie w służbie ludzkości, tłum. M. Braunstein, M. Krasicki, przedmowa B. Geremek, Warszawa,Wydawnictwo Studio EMKA.
Google Scholar

Bourdieu P. (2004) Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Éditions Raisons d’agir.
Google Scholar

Coenen M.-T. (2018) Victoire Cappe: syndicalisem et formation, les deux leviers de ľautonomie des travailleuses w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 183–204.
Google Scholar

Droux J. (2018) Margueritte Champendal:entrepreneure en santé et pionnière de ľéducation des femmes à ľhygiène w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 129–146.
Google Scholar

Éloy J. (2018) Marie – Jeanne Bascot,éducatrice du voisinage w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 147–162.
Google Scholar

Ernaux A. (2008) Les Années, Paris, Gallimard.
Google Scholar

Ernaux A. (2022) Lata, tłum. M.Budzińska, K. Jarosz, Wydawnictwo Czarne.
Google Scholar

Gubin E., Jacques C., Rochefort F., Studer B., Theébaud F., Zancarini-fournel M. (red.) (2004) Le siècle des féminismes, przedmowa M. Perrot, Paris, Les éditions de l’Atelier - Éditions ouvrières.
Google Scholar

Groutel E. (2013) Follet. Un management au service de la société, Paris, Humanisme et Organisations.
Google Scholar

Hunyadi M.-É. (2018) Caroline Spurgeon, Virginia Gildersleeve et la promotion des carrières intelluctuelles féminines w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 109–128.
Google Scholar

Jullien F. (2020) Politique de la décoïncidence, Paris, ĽHerne.
Google Scholar

Laot F. F. (2018) Jean Deroin et ľéducation mutuelle des femmes et des prolétaires w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 31–50.
Google Scholar

Laot F. F., Solar C. (2018a) Introduction.Rechercher des pionnières à la croisée des chemins de ľhistoire de ľéducation des adultes w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 13–29.
Google Scholar

Laot F. F., Solar C. (red.) (2018b) Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, Paris, L’Harmattan.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E., Laot F. F. (2018) Éducation des adultes et progrès social selon Helena Radlińska w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 163–182.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E., Laot F. F. (2022) Edukacja/oświata dorosłych i postęp społeczny wedlug Heleny Radlińskiej, tłum. E. Marynowicz-Hetka, „Nauki o Wychowaniu.Studia Interdyscyplinarne”, nr 2(15), s. 202–219, https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.11

Montémont V. (2011) Les Années : vers une autobiographie sociale w: Annie Ernaux : se perdre dans l’écriture de soi, D. Bajomée, J. Dor (red.), Paris, Klincksieck, s. 117–132.
Google Scholar

Naumiuk A. (2016) Jane Adams i jej koncepcja pracy w środowisku społecznym, „Pedagogika Społeczna”, nr 3(61), s. 37–54.
Google Scholar

Perrot M., Duby G., Thébaud F. (red.) (2002) Histoire des femmes en Occident, t. 5, Paris, Perrin.
Google Scholar

Pinto E. (2006) Autobiographie, Confessions impersonnelles, auto-analyse, „Questions de communication”, nr 9, s. 435–453, https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.7946
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.7946

Roland E. (2018) Isabelle et Zoé Gatti de Gamond et ľéducation libérale des femmes en Belgique au XIXème siècle w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 51–70.
Google Scholar

Rogers R. (2018) Préface. Chercher les femmes dans ľéducation des adultes w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 5–12.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7591/9781501701573-002

Solar C. (2018) Pour une vraie démocratie : Mary Follet et les écoles du soir, w : Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 89–108.
Google Scholar

Strasser A. (2012) L’énonciation dans les années. Quand les pronoms conjuguent mémoire individuelle et mémoire collective, „Roman 20-50”, nr 2(54), s. 165–175, https://doi.org/10.3917/r2050.054.0165
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3917/r2050.054.0165

Thébaud F. (2007) Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Editions, https://doi.org/10.4000/books.enseditions.6516
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/books.enseditions.6516

Thivend M. (2018) Élise Luquin, une pionnière de la formation commerciale féminine en France dans la seconde moitié du XIX ème siècle w: Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, F. F. Laot, C. Solar (red.), Paris, L’Harmattan, s. 71–88.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Marynowicz-Hetka, E. (2022). Prekursorki edukacji/oświaty dorosłych / pracy społecznej w pokoleniu historycznym Radlińskiej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 259–270. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.14

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>