„Myśląc transformacje” – wprowadzenie w problematykę

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.02

Słowa kluczowe:

transformacje, myśleć transformacje, profesjonalizacja, praca zespołowa

Abstrakt

Tekst przedstawia zawartość numeru tematycznego poświęconego refleksji nad zagadnieniem „myśleć transformacje”, związanym z procesami profesjonalizacji i w sposób bardziej ogólny także z powiązanymi wzajemnie transformacjami aktywności oraz podmiotów przebiegającymi w ich aktywnościach i poprzez nie.

Biogramy autorów

Jean-Marie Barbier - Conservatoire National des Arts et Métiers, Chaire Unesco – ICP, Paris, France

Barbier Jean-Marie, profesor emeritus w Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, specjalista w dziedzinie edukacji dorosłych, analizy aktywności i procesów konstruowania doświadczenia. W badaniach, kształceniu i działaniu profesjonalnym przyjmuje paradygmat określany jako „odkrycie aktywności” (entrée activité). Jest doktorem honoris causa Université Catholique w Louvain. Wraz z Augustin Mutuale jest odpowiedzialny za Katedrę UNESCO ‘Formation Professionnelle, Construction Personnelle, Transformations Sociales’, w Institut Catholique w Paryżu. Jest przewodniczącym Biennale Internationale de l’Education, de la Formation et des Pratiques Professionnelles.

Ewa Marynowicz-Hetka - Uniwersytet Łódzki, Polska

Marynowicz-Hetka Ewa, pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Ostrawie. Zainteresowania badawcze obejmują: namysł nad podstawami działania pedagoga społecznego w polu praktyki; kształcenie do profesji społecznych i działania w polu pracy socjalnej/społecznej; epistemologiczne i metodologiczne przesłanki konstruowania narzędzi analizy aktywności w polu praktyki. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” wydawanego przez Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bibliografia

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2017) Vocabulaire ďanalyse des activités. Penser les conceptualisations ordinaires, Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Barbier J.-M., Durand M. (red.) (2018) Représenter/transformer, Débats en analyse des activités, współpraca C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, ĽHarmattan.
Google Scholar

Jullien F. (2009) Les transformations silencieuses, Paris, Grasset.
Google Scholar

Jullien F. (2017) Une seconde vie. Commencer véritablement d’exister, Paris, Grasset.
Google Scholar

Lavoisier A. (2001) Traktat podstawowy chemii, tłum. R. Mierzecki, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2001-t10-n1_(19)/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2001-t10-n1_(19)-s7-122/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2001-t10-n1_(19)-s7-122.pdf [dostęp: 2.04.2016].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Barbier, J.-M., & Marynowicz-Hetka, E. (2021). „Myśląc transformacje” – wprowadzenie w problematykę. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 15–19. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.02

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>