Metoda Urban Futures – realne wsparcie w planowaniu rozwoju miast?

Autor

  • Iwona Pielesiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej https://orcid.org/0000-0002-8396-8230
  • Agnieszka Ogrodowczyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej https://orcid.org/0000-0002-1130-8962

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.06

Słowa kluczowe:

Urban Futures, rozwój miast, prężność miejska, wsparcie dla planowania

Abstrakt

W artykule omówiono dotychczas mało znaną na gruncie polskim metodę Urban Futures, pozwalającą m.in. na ocenę prężności rozwiązań na rzecz rozwoju miast. Z jednej strony szczegółowo przedstawiono w nim procedurę postępowania, a z drugiej – krytycznie oceniono możliwości jej zastosowania. Było to możliwe dzięki praktycznemu testowaniu podczas warsztatów zrealizowanych w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Metoda jest dosyć pracochłonna, mniej zalecana do dużych jednostek osadniczych i bardzo złożonych inicjatyw, a w pewnych warunkach ujawnić się może także jej nadmierny subiektywizm. Z drugiej strony jednak oferuje ona realne wsparcie dla planistów, poszerzając ich horyzonty analityczne, co jest szczególnie istotne w kwestii niepewności odnośnie przyszłego stanu zasobów przyrodniczych oraz trajektorii rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bailey I., Hopkins R., Wilson G., 2010, Some things old, some things new: The spatial representations of politics of change of the peak oil relocalisation movement, “Geoforum” 41, s. 595-605.
Google Scholar

Bosher L., 2008, Hazards and the Built Environment: Attaining Built-in Resilience, Routledge, London.
Google Scholar

Boyko C. T. i in., 2012, Benchmarking sustainability in cities: The role of indicators and future scenarios, “Global Environmental Change” 22(1), s. 245–254.
Google Scholar

Chandler D., 2014, Resilience: The governance of complexity, Routledge, London.
Google Scholar

Coaffee J., 2006, From counter-terrorism to resilience. European Legacy, “Journal of the International Society for the Study of European Ideas” 1(4), s. 389-403.
Google Scholar

Coaffee J., Lee P., 2016, Urban resilience, Planning for risk, crisis and uncertainty, Plagrave Macmillian, Londyn.
Google Scholar

Coaffee, J. i in, 2008. The Everyday Resilience of the City, Palgrave Macillian, London.
Google Scholar

Cooper R., Evans G., Boyko C.T., 2009, Designing Sustainable Cities, Blackwell Publishing, Oxford.
Google Scholar

EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council), 2011, online www.epsrc.ac.uk, dostęp: 02.03.2019.
Google Scholar

Evans B., Reid, J., 2014, Resilient life: The art of living dangerously, Polity Press, Cambridge.
Google Scholar

Fisher T., 2013, Designing to Avoid Disaster, Routledge, London.
Google Scholar

Gallopin G., i in., 1997, Branch Points: Global Scenarios and Human Choice, “PoleStar Series” 7, Stockholm Environment Institute, Stockholm.
Google Scholar

GSG (Global Scenario Group), 2011, online www.gsg.org dostęp: 13.03.2019.
Google Scholar

Hopkins R., 2008, The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience, UIT Cambridge Limited, Cambridge.
Google Scholar

Hopkins R., 2011, The Transition Companion: Making Your Community More Resilient in Uncertain Times, Chelsea Green Publishing.
Google Scholar

Hunt D. i in., 2012, Urban futures and the code for sustainable homes, “Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Engineering Sustainability” 165(1), s. 37–58.
Google Scholar

Hunt D. i in., 2013, Scenarios analysis through a futures performance framework, “Engineering Sustainability” 166(5), s. 258-271.
Google Scholar

Jha A. K., Brecht, H., 2012, Building urban resilience in East Asia, “An eye on East Asia and Pacific” 8, World Bank, Washington.
Google Scholar

Lombardi D. R. i in., 2008, Implementing Sustainability: Lessons Learned for Urban Regeneration, online http://www.esr.bham.ac.uk/LessonsLearnedFlyer.pdf Dostęp: 15.03.2019.
Google Scholar

Lombardi D. R. I in., 2011, Elucidating sustainability sequencing, tensions and tradeoffs in development decision-making, “Environment and Planning B: Planning and Design” 38(6), s. 1105–1121.
Google Scholar

Lombardi D. R. i in., 2012, Designing resilient cities. A guide to good practice, IHS BRE Press, Bracknell.
Google Scholar

Porter L., Davoudi, S., 2012, The politics of resilience for planning: A cautionary note, “Planning Theory & Practice” 13(2), s. 329-333.
Google Scholar

Raskin P., 2005, Global scenarios and the millennium ecosystem assessment: an historic overview, “Ecosystems” 8(2), s. 133–142.
Google Scholar

Raskin P. i in., 1998, Bending the Curve: Toward Global Sustainability, “PoleStar Series Report” 8, Stockholm Environment Institute, Stockholm.
Google Scholar

Raskin P. i in., 2002, Great Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead, “PoleStar Series Report” 10, Stockholm Environment Institute, Stockholm.
Google Scholar

Rogers C. i in., 2012, The urban futures methodology applied to urban regeneration, “Engineering Sustainability” 165 (1), s. 5-20.
Google Scholar

Scott M., 2013, Living with flood risk, “Planning Theory and Practice” 14, s. 103-140.
Google Scholar

Vale L. J., Campanella, T.J., 2005, The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar

Walker B., Salt, D., 2006, Resilience thinking: Sustaining ecosystems and people in a changing world, Island Press, Washington.
Google Scholar

Walsh B., 2013, Adapt or die: Why the environmental buzzword of 2013 will be resilience, online https://science.time.com/2013/01/08/adapt-or-die-why-the-environmental-buzzword-of-2013-will-be-resilience/ dostęp: 17.03.2018.
Google Scholar

Zolli A., Healy, A. M., 2014, Resilience: Why things bounce back, Headline: London.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-21

Jak cytować

Pielesiak, I., & Ogrodowczyk, A. (2020). Metoda Urban Futures – realne wsparcie w planowaniu rozwoju miast?. Space – Society – Economy, (31), 105-120. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.06

Numer

Dział

Articles