Metoda Urban Futures – realne wsparcie w planowaniu rozwoju miast?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.06

Słowa kluczowe:

Urban Futures, rozwój miast, prężność miejska, wsparcie dla planowania

Abstrakt

W artykule omówiono dotychczas mało znaną na gruncie polskim metodę Urban Futures, pozwalającą m.in. na ocenę prężności rozwiązań na rzecz rozwoju miast. Z jednej strony szczegółowo przedstawiono w nim procedurę postępowania, a z drugiej – krytycznie oceniono możliwości jej zastosowania. Było to możliwe dzięki praktycznemu testowaniu podczas warsztatów zrealizowanych w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Metoda jest dosyć pracochłonna, mniej zalecana do dużych jednostek osadniczych i bardzo złożonych inicjatyw, a w pewnych warunkach ujawnić się może także jej nadmierny subiektywizm. Z drugiej strony jednak oferuje ona realne wsparcie dla planistów, poszerzając ich horyzonty analityczne, co jest szczególnie istotne w kwestii niepewności odnośnie przyszłego stanu zasobów przyrodniczych oraz trajektorii rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bailey I., Hopkins R., Wilson G., 2010, Some things old, some things new: The spatial representations of politics of change of the peak oil relocalisation movement, “Geoforum” 41, s. 595-605.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.08.007

Bosher L., 2008, Hazards and the Built Environment: Attaining Built-in Resilience, Routledge, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203938720

Boyko C. T. i in., 2012, Benchmarking sustainability in cities: The role of indicators and future scenarios, “Global Environmental Change” 22(1), s. 245–254.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.10.004

Chandler D., 2014, Resilience: The governance of complexity, Routledge, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315773810

Coaffee J., 2006, From counter-terrorism to resilience. European Legacy, “Journal of the International Society for the Study of European Ideas” 1(4), s. 389-403.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10848770600766094

Coaffee J., Lee P., 2016, Urban resilience, Planning for risk, crisis and uncertainty, Plagrave Macmillian, Londyn.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-28884-4

Coaffee, J. i in, 2008. The Everyday Resilience of the City, Palgrave Macillian, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/9780230583337

Cooper R., Evans G., Boyko C.T., 2009, Designing Sustainable Cities, Blackwell Publishing, Oxford.
Google Scholar

EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council), 2011, online www.epsrc.ac.uk, dostęp: 02.03.2019.
Google Scholar

Evans B., Reid, J., 2014, Resilient life: The art of living dangerously, Polity Press, Cambridge.
Google Scholar

Fisher T., 2013, Designing to Avoid Disaster, Routledge, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203113295

Gallopin G., i in., 1997, Branch Points: Global Scenarios and Human Choice, “PoleStar Series” 7, Stockholm Environment Institute, Stockholm.
Google Scholar

GSG (Global Scenario Group), 2011, online www.gsg.org dostęp: 13.03.2019.
Google Scholar

Hopkins R., 2008, The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience, UIT Cambridge Limited, Cambridge.
Google Scholar

Hopkins R., 2011, The Transition Companion: Making Your Community More Resilient in Uncertain Times, Chelsea Green Publishing.
Google Scholar

Hunt D. i in., 2012, Urban futures and the code for sustainable homes, “Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Engineering Sustainability” 165(1), s. 37–58.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1680/ensu.2012.165.1.37

Hunt D. i in., 2013, Scenarios analysis through a futures performance framework, “Engineering Sustainability” 166(5), s. 258-271.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1680/ensu.12.00040

Jha A. K., Brecht, H., 2012, Building urban resilience in East Asia, “An eye on East Asia and Pacific” 8, World Bank, Washington.
Google Scholar

Lombardi D. R. i in., 2008, Implementing Sustainability: Lessons Learned for Urban Regeneration, online http://www.esr.bham.ac.uk/LessonsLearnedFlyer.pdf Dostęp: 15.03.2019.
Google Scholar

Lombardi D. R. I in., 2011, Elucidating sustainability sequencing, tensions and tradeoffs in development decision-making, “Environment and Planning B: Planning and Design” 38(6), s. 1105–1121.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1068/b36161

Lombardi D. R. i in., 2012, Designing resilient cities. A guide to good practice, IHS BRE Press, Bracknell.
Google Scholar

Porter L., Davoudi, S., 2012, The politics of resilience for planning: A cautionary note, “Planning Theory & Practice” 13(2), s. 329-333.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14649357.2012.677124

Raskin P., 2005, Global scenarios and the millennium ecosystem assessment: an historic overview, “Ecosystems” 8(2), s. 133–142.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10021-004-0074-2

Raskin P. i in., 1998, Bending the Curve: Toward Global Sustainability, “PoleStar Series Report” 8, Stockholm Environment Institute, Stockholm.
Google Scholar

Raskin P. i in., 2002, Great Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead, “PoleStar Series Report” 10, Stockholm Environment Institute, Stockholm.
Google Scholar

Rogers C. i in., 2012, The urban futures methodology applied to urban regeneration, “Engineering Sustainability” 165 (1), s. 5-20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1680/ensu.2012.165.1.5

Scott M., 2013, Living with flood risk, “Planning Theory and Practice” 14, s. 103-140.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14649357.2012.761904

Vale L. J., Campanella, T.J., 2005, The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780195175844.001.0001

Walker B., Salt, D., 2006, Resilience thinking: Sustaining ecosystems and people in a changing world, Island Press, Washington.
Google Scholar

Walsh B., 2013, Adapt or die: Why the environmental buzzword of 2013 will be resilience, online https://science.time.com/2013/01/08/adapt-or-die-why-the-environmental-buzzword-of-2013-will-be-resilience/ dostęp: 17.03.2018.
Google Scholar

Zolli A., Healy, A. M., 2014, Resilience: Why things bounce back, Headline: London.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-21

Jak cytować

Pielesiak, I., & Ogrodowczyk, A. (2020). Metoda Urban Futures – realne wsparcie w planowaniu rozwoju miast?. Space – Society – Economy, (31), 105–120. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.06

Numer

Dział

Articles