Rynek jednego procenta w małych miastach w Polsce w 2016 roku

Autor

  • Dominik Sikorski Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.02

Słowa kluczowe:

organizacje pożytku publicznego (OPP), jeden procent, małe miasta, analiza przestrzenna

Abstrakt

Artykuł przedstawia genezę, uwarunkowania prawne i charakterystykę funkcjonowania organizacji pożytku publicznego (OPP) w Polsce, które są beneficjentami tzw. mechanizmu jednego procentu. W części zasadniczej skupiono się na analizie przestrzennej relokacji środków z 1% do OPP zlokalizowanych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych organizacji, które swoją siedzibę miały w małych miastach w 2016 roku. Dodatkowo, porównano jak wyglądała relokacja środków z 1% w zależności od wielkości (typu) miejscowości i celów statutowych OPP. Pozwoliło to określić cechy charakterystyczne OPP funkcjonujących w małych miastach.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Czetwertyński S., 2016, Konkurencja na rynku jednego procenta, „Społeczeństwo i Ekonomia. Society and Economics”, 1 (5): 69–84.
Google Scholar

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2010 rok, 2011, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa: 1–164.
Google Scholar

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok, 2012, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa: 1–123.
Google Scholar

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok, 2013, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa: 1–223.
Google Scholar

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, 2014, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa: 1–101.
Google Scholar

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, 2015, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa: 1–121.
Google Scholar

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok, 2016, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa: 1–153.
Google Scholar

Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok, 2017, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa: 1–162.
Google Scholar

Kraszewski D., Mojowski K., 2014, Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego: 1–28.
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U., 2016, poz. 239, z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U., 2010, nr 127, poz. 857).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Sikorski, D. (2017). Rynek jednego procenta w małych miastach w Polsce w 2016 roku. Space – Society – Economy, (22), 23–41. https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.02