Praca zdalna w czasie pandemii i jej implikacje dla rodzin z dziećmi – badanie jakościowe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.05

Słowa kluczowe:

praca zdalna, rodzina, COVID-19, wideokonferencje, CAQDAS

Abstrakt

Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat społecznych skutków doświadczenia pandemii obserwowanych na przecięciu sfery pracy zdalnej oraz życia rodzin z dziećmi. Koncentruje się na wpływie przeniesienia pracy zawodowej do domu na podział pracy w rodzinach. Prezentowane rozważania inspirowane są literaturą na temat przemian ról płciowych oraz teorią granic. Część empiryczna została oparta na 23 częściowo ustrukturyzowanych wywiadach z rodzicami, którzy doświadczyli pracy zdalnej w związku z pandemią. Analiza tematyczna skoncentrowana na trzech wymiarach pracy (zawodowej, opiekuńczej i nieodpłatnej pracy w domu) umożliwiła ukazanie heterogeniczności zmian, z jakimi wiązało się przejście jednego lub dwojga partnerów w rodzinach z dziećmi na zdalny tryb pracy. Prezentowane badania potwierdzają, że w zależności od tego „czyja” praca zawodowa została przeniesiona do domu, rozwiązanie to mogło pogłębiać nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami lub sprzyjać bardziej egalitarnym podziałom pracy w rodzinie. Jest to zależność znacząca nie tylko w kontekście przyszłych badań, ale i dla możliwych reinterpretacji już zgromadzonych danych. Analiza zgromadzonych wywiadów umożliwiła również opracowanie trzech pandemicznych modeli pracy zdalnej w rodzinach z dziećmi. Ich szczegółowa charakterystyka opisana w artykule pozwala zrozumieć skutki zastosowania modelowych rozwiązań w wymiarze indywidualnym oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin jako całości. Przedstawiona typologia została rozszerzona o kwestie newralgicznych elementów kontekstu funkcjonowania rodzin, które determinowały, w jakim zakresie prezentowane modele były realizowane w rodzinach uczestników badań.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Piotr Binder - Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Piotr Binder jest socjologiem, jego zainteresowania obejmują socjologię problemów społecznych oraz metodologię badań jakościowych. Od marca 2020 r. koordynuje podłużne badania jakościowe poświęcone społecznym skutkom pandemii. Członek PTS oraz ESA (RN36 Board Member).

Bibliografia

Acker Joan (1990) Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. „Gender & Society”, vol. 4, no. 2, s. 139–158. DOI: 10.1177/089124390004002002.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/089124390004002002

Adams Abigail (2020) The Gender Wage Gap on an Online Labour Market: The Cost of Interruptions. „CEPR Discussion Papers”, s. 1–37.
Google Scholar

Adamski Franciszek (1982) Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Alon Titan i in. (2021) From Mancession To Shecession: Women’s Employment in Regular and Pandemic Recessions. Working Paper 28632. Cambridge, MA. DOI: 10.3386/w28632.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w28632

Alon Titan i in. (2020) The Impact of COVID-19 on Gender Equality. Cambridge, MA. DOI: 10.3386/w26947.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w26947

Amato Paul R., Meyers Catherine E., Emery Robert E. (2009) Changes in Nonresident Father-Child Contact From 1976 to 2002. „Family Relations”, vol. 58, no. 1, s. 41–53. DOI: 10.1111/j.1741-3729.2008.00533.x.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2008.00533.x

Ammons Samantha K. Markham William T. (2004) Working at Home: Experiences of Skilled White Collar Workers. „Sociological Spectrum”, vol. 24, no. 2, s. 191–238. DOI: 10.1080/02732170490271744.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/715726145

Andrew Alison i in. (2020) The Gendered Division of Paid and Domestic Work under Lockdown. IZA DP No. 13500. Bonn https://www.iza.org/publications/dp/13500/the-gendered-division-of-paid-and-domestic-work-under-lockdown [dostęp 12.10.2021].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3654937

Archibald Mandy M. i in. (2019) Using Zoom Videoconferencing for Qualitative Data Collection : Perceptions and Experiences of Researchers and Participants. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 18, s. 1–8. DOI: 10.1177/1609406919874596.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1609406919874596

Ashforth Blake E., Kreiner Glen E., Fugate Mel (2000) All in a Day’s Work: Boundaries and Micro Role Transitions. „Academy of Management Review”, vol. 25, no. 3, s. 472–491. DOI: 10.5465/AMR.2000.3363315.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5465/amr.2000.3363315

Bakker Arnold B., Westman Mina, Hetty van Emmerik I. J. (2009) Advancements in Crossover Theory „Journal of Managerial Psychology”, vol. 24, no. 3, s. 206–219. DOI: 10.1108/02683940910939304.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/02683940910939304

Becker Gary (1965) The Economic Journal a Theory of the Allocation of Time. „The Economic Journal, vol. 75, no. 299, s. 493–517.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2228949

Benard Stephen, Correll Shelley J. (2010) Normative Discrimination and the Motherhood Penalty. „Gender & Society”, vol. 24, no. 5, s. 616–646. DOI: 10.1177/0891243210383142.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0891243210383142

Binder Piotr (2021) The Social Experient of Remote Work Forced by the Pandemic from a Qualitative Research Perspective. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 65, nr 1, s. 65–86. DOI: 10.35757/KiS.2021.65.1.2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.1.2

Bloom Nicholas (2020) How Working from Home Works Out. “Policy Brief” June 2020, Stanford Institute for Economic Policy Research https://drive.google.com/file/d/15nB9nscTj38bIADQYL-lQWlzUBNPeDl5_/view [dostęp 03.10.2021].
Google Scholar

Błaszczak Anita (2021) Polacy polubili pracę zdalną. Nie chcą wracać do biur. „Rzeczpospolita” https://www.rp.pl/rynek-pracy/art18880751-polacy-polubili-prace-zdalna-nie-chca-wracac-do-biur [dostęp 8.11.2021].
Google Scholar

Bożewicz Marta, red. (2019) Współczesna polska rodzina. Warszawa: CBOS.
Google Scholar

Braun Virginia, Clarke Victoria (2006) Using Thematic Analysis in Psychology. „Qualitative Research in Psychology”, vol. 3, no. 2, s. 77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryman Alan (2012) Social Research Methods. 4th Edition. New York: Oxford University Press.
Google Scholar

Casper Lynn M., Bianchi Suzanne M. (2002) Continuity and Change in the American Family. London: SAGE.
Google Scholar

CBOS (2020) Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. Komunikat z badań nr 56 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_056_20.PDF [dostęp 12.01.2022].
Google Scholar

Chiappori Pierre André, LewbelArthur Lewbel (2015) Gary Becker’s A Theory of the Allocation of Time. „Economic Journal”, vol. 125, no. 583, s. 410–442. DOI: 10.1111/ecoj.12157.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/ecoj.12157

Ciabattari Teresa (2021) Sociology of Families: Change, Continuity, and Diversity. 2nd Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.
Google Scholar

Clark Sue (2000) Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. „Human Relations”, vol. 53, no. (6), s. 747–770. DOI: 10.1177/0018726700536001.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0018726700536001

Coviello Decio, Ichino Andrea, Persico Nicola (2014) Time Allocation and Task Juggling. „American Economic Review”, vol. 104, no. 2, no. 609–623. DOI: 10.1257/aer.104.2.609.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1257/aer.104.2.609

Česnuitytė Vida i in., eds. (2017) Family Continuity and Change. Contemporary European Perspectives. London: Palgrave-Macmillan.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-59028-2

Demerouti Evangelia, Bakker Arnold B., Schaufeli Wilmar B. (2005) Spillover and Crossover of Exhaustion and Life Satisfaction among Dual-Earner Parents. „Journal of Vocational Behavior”, vol. 67, no. 2, s. 266–289. DOI: 10.1016/j.jvb.2004.07.001.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.07.001

Drozdowski Rafał i in. (2020) Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań. Poznań: Wydział Socjologii UAM https://socjologia.amu.edu.pl/publikacje/504-zycie-codzienne-w-czasach-pandemii-pelny-raport [dostęp: 15.09.2021].
Google Scholar

Ellison Nicole B. (1999) Social Impacts - New Perspectives on Telework. „Social Science Computer Review”, vol. 17, no. 3, s. 338–356. DOI: 10.4135/9781473914742.n29.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/089443939901700308

Felstead Alan, Jewson Nick (2000) In Work, At Home. Towards an Understanding of Homeworking. London: Routledge.
Google Scholar

Gądecki Jacek, Jewdokimow Marcin, Żadkowska Magdalena (2017) Tu się pracuje! Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy. Kraków: LIBRON – Filip Lohner.
Google Scholar

Gerson Kathleen. 2010. The Unfinished Revolution: How a New Generation Is Reshaping Family, Work, and Gender in America. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Godlewska-Majkowska Hanna i in. (2020) Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. DOI: 10.33119/978-83-8030-386-7.2020.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/978-83-8030-386-7.2020

Hochschild Arlie Russell, Machung Anne (2012) The Second Shift : Working Families and the Revolution at Home. New York: Penguin Books.
Google Scholar

Kasymova Salima i in. (2021) Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Productivity of Academics Who Mother. „Gender, Work and Organization”, vol. 28 (February), s. 419–433. DOI: 10.1111/gwao.12699.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/gwao.12699

Kleven Henrik i in. (2019) Child Penalties Across Countries. NBER Working Paper 25524. DOI: 10.3386/w25524.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w25524

Krajewski Marek (2020) Retradycjonalizacja w czasach zarazy. https://nowakonfederacja.pl/retradycjonalizacja-w-czasach-zarazy/ [dostęp 23.09.2020].
Google Scholar

Kreyenfeld Michaela, Zinn Sabine (2021) Coronavirus and Care: How the Coronavirus Crisis Affected Fathers’ Involvement in Germany. „Demographic Research”, vol. 44 (January), s. 99–124. DOI: 10.4054/DEMRES.2021.44.4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4054/DemRes.2021.44.4

Kuckartz Udo, Rädiker Stefan (2019) Analyzing Qualitative Data with MAXQDA. Text, Audio and Video. Cham: Springer.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-15671-8

Kurowska Anna (2020) Gendered Effects of Home-Based Work on Parents’ Capability to Balance Work with Non-Work: Two Countries with Different Models of Division of Labour Compared. „Social Indicators Research”, vol. 151, no. 2, s. 405–425. DOI: 10.1007/s11205-018-2034-9.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-018-2034-9

Lehdonvirta Vili i in. (2019) The Global Platform Economy: A New Offshoring Institution Enabling Emerging-Economy Microproviders. „Journal of Management”, vol. 45, no. 2, s. 567–599. DOI: 10.1177/0149206318786781.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0149206318786781

Lobe Bojana, Morgan David, Hoffman Kim A. (2020) Qualitative Data Collection in an Era of Social Distancing. „International Journal of Qualitative Methods, vol. 19: 160940692093787. DOI: 10.1177/1609406920937875.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1609406920937875

Lott Yvonne, Klenner Christina (2018) Are the Ideal Worker and Ideal Parent Norms about to Change? The Acceptance of Part-Time and Parental Leave at German Workplaces. „Community, Work and Family”, vol. 21, no. 5, s. 564–580. DOI: 10.1080/13668803.2018.1526775.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13668803.2018.1526775

Lyttelton Thomas, Zang Emma, Musick Kelly (2020) Gender Differences in Telecommuting and Implications for Inequality at Home and Work. „SSRN Electronic Journal”, s. 1–43. DOI: 10.2139/ssrn.3645561.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3645561

Łukianow Małgorzata i in. (2021) Poles in the face of forced isolation. A study of the Polish society during the Covid-19 pandemic based on ‘Pandemic Diaries’ competition. „European Societies”, vol. 23, no. S1, s. 844–858. DOI: 10.1080/14616696.2020.1841264.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1841264

Mirchandani Kiran (2000) „The best of both worlds” and „cutting my own throat”: contradictory images of home-based work. „Qualitative Sociology”, vol. 23, no. (2), s. 159–182. DOI: 10.1023/A:1005448415689.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1005448415689

Morgan Rosemary i in. (2021) Beyond a Zero-Sum Game: How Does the Impact of COVID-19 Vary by Gender? „Frontiers in Sociology”, vol 6 (June), s. 1–11. DOI: 10.3389/fsoc.2021.650729.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.650729

PARP (2020) Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Raporty tematyczne – monitoring rynku pracy https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/analiza-luki-zatrudnienia-oraz-wynagrodzen-kobiet-i-mezczyzn [dostęp 12.01.2022].
Google Scholar

Parsons Talcott i in. (1956) Family: Socialization and Interaction Process. London: Routledge.
Google Scholar

Petts Richard J., Carlson Daniel L., Pepin Joanna R. (2021) A Gendered Pandemic: Childcare, Homeschooling, and Parents’ Employment during COVID‐19. „Gender, Work & Organization”, vol. 28(S2), s. 515–534. DOI: 10.1111/gwao.12614.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/gwao.12614

Schneider Norbert F., Kreyenfeld Michaela, eds. (2021) Research Handbook of the Sociology of Family. Cheltenham: Elgar Publishing.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4337/9781788975544

Sevilla Almudena, Smith Sarah (2020) Baby Steps: The Gender Division of Childcare during the COVID-19 Pandemic. „Oxford Review of Economic Policy”, vol. 36, s. 169–186. DOI: 10.1093/oxrep/graa027.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxrep/graa027

Sikorska Małgorzata (2019) Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Sostero Matteo i in. (2020) Teleworkability and the COVID-19 Crisis: A New Digital Divide? Seville: European Comission.
Google Scholar

Spytek-Bandurska Grażyna (2015) Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i społeczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Google Scholar

Sullivan Oriel (2013) What Do We Learn About Gender by Analyzing Housework Separately From Child Care? Some Considerations From Time-Use Evidence. „Journal of Family Theory & Review”, vol. 5, no. 2, s. 72–84. DOI: 10.1111/jftr.12007.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jftr.12007

Suwada Katarzyna (2021) Parenting and Work in Poland. A Gender Studies Perspective. Cham: Springer International Publishing.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66303-2

Szczudlińska-Kanoś Agnieszka, Marzec Małgorzata (2021) Diagnoza sytuacji pracujących rodziców w czasie pandemii Covid-19 https://files.librus.pl/art/21/05/4/Raport_UJ_Diagnoza_pracujacych_rodzicow_w_czasie_pandemii_Librus.pdf [dostęp 12.01.2022].
Google Scholar

Szlendak Tomasz (2010) Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Tato.Net (2020) Ojcowie w czasie pandemii – raport https://sklep.tato.net/konfpliki/2020_raport.pdf [dostęp 12.01.2022].
Google Scholar

Thébaud Sarah, Kornrich Sabino, Ruppanner Leah (2021) Good Housekeeping, Great Expectations: Gender and Housework Norms. „Sociological Methods & Research”, vol. 50, no. 3, s. 1186–1214. DOI: 10.1177/0049124119852395.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0049124119852395

Titkow Anna (2007) Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Google Scholar

Tyszka Zbigniew (1974) Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Wanger Susanne (2021) Consequences of the Corona Crisis For Gender Inequalities in Working Hours in Germany. Barcelona: European Sociological Conference, RN17 - Work, Emloyment and Industrial Relations.
Google Scholar

Wenham Clare, Smith Julia, Morgan Rosemary (2020) COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak. „The Lancet”, vol. 395, no. 10227, s. 846–848. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30526-2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30526-2

Williams Colin, Kayaoglu Aysegul (2020) COVID-19 and Undeclared Work: Impacts and Policy Responses in Europe. „The Service Industries Journal”, vol. 40, no. 13–14, s. 914–931. DOI: 10.1080/02642069.2020.1757073.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02642069.2020.1757073

Williams Joan C., Blair-Loy Mary, Berdahl Jennifer L. (2013) Cultural Schemas, Social Class, and the Flexibility Stigma. „Journal of Social Issues”, vol. 69, no. 2, s. 209–234. DOI: 10.1111/josi.12012.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/josi.12012

Yavorsky Jill E., Qian Yue, Sargent Amanda C. (2021) The Gendered Pandemic: The Implications of COVID-19 for Work and Family. „Sociology Compass”, vol. 15, no. 6, s. 1–13. DOI: 10.1111/soc4.12881.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/soc4.12881

Pobrania

Opublikowane

2022-02-28

Jak cytować

Binder, P. (2022). Praca zdalna w czasie pandemii i jej implikacje dla rodzin z dziećmi – badanie jakościowe. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(1), 82–110. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.05