komputerowe wspomaganie badań jakościowych. zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych

Autor

  • Maciej Brosz Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.06

Słowa kluczowe:

komputerowe wspomaganie danych jakościowych, utrata informacji, redukcja danych, kodowanie, NVivo, metodologia teorii ugruntowanej

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu oprogramowania NVivo w analizie danych jakościowych. Główny wątek opracowania odnosi się do problemu redukcji danych jako procesu towarzyszącego analizie jakościowej. Wykorzystanie oprogramowania nie musi oznaczać niekontrolowanego procesu zmiany postaci danych i tym samym utraty istotnych wymiarów doświadczeń zgromadzonych w materiale badawczym. Najnowsze narzędzia z rodziny CAQDAS (np. NVivo 8, 9) pozwalają zminimalizować ów problem poprzez umożliwienie pracy na materiałach źródłowych w formie niezmodyfikowanej. Artykuł przedstawia przykłady analizy danych w postaci tekstów, obrazów, nagrań audiowizualnych. Dodatkowo przedstawione zostały wybrane narzędzia wspomagające proces kodowania.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maciej Brosz - Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Maciej Brosz, asystent w Zakładzie Socjologii Stosowanej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, analityk w Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG. Główne zainteresowania to socjologia mieszkalnictwa, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, problematyka bezrobocia oraz metodologia nauk społecznych

Bibliografia

Babbie Earl (2003) Badania społeczne w praktyce. Przełożyli Witold Betkiewicz i in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Bieliński Jacek, Iwińska Katarzyna, Rosińska-Kordasiewicz Anna (2007) Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. „ASK”, nr 16, s. 89–114.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Coffey Amanda, Holbrook Beverley, Atkinson Paul (1999) Qualitative Data Analysis: Technologies and Representations [w:] Alan Bryman, Robert G. Burgess, eds., Qualitative Research, vol. III. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, s. 165–182.
Google Scholar

Gibbs Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Glaser Barney B., Holton Judith (2004) Przemodelowywanie teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2 [dostęp dzień października 2010]. Dostępny w Internecie http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume13/PSJ_6_2_Glaser_Holton.pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.6.2.04

Kaufmann Jean-Claude (2010) Wywiad rozumiejący. Przełożyła Alina Kapciak. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Lofland John, Snow David A., Anderson Leon, Lofland, Lyn H. (2009) Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przełożyły Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Lonkila Markku (1995) Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis [w:] Udo Kelle, ed., Computer-Aided Qualitative Data Analysis. London: Sage, s. 41–51.
Google Scholar

Miles Matthew B., Huberman Michael (2000) Analiza danych jakościowych. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Transhumana.
Google Scholar

Riessman Catherine K. (1993) Narrative Analysis. Newbury Park: Sage Publications.
Google Scholar

Seale Clive (2008) Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych [w:] David Silverman, red., Prowadzenie badań jakościowych. Przełożyła Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 233–256.
Google Scholar

Trutkowski Cezary (1999) Analiza treści wspomagana komputerowo. Badanie społecznych reprezentacji polityki. „ASK”, nr 8, s. 113–133.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-02-29

Jak cytować

Brosz, M. (2012). komputerowe wspomaganie badań jakościowych. zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 98–125. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.06