Audyt społeczny jako propozycja wzbogacenia repertuaru metod badań społecznych

Autor

  • Iza Desperak Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Polityki i Moralności

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.04

Słowa kluczowe:

audyt społeczny, badanie warunków pracy, przemysł odzieżowy, metodologia

Abstrakt

Artykuł przedstawia metodę audytu społecznego – narzędzia badawczego wypracowanego w celu mierzenia dyskryminacji w sferze zatrudnienia. Audyt społeczny używany jest do badania dyskryminacji na poziomie rekrutacji oraz badania warunków pracy pracowników, a zwłaszcza pracownic w przedsiębiorstwach, które ubiegają się lub uzyskały certyfikaty CSR – Corporate Social Responsiblity. Metodologia audytu łączy podejście ekspery­mentalne ze strategią badań terenowych: obserwacji jawnych i niejawnych, różnego rodzaju wywiadów, kontroli dokumentów skoordynowanej z audy­tem księgowym i kontrolą warunków BHP. W podejściu tym można zauważyć analogię do metodologii teorii ugruntowanej lub strategii badań ewalu­acyjnych. W tekście analizuję przeprowadzone w Polsce audyty – zarówno prowadzone na zlecenie organizacji pozarządowych, jak i te zorganizowane w celu przetestowania tej swoistej metody – wskazując na jej wady i zalety.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Iza Desperak - Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Iza Desperak, dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ. Specjalizuje się w socjologii gender. Autorka pracy doktorskiej nt. roli stereotypów płci w praktykach dyskryminacyjnych rynku pracy (2000), antydyskryminacyjnych programów edukacyjnych oraz licznych prac badawczych i teoretycznych dotyczących społecznej pozycji kobiet, mechanizmów wykluczenia, np. feminizacji biedy, rodzin monoparentalnych czy homofobii.

Bibliografia

Angrosino Michael V. (2009) Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej. Przełożył Filip Rogalski [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Bezrobocie wśród absolwentów (2008) „Monitor Rynku Pracy”, 9 lipca 2008 [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.10
Google Scholar

Callamard Agnès (2001) Metodologia badań nacechowanych wrażliwością na społeczno-kulturową tożsamość płci. Przełożyła Sylwia Pikiel. Gdańsk: Amnesty International
Google Scholar

w Polsce.
Google Scholar

Centrum Praw Kobiet (2000) Wpływ procesu prywatyzacji na położenie kobiet – kobiety w polskiej w gospodarce okresu transformacji. Raport z badań [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://www.cpk.org.pl/images/stories/documents/attach_113.pdf
Google Scholar

Desperak Izabela, Śmiałek Judyta (2010) Młodzi w Łodzi – prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 [raport z badań Think Tanku Feministycznego w ramach projektu „Odzyskać obywatelstwo. Gender i ekonomia opieki”] [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0099prekariat-lodz.pdf
Google Scholar

Ehrenreich Barbara (2006) Pracować za grosze i (nie) przeżyć. Przełożyła Barbara Gadomska. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
Google Scholar

Fix Michael, Struyk Raymond J., eds., (1993) Clear and Convincing Evidence: Measurement of Discrimination in America. Washington: Urban Institute Press.
Google Scholar

Griffin John Howard (1962) Czarny jak ja. Przełożył Józef Giebułtowicz. Warszawa: Iskry.
Google Scholar

Karpieszuk Wojciech (2010) Miasto porozmawia z klubami o zakazie selekcji. „Gazeta Wyborcza”, 15 marca 2010 [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,9252991,Miasto_porozmawia_z_klubami_o_zakazie_selekcji.html
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (1992) W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa. Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Koss-Goryszewska Maryla (2010) Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach. Warszawa: ISP.
Google Scholar

Martela Borys (2006) Nie ma pracy, bo ma zły adres. „Metro”, 25 sierpnia 2006 [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,3571615.html
Google Scholar

Pager Devah (2003) The Mark of a Criminal Record. „American Journal of Sociology”, vol. 108, no. 5, s. 937–975.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/374403

Podolska Joanna, Kołakowska Anna (2006) Zamknięta za zdjęcia. „Gazeta Wyborcza”, 19 lipca [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://forum.gazeta.pl/forum/w,443,45260839,45517886,tekst_Artykulu.html
Google Scholar

Spreckley Freer (2008) Social Audit – A Management Tool for Cooperative Working. Beechwood College [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://www.uk.locallivelihoods.com/Moduls/WebSite/Page/Default.aspx?Pag_Id=109
Google Scholar

Szabuńko Joanna, Seibert Anita, Kamińska Anna (2005) Warunki pracy kobiet w polskim przemyśle odzieżowym. Warszawa: Koalicja KARAT [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://cleanclothes.pl/wp-content/uploads/2009/11/CCC_2005_PL1.pdf
Google Scholar

Turner Jim, Doane Deborah, eds., (2007) CSR Frame of Reference [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie http://mvoplatform.nl/wat-is-mvo/mvo-referentiekader-engels
Google Scholar

Wick Ingeborg (2003) Workers’ tool or PR ploy? A guide to codes of international labour practice. Bonn–Siegbiurg: Friedrich-Ebert-Stüftung, Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-02-29

Jak cytować

Desperak, I. (2012). Audyt społeczny jako propozycja wzbogacenia repertuaru metod badań społecznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 60–75. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.04