Badacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowych

Autor

  • Łukasz Pyfel Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.1.05

Słowa kluczowe:

socjologia finansów, metody jakościowe, rynki finansowe, performatywność ekonomii, socjologia organizacji

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób metody jakościowe mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. We wprowadzeniu krótko omówione zostały procesy wzrostu znaczenia sektora finansów w gospodarce i życiu społecznym oraz rozwój rynków finansowych i ilościowych metod ich badania. Jako ilustrację przydatności metod jakościowych w analizie rynków finansowych podano przykłady z trzech obszarów: 1) performatywności ekonomii finansowej, 2) badań organizacji działających na rynkach finansowych oraz 3) badań zagadnień związanych z komputeryzacją i automatyzacją rynków finansowych. Obszary te powinny stanowić temat dalszych eksploracji prowadzonych przez badaczy jakościowych. W części podsumowującej artykuł umieszczono również przykłady oraz możliwe kierunki praktycznego zastosowania wiedzy będącej wynikiem badań jakościowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Łukasz Pyfel - Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź

Łukasz Pyfel, doktorant w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent studiów podyplomowych Metody ilościowe w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii finansów oraz metodologii badań społecznych.

Bibliografia

Aalbers Manuel (2008) The Financialization of Home and the Mortgage Market Crisis. „Competition & Change”, vol. 12, no. 2, s. 148–166 [dostęp 15 grudnia 2013 r.]. Dostępny w Internecie http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=1024-5294&volume=12&issue=2&spage=148
Google Scholar

Abolafia Mitchel (1996) Making Markets: Opportunism and Restraint on Wall Street. Cambridge: Harvard University Press.
Google Scholar

Arminem Ilkka (2010) Who’s Afraid of Financial Markets. „International Sociology”, vol. 25, no. 2, s. 1–14.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0268580909358148

Austin John (1962) How To Do Things With Words. Oxford: Clarendon.
Google Scholar

Bauch Patricia (2007) Jane Addams [w:] Gary Anderson, Kathryn Herr, eds., Encyclopedia of Activism and Social Justice. London: Sage, s. 37‒40.
Google Scholar

Beunza Daniel, Stark David (2012) From Dissonance to Resonance: Cognitive Interdependence in Quantitative Finance. „Economy and Society”, vol. 41, no. 3, s. 383–417.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/03085147.2011.638155

Callon Michel (1998) Introduction: The Embeddedness of Economic Markets in Economics [w:] tenże, The Laws of the Markets. Oxford: Blackwell, s. 1–57.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1998.tb03468.x

Carruthers Bruce, Stinchcombe Arthur (1999) The Social Structure of Liquidity: Flexibility, Markets, and States. „Theory and Society”, vol. 28, no. 3, s. 353–382.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006903103304

Erturk Ismail i in. (2007) The Democratization of Finance? Promises, Outcomes, and Conditions. „Review of International Political Economy”, vol. 14, no. 4, s. 553–575.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09692290701475312

Forslund Dick, Bay Thomas (2009) The Eve of Critical Finance Studies. „Ephemera”, vol. 9, no. 4, s. 285–299 [dostęp 15 stycznia 2015 r.]. Dostępny w Internecie www.ephemeraweb.org
Google Scholar

Gadacz Tadeusz (2009) Historia XX wieku. Nurty. Tom 1. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Hall Matthew, Mikes Anette, Millo Yuval (w druku) How Do Risk Managers Become Influential? A Field Study of Toolmaking and Expertise in Two Financial Institutions. „Management Accounting Research”.
Google Scholar

Hamington Maurice (2014) Jane Addams [w:] Edward Zalta, Ed., The Stanford Encyclopedia of Philosophy [dostęp 15 stycznia 2015 r.]. Dostępny w Internecie http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/addams-jane/
Google Scholar

Ho Karen Zouwen (2009) Liquidated: An Ethnography of Wall Street. Durham: Duke University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1215/9780822391371

Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa (2002) Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżyniera finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Knorr-Cetina Karin, Preda Alex, eds. (2005) The Sociology of Financial Markets. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Knorr-Cetina Karin, Preda Alex, eds. (2013) The Oxford Handbook of the Sociology of Finance. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199590162.001.0001

Konecki Krzysztof (2006) Procesualne ujęcie organizacji. Interpretatywna socjologia organizacji i zarządzania [w:] Krzysztof Konecki, Beata Glinka, red., Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 11–24.
Google Scholar

Kovalerchuk Boris, Vityaev Evgenii (2000) Data Mining in Finance. Advances in Relational and Hybrid Methods. New York: Kluwers Academic Publishers.
Google Scholar

MacKenzie Donald A. (2006) An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets. Cambridge: MIT Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262134606.001.0001

MacKenzie Donald A. (2009) Material Markets: How Economic Agents are Constructed. Oxford, New York: Oxford University Press.
Google Scholar

MacKenzie Donald A., Millo Yuval (2003) Constructing a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange. „American Journal of Sociology”, vol. 109, no. 1, s. 107–145.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/374404

MacKenzie Donald A., Muniesa Fabian, Siu Lucia, eds. (2007) Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics. Princeton: Princeton University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9780691214665

MacKenzie Donald A. i in. (2012) Drilling Through the Allegheny Mountains. „Journal of Cultural Economy”, vol. 5, no. 3, s. 279–296.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/17530350.2012.674963

Martin Randy (2002) Financialization of Daily Life. Philadelphia: Temple University Press.
Google Scholar

Mikes Anette, Hall Matthew, Millo Yuval (2013) How Experts Gain Influence. „Harvard Business Review”, vol. 91, no. 7–8, s. 70–74.
Google Scholar

Pardo-Guerra Juan Pablo i in. (2010) Impersonal Efficiency and the Dangers of a Fully Automated Securities Exchange. „Foresight Driver Review”, DR11. Foresight, London [dostęp 13 grudnia 2013 r.]. Dostępny w Internecie http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/computer-trading/11-1230-dr11-impersonal-efficiency-and-dangers-of-a-fully-automated-securities-exchange.pdf
Google Scholar

Philippon Thomas (2011) The Size of the U.S. Finance Industry: A Puzzle? Federal Reserve Bank of New York [dostęp 7 września 2013 r.]. Dostępny w Internecie http://www.newyorkfed.org/research/conference/2011/NYAMP/Fed_Philippon_v1.pdf
Google Scholar

Preda Alex (2009a) Framing Finance: The Boundaries of Markets and Modern Capitalism. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226679334.001.0001

Preda Alex (2009b) Brief Encounters: Calculation and the Interaction Order of Anonymous Electronic Markets. „Accounting, Organizations, and Society”, vol. 34, no. 5, s. 675–693.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.06.005

Sapra Steven G., Zak Paul J. (2008) Neurofinance: Bridging Psychology, Neurology, and Investor Behavior. „SSRN Electronic Journal” [dostęp 13 grudnia 2013 r.]. Dostępny w Internecie http://www.ssrn.com/abstract=1323051
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1323051

Smith Charles W. (1999) Success and Survival on Wall Street: Understanding the Mind of the Market. Lanham: Rowman & Littlefield.
Google Scholar

Starzeński Oskar (2011) Analiza rynków finansowych. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Taleb Nassim (2010) The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable Unabridged. New York: Random House.
Google Scholar

Tarim Emre (2012) A Narrative Approach to Sense-Making in Financial Markets: The Case of the Istanbul Stock Exchange. „SSRN Electronic Journal” [dostęp 10 kwietnia 2013 r.]. Dostępny w Internecie http://ssrn.com/abstract=2115215
Google Scholar

Zaloom Caitlin (2006) Out of the Pits: Traders and Technology From Chicago to London. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Zielonka Piotr (2003) Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. „Materiały i Studia” 158 [dostęp 20 grudnia 2013 r.]. Dostępny w Internecie http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms158.pdf
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-02-28

Jak cytować

Pyfel, Łukasz. (2015). Badacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(1), 70–83. https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.1.05